Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập: 1.446.076
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018: thuế GTGT, TNCN, TNDN, MB

Thời hạn nộp các loại thờ khai, báo cáo thuế là khoảng thời gian để cá nhân, doanh nghiệp nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế, tiền thuế theo đúng thời gian quy định, nếu quá hạn cá nhân, doanh nghiệp sẽ bị phạt căn cứ vào thời gian quá hạn.
Quy định về thời gian nộp báo cáo thuế, tiền thuế năm 2018 được thể hiện tại điều 10 thông tư 156.

Nguyên tắc:
THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI => CŨNG LÀ THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ

Lịch nộp tờ khai báo cáo thuế năm 2018
 

1. Lịch nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế theo quý bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế MT, thuế TN...

(Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau)

QUÝ LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO THUẾ LỊCH NỘP
I/2018 Tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2017 01/01/2018 - 30/01/2018
Tờ khai thuế TNCN quý 4 năm 2017
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2017
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2017
II/2018 Tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2018 01/04/2018 - 02/05/2018
Tờ khai thuế TNCN quý 1 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2018
III/2018 Tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2018 01/07/2018 - 30/07/2018
Tờ khai thuế TNCN quý 2 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2018
IV/2018 Tờ khai thuế GTGT quý 3 năm 2018 01/10/2018 - 30/10/2018
Tờ khai thuế TNCN quý 3 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3 năm 2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 năm 2018

Chú ý: Các doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo thuế theo quý => Không phải nộp bất kỳ loại tờ khai, cáo cáo thuế nào theo theo tháng (trừ khi có yêu cầu từ thuế).

Các doanh nghiệp nộp theo quý (thuế GTGT, thuế TNCN) khi:
- Tờ khai thuế GTGT:
     + Doanh nghiệp mới thành lập
     + Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỉ đồng trở xuống.
- Tờ khai thuế TNCN:
     + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
     + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng


2. Lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế theo tháng

(Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau liền kề)

THÁNG LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO THUẾ LỊCH NỘP
1/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2017 01/01/2018 - 20/01/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 12 năm 2017
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2017 01/01/2018 - 30/01/2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2017
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
2/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2018 01/02/2018 - 20/02/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 01 năm 2018
3/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 02 năm 2018 01/03/2018 - 20/03/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 02 năm 2018
4/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 03 năm 2018 01/04/2018 - 20/04/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2018 01/04/2018 - 02/05/2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
5/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 04 năm 2018 01/05/2018 - 20/05/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 04 năm 2018
6/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 05 năm 2018 01/06/2018 - 20/06/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 05 năm 2018
7/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 06 năm 2018 01/07/2018 - 20/07/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 06 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2017 01/07/2018 - 30/07/2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
8/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 07 năm 2018 01/08/2018 - 20/08/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 07 năm 2018
9/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 08 năm 2018 01/09/2018 - 20/09/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2018
10/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 09 năm 2018 01/10/2018 - 20/10/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3 năm 2018 01/10/2018 - 30/10/2018
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 năm 2018
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
11/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 10 năm 2018 01/11/2018 - 20/11/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 10 năm 2018
12/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2018 01/12/2018 - 20/12/2018
Tờ khai thuế TNCN tháng 11 năm 2018

Chú ý: Các doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo thuế theo tháng => tiền thuế TNDN tạm tính quý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn nộp theo quý. Chỉ những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế mơi phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng để cơ quan thuế theo dõi sát sao về việc xuất hóa đơn trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo tháng khi:
- Tờ khai thuế GTGT theo tháng: doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỉ đồng
- Tờ khai thuế TNCN theo tháng: doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.

3. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế Môn bài năm 2018
- Nếu trong năm 2017 doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế môn bài => Nộp tờ khai trước ngày 31/12.
- Nếu doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì không cần nộp tờ khai chỉ nộp thuế môn bài cho năm 2018 với hạn cuối là ngày 30/01/2018.
- Nếu doanh nghiệp mới thành lập => Hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp GPĐKKD (đối với doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động ngay).
Tham khảo: Tờ khai lệ phí Môn bài năm 2018 và cách lập cụ thể


b. Thời hạn nộp BCTC năm, hồ sơ quyết toán năm 2018
Là ngày 31/03/2018 (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính)
Bao gồm
- Báo cáo tài chính năm 2017
- Quyết toán thuế TNDN năm 2017
- Quyết toán thuế TNCN năm 2017

Xem thêm: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2018 trên Excel

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo Thông tư 200: TK - 133 và Sơ đồ hạch...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng năm 2018 theo TT 200 và TT 133
Mẫu sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và TT 200 dùng để theo dõi s...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)

 
CS2: Phòng 207, tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
(Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - gần chợ Đại Từ, gần cầu Định Công)

CS 3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)

CS 4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)

CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM

(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)


CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
   

 
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại