Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Hóa Đơn - Chứng Từ Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 1, lần 2 qua mạng mới nhất 2020
Khi doanh nghiệp đặt in hóa đơn hay tự in hóa đơn thì để những hóa đơn này được phép sử dụng thì doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng (hoặc trực tiếp) gửi lên cơ quan thuế quản lý.

Hiện nay thông báo phát hành hóa đơn đang được quy định Thông tư 39/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại TT 26/2015/TT-BTC và TT 37/2017/TT-BTC.


1. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần 2

+ Trường hợp hóa đơn lần 2 có sự thay đổi về nội dung và hình thức so với lần 1:
               => Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn như đối với lần đầu ở trên.
+ Trường hợp hóa đơn lần 2 không thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn:
=> Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn chỉ bao gồm mẫu thông báo phát hành (TB01/AC), Không cần gửi hóa đơn mẫu.


2. Thủ tục thông bá​o phát hành hóa đơn lần đầu

Bước 1: Lập tờ thông báo phát hành hóa đơn
Tờ thông báo phát hành hóa đơn được lập theo mẫu số TB01/AC ban hành kèo theo TT 26/2015/TT-BTC

Bước 2: Gửi kèm hóa đơn mẫu
Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ
“Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hóa đơn mẫu kèm thông báo phát hành để gửi cơ quan Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ là liên giao cho người mua hàng.

Bước 3: Gửi thông báo phát hành hóa đơn
Doanh nghiệp gửi tờ thông báo phát hành hóa đơn vừa lập và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.


=> Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn, nếu doanh nghiệp không nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc lập sai thông báo phát hành hóa đơn => thì doanh nghiệp được phép sử dụng.

3. Cách làm mẫu ​thông báo phát hành hóa đơn

Tờ thông báo phát hành hóa đơn được lập trên phần mềm HTKK.
Bạn
mở phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.
Nếu chưa có thì bạn tải về và cài đặt tại đây
=> Đăng nhập với thông tin của doanh nghiệp mình.

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Chọn
"hóa đơn" => "Thông báo phát hành hóa đơn"
Cửa sổ mới hiện ra => Chọn kỳ kê khai.
Bạn chọn ngày bạn lập thông báo phát hay =>
"Đồng ý"
Cửa sổ mới sẽ hiện ra là: Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
Chúng ta cần điền đầy đủ thông tin vào tờ thông báo này.

Thông báo phát hành hóa đơn


+ Các thông tin ban đầu: Mã số thuế, tên đơn vị... được tự động cập nhật từ thông tin doanh nghiệp bạn đã khai báo ban đầu.
+ Cột STT: phần mềm tự nhảy
+ Cột Mã loại hóa đơn: Bạn ấn vào mũi tên xổ xuống để chọn loại hóa đơn cần làm thông báo
+ Cột tên loại hóa đơn: Phần mềm tự nhảy sau khi ban chọn mã loại hóa đơn
+ Cột mẫu số: Phần mềm tự nhảy => Bạn sửa lại cho đúngvới mẫu số hóa đơn của mình.
+ Cột ký hiệu: Bạn điền ký hiệu của hóa đơn cần phát hành
+ Cột số lượng: Phần mềm tự tổng cộng
+ Cột Từ số: Bạn điền số hóa đơn nhỏ nhất trong đợt phát hành này
+ Cột đến số: Bạn điền số hóa đơn lớn nhất phát hành trong đợt này.

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng làm thông báo phát hành hóa đơn cho 200 số: từ số 0000101 đến số 0000300
=> Điền vào cột từ số - đến số như trong hình trên.

+ Cột ngày bắt đầu sử dụng: Tối thiểu là 2 ngày làm việc kể từ ngày bạn gửi tờ thông báo phát hành hóa đơn.
Giả sử Thiên Ưng gửi thông báo phát hành hóa đơn ngày 31/7/2017 thì ngày bắt đầu sử dụng sớm nhất là 2/8/2017.
+ Cột tên + MST của doanh nghiệp in/Cung cấp phần mềm: Bạn điền tên và MST của nhà in, công ty mà bạn đã đặt in hóa đơn.
Đối với doanh nghiệp tự in hóa đơn => 2 cột này bạn bỏ trống.

+ Dòng thông in đợn vị chủ quản...: bạn điền tên và MST đơn vị chủ quản nếu bạn là cá nhân, tổ chức, chi nhánh có sử dụng hóa đơn của đơn vị tổng.
+ Dòng tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Bạn điền tên cơ quan thuế quản lý của mình, nơi mà bạn sẽ gửi thông báo
+ Dòng ngày thông báo phát hành: điền ngày hiện tại mà bạn làm thông báo để gửi
+ Dòng Người đại diện theo pháp luật: điền tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn.

=> Sau khi điền đầy đủ thông tin => Bạn ấn
"ghi" để lưu dữ liệu
Nếu
báo đỏ => dữ liệu nhập vào bị sai hoặc thiếu => bạn cần sửa lại.

Ấn "Kết xuất XML" để kết xuất tờ thông báo phát hành hóa đơn này ra dữ liệu dạng XML để gửi qua mạng.

4. Gửi thông báo phát hành hó​a đơn qua mạng

Để gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng bạn cần làm như sau:
Bước 1: Truy cập vào Website: Nhantokhai.gdt.gov.vn , thuedientu
.gdt.gov.vn
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với MST và mật khẩu của đơn vị mình (nếu chưa có tài khoản thì bạn cần đăng ký)
Bước 3: Chọn mục
"tài khoản" sau đó chọn "Đăng ký thêm tờ khai"
Bước 4: Tìm và tích vào mục "Thông báo phát hành hóa đơn" sau đó ấn "tiếp tục"
=> Bạn đã Đăng ký xong việc nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng (nhưng hiện vẫn chưa nộp)

Bước 5: Gửi thông báo phát hành hóa đơn quan mạng
Vào mục
"Nộp tờ khai" sau đó chọn "tải lên" để tải tờ thông báo phát hành hóa đơn mà bạn vừa làm xong và kết xuất XML ở trên.

Bước 6: Gửi hóa đơn mẫu qua mạng
+ Bạn vào
"Tra cứu" sau đó tìm đến mục tờ khai "TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn".
+ Cửa số mới hiện ra => Bạn tìm đến cột
"Gửi phụ lục" => Kích vào đó => tìm đến file hóa đơn mẫu trên máy của bạn để đính kèm lên (như gửi mail đó).
+ Ký và nộp là xong.

=> Bạn đã làm xong thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

Sau khi gửi được 2 ngày mà bạn không nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc bạn làm thông báo phát hành hóa đơn bị sai => Doanh nghiệp bắt đầu được sử dụng hóa đơn đã phát hành.


5. Nhữn​g điều cần biết khi làm thông báo phát hành hóa đơn

- Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết công khai tại cơ sở sử dụng hóa đơn.
- Phạt tiền từ 2tr - 4tr nếu:
+ Thông báo phát hành hóa đơn bị sai, cơ quan thuế yêu cầu chỉnh mà doanh nghiệp chưa chỉnh đã đưa hóa đơn vào sử dụng
+ Không niêm yết công khai thông báo phát hành hóa đơn
- Phạt tiền từ 6tr - 50tr nếu không làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng.

- Ký hiệu hóa đơn thay đổi thì khi làm thông báo phát hành hóa đơn lần 2 => phải gửi cả hóa đơn mẫu.

Ví dụ: Năm 2019 kế toán Thiên Ưng đặt in hóa đơn với ký hiệu hóa đơn là TU/19P và làm thông báo phát hành hóa đơn như trên. Đến năm 2020 Thiên Ưng đặt in hóa đơn lần 2, mẫu tương tự về cả nội dung và hình thức so với hóa đơn năm 2019, chỉ khác ký hiệu lúc này là TU/20P => Khi làm thông báo phát hành hóa đơn lần 2, Thiên Ưng phải gửi kèm cả hóa đơn mẫu.

+ Thông báo phát hành hóa đơn được gửi qua mạng, nhưng để cơ quan thuế cập nhật lên hệ thống Tracuuhoadon.gdt.gov.vn thì doanh nghiệp cần phải nộp cả bản cứng lên cơ quan thuế.

Sau khi đã làm thông báo phát hành hóa đơn thì hàng quý (hoặc tháng) doanh nghiệp cần lập báo cáo sử dụng hóa đơn trong kỳ đó.

Chi tiết bạn xem ở đây: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và gửi qua mạng

Và bạn cũng cần phải kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mình
Chi tiết: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý mới nhất
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 8 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT trong các trường hợp khó
Hướng dẫn kế toán Cách lập hóa đơn GTGT trong một số trường hợp đặc biệt như: HĐ chiết khấu TM, giảm giá hàng ...
Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt khi làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo luật thuế mới nhất: Phạt theo luật thuế và luậ...
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT Dịch vụ - Xây Dựng - Bán hàng
Quy định về thời điểm Lập hóa đơn - Xuất hóa đơn đơn giá trị gia tăng trong dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận c...
Cách lập bảng kê kèm hóa đơn khi bán hàng có số hàng nhiều
Mẫu và cách lập bảng kê đính kèm hóa đơn khi số hàng hóa nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Bảng kê kèm hóa đơn p...
Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng mới nhất
Tổng hợp các quy định mới nhất về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng năm 2017 tại các thông tư: TT 39,...
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn vẫn được chấp nhận
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn, địa chỉ viết tắt trên hóa đơn vẫn được chấp nhận kê khai và khấu trừ thuế, kh...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại