Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022: thuế GTGT, TNCN, TNDN, MB
Thời hạn nộp các loại thờ khai, báo cáo thuế là khoảng thời gian để cá nhân, doanh nghiệp nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế, tiền thuế theo đúng thời gian quy định, nếu quá hạn cá nhân, doanh nghiệp sẽ bị phạt căn cứ vào thời gian quá hạn.

Thời gian nộp báo cáo thuế, tiền thuế năm 2022 được quy định trong Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/07/2020

Nguyên tắc:
THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI => CŨNG LÀ THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ

Lịch nộp thuế năm 2022
 

1. Lịch nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế theo quý bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế MT, thuế TN...

(Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo)

QUÝ LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO THUẾ LỊCH NỘP
I/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2021 01/01/2022 - 31/01/2022
Tờ khai thuế TNCN quý 4 năm 2021
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2021 01/01/2022 - 30/01/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2021
II/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2022 01/04/2022 - 30/04/2022
Tờ khai thuế TNCN quý 1 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2022 01/04/2022 - 30/04/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2022
III/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2022 01/07/2022 - 31/07/2022
Tờ khai thuế TNCN quý 2 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2022 01/07/2022 - 30/07/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2022
IV/2022 Tờ khai thuế GTGT quý 3 năm 2022 01/10/2022 - 31/10/2022
Tờ khai thuế TNCN quý 3 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3 năm 2022 01/10/2022 - 30/10/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 năm 2022
I/2023 Tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2022 01/01/2023 - 31/01/2023
Tờ khai thuế TNCN quý 4 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2022 01/01/2023 - 30/01/2023
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2022

Chú ý: Các doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo thuế theo quý => Không phải nộp bất kỳ loại tờ khai, cáo cáo thuế nào theo theo tháng (trừ khi có yêu cầu từ thuế).

Các doanh nghiệp nộp theo quý (thuế GTGT, thuế TNCN) khi:
- Tờ khai thuế GTGT:
     + Doanh nghiệp mới thành lập
     + Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỉ đồng trở xuống.
- Tờ khai thuế TNCN:
     + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
     + Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng


2. Lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế theo tháng

(Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau liền kề)

THÁNG LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO THUẾ LỊCH NỘP
01/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm 2021 01/01/2022 - 20/01/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 12 năm 2021
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2021 01/01/2022 - 30/01/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm 2021
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
02/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 01 năm 2022 01/02/2022 - 20/02/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 01 năm 2022
03/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 02 năm 2022 01/03/2022 - 20/03/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 02 năm 2022
04/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 03 năm 2022 01/04/2022 - 20/04/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2022 01/04/2022 - 30/04/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
05/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 04 năm 2022 01/05/2022 - 20/05/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 04 năm 2022
06/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 05 năm 2022 01/06/2022 - 20/06/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 05 năm 2022
07/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 06 năm 2022 01/07/2022 - 20/07/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 06 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2 năm 2022 01/07/2022 - 30/07/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
08/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 07 năm 2022 01/08/2022 - 20/08/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 07 năm 2022
09/2000 Tờ khai thuế GTGT tháng 08 năm 2022 01/09/2022- 20/09/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2022
10/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 09 năm 2022 01/10/2022 - 20/10/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 03 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính quý 3 năm 2022 01/10/2022 - 30/10/2022
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 năm 2022
Tiền thuế TNDN tạm tính và Báo cáo THSDHĐ được nộp theo quý
11/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 10 năm 2022 01/11/2022 - 20/11/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 10 năm 2022
12/2022 Tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2022 01/12/2022 - 20/12/2022
Tờ khai thuế TNCN tháng 11 năm 2022

Chú ý: Các doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo thuế theo tháng => tiền thuế TNDN tạm tính quý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vẫn nộp theo quý. Chỉ những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế mơi phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng để cơ quan thuế theo dõi sát sao về việc xuất hóa đơn trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo tháng khi:
- Tờ khai thuế GTGT theo tháng: doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỉ đồng
- Tờ khai thuế TNCN theo tháng: doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên.

3. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm

a. Thời hạn nộp tờ khai thuế Môn bài năm 2022
- Nếu doanh nghiệp thành lập trước năm 2022 và đang hoạt động thì hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 30/01/2022. Không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài kể cả trường hợp thay đổi vốn điều lệ.
- Nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022=> Được miễn nộp tiền thuế MB năm 2022.
Tham khảo: Tờ khai lệ phí Môn bài năm 2021 và cách lập cụ thể


b. Thời hạn nộp BCTC năm, hồ sơ quyết toán năm 2022
Là ngày 31/03/2022 (Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính)
Bao gồm
- Báo cáo tài chính năm 2021
- Quyết toán thuế TNDN năm 2021
- Quyết toán thuế TNCN năm 2021

Xem thêm: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân 2022 trên Excel

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 5 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo Thông tư 200: TK - 133 và Sơ đồ hạch...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào, có bị phạt không? Câu trả lời là không, chúng ta chỉ cần làm l...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại