Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 9
Tổng truy cập: 2.365.831
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Sổ Sách Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán và các mẫu kèm theo

Tiêu hủy tài liệu, chứng từ kế toán là việc cần làm đối với mỗi cơ quan, doanh nghiệp khi những tài liệu này hết thời gian lưu trữ theo quy định, không còn giá trị sử dụng hay những chứng từ lỗi không sử dụng được nữa...

Việc tiêu hủy tài liệu kế toán được quy định trong luật kế toán 2015 và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017.


Tiêu hủy tài liệu kế toán

1. Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế​ toán

Căn cứ vào điều 17 của NĐ 174:
"1. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định thành lập "Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ". Thành phần Hội đồng gồm: Lãnh đạo đơn vị kế toán, kế toán trưởng, đại diện của bộ phận lưu trữ và các thành phần khác do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chỉ định.

2. Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, đánh giá, phân loại tài liệu kế toán theo từng loại, lập "Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy" và "Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ".

3. "Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải lập ngay sau khi tiêu hủy tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội dung: Loại tài liệu kế toán đã tiêu hủy, thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu hủy, kết luận và chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy."
 

=> Thủ tục gồm: Thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu => Kiểm kê, đánh giá tài liệu => Lập danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy => Hủy => Biên bản tiêu hủy.

 

2. Điều kiện tiêu hủy tà​i liệu kế toán

Căn cứ vào điều 16 của NĐ 174:
"1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu hủy.

3. Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để lựa chọn hình thức tiêu hủy tài liệu kế toán cho phù hợp như đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo tài liệu kế toán đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó."

=> Như vậy: Với những tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ theo quy định thì đơn vị được phép tiêu hủy.
Tùy vào loại tài liệu kế toán mà có thời hạn lưu trữ tối thiểu là 5 năm, 10 năm hay lưu trữ vĩnh viễn.
 

Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán...  => Lưu trữ tối thiểu 5 năm.

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định... => Thời gian lưu trữ chứng từ kế toán tối thiểu là 10 năm.

Tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng, Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương... => Phải lưu trữ tài liệu vĩnh viễn.
 

3. Hồ sơ tiêu hủ​y chứng từ, tài liệu kế toán

Để việc tiêu hủy tài liệu kế toán hợp pháp và đúng quy định thì đơn vị tiêu hủy cần làm những hồ sơ sau:

      1. Biên bản thành lập hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán
      2. Lập Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy trong đó đánh giá, phân loại, kiểm kê, phân loại các tài liệu theo từng loại.
      3. Lập 
Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ và ghi rõ: Loại tài liệu kế toán đã tiêu hủy, thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu hủy.

Các biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán này phải được lập theo đúng quy định, đầy đủ chứ ký của các bên liên quan.

 

Mẫu biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ


CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
KETOANTU.COM
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày …20.. tháng …05. năm …2020...
 
 
BIÊN BẢN TIÊU HỦY TÀI LIỆU KẾ TOÁN HẾT THỜI HẠN LƯU TRỮ


   - Căn cứ vào luật kế toán 2015
   - Căn cứ vào Nghi định 174/2016/NĐ-CP
   - Căn cứ vào luật lưu trữ 2011
 
Căn cứ vào Danh mục tài liệu kế toán tiêu hủy đã được Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ thông qua ngày 15/05/2020

Hôm nay, vào hồi …9h30 ngày 20/05/2020….   
Tại 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội…..

Chúng tôi gồm:
   1…Ông: Hoàng Trung Thật…………….……Chức vụ: Giám đốc……………
   2…Ông: Vũ Hữu Dũng...     …………………Chức vụ: Kế toán trưởng……………
   3…Ông: Lã Văn Nam………………..........…Chức vụ: Nhân viên lưu trữ……………
   4…Ông: Phạm Bình Minh……………...……Chức vụ: Nhân viên kế toán……………

Đã tiến hành tiêu hủy các tài liệu sau đây:

STT TÀI LIỆU ĐÃ HỦY THỜI HẠN LƯU TRỮ HÌNH THỨC TIÊU HỦY
01 Phiếu thu, phiếu chi năm 2012 8 năm Đốt cháy
02 Phiếu nhập kho, xuất kho năm 2011 9 năm Đốt cháy
03 Hóa đơn đầu vào, đầu ra năm 2008, 2009 11 - 12 năm Đốt cháy
04 .....    
05      
06      
07      
08      
09      
10      

Chúng tôi đã tiêu huỷ hết số tài liệu trên. Các tài liệu đã được tiêu hủy hoàn toàn và không thể tái sử dụng lần sau.


               Giám đốc                Kế toán trưởng           Bộ phận lưu trữ               Nhân viên kế toán
        (Ký tên, đóng dấu)        (Ký, ghi rõ họ tên)  
       (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bạn nào cần lấy mẫu biên bản hủy chứng từ, tài liệu kế toán trên thì để lại thông tin ở dưới hoặc gửi vào mail, chúng tôi sẽ gửi cho bạn.

Xem thêm: Cách sửa chữa sổ sách kế toán bị sai theo đúng luật

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 9 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 35% học phí khóa học kế toán nhân dịp 8-3
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xử phạt vi phạm về sổ sách kế toán mới nhất hiện nay
Các mức phạt vi phạm liên quan đến sổ sách kế toán theo NĐ 41/2018/NĐ-CP thay thế NĐ 105 như: Không mở sổ kế t...
Công việc của kế toán khi mới vào làm việc tại công ty mới
Kế toán Thiên Ưng xin gửi các bạn các công việc mà kế toán cần làm, cần kiểm tra khi mới vào làm tại một doanh...
Cách in và sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định
Các loại chứng từ, sổ sách, hồ sơ, báo cáo kế toán cần in hàng tháng và cuối năm khi làm báo cáo tài chính cũn...
Mẫu đăng ký hình thức kế toán theo TT 133 và TT 200 năm 2020
Mẫu đăng ký áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 hoặc TT 200 mới nhất năm 2020 và hình thức ghi sổ kế toán...
Quy định về chứng từ kế toán theo thông tư 200 và TT 133
Tổng hợp các quy định về chứng từ kế toán theo TT 200, TT 133 (QĐ 48) như: biểu mẫu chứng từ kế toán, nội dung...
Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo TT 200 và TT 133 - Cách lập
Mẫu sổ theo dõi chi phí đầu tư xây dựng công trình theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất năm 2020 có hướn...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 35% học phí nhân dịp 8-3
Giảm 35% học phí nhân dịp 8-3
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại