Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 44
Tổng truy cập: 1.432.936
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng

Phần mềm HTKK 4.0.9 và QTTNCN 3.3.1 mới nhất hiện nay

Để phục vụ cho việc kê khai thuế qua mạng, kê khai tờ khai mã vạch cũng như đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục thuế đã ban hành ứng dụng HTKK, iHTKK và QTTNCN.

Để phục vụ cho các bạn làm kế toán, sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn bộ cài của các phần mềm này.


1. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0.9 mới nhất hiện nay

Nội dung nâng cấp của phiên bản HTKK 4.0.9 so với các phiên bản trước 4.0.8 như sau:

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
 

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9 đáp ứng yêu cầu

hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi tại Quyết định số 1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số1868/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018, Quyết định số 1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.0.8, cụ thể như sau:

 

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương theo Quyết định số1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

 

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Bình Giang

Huyện Bình Giang - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

2

Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng

Huyện Cẩm Giàng - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

3

Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ

Huyện Tứ Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc

4

Chi cục Thuế huyện Gia Lộc

Huyện Gia Lộc - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc

5

Chi cục Thuế huyện Kinh Môn

Huyện Kinh Môn - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn

6

Chi cục Thuế huyện Kim Thành

Huyện Kim Thành - Chi cục  Thuế khu vực Kim Môn

7

Chi cục Thuế huyện Nam Sách

Huyện Nam Sách - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

8

Chi cục Thuế huyện Thanh Hà

Huyện Thanh Hà - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

9

Chi cục thuế huyện Ninh Giang

Huyện Ninh Giang - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

10

Chi cục Thuế huyện Thanh Miện

Huyện Thanh Miện - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

 

 

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái theo Quyết định số1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

 

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ - Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn

2

Chi cục Thuế huyện Văn Chấn

Huyện Văn Chấn - Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn

 

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

 

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt

Thành Phố Đà Lạt - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

2

Chi cục Thuế huyện Lạc Dương

Huyện Lạc Dương - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

3

Chi cục Thuế huyện Lâm Hà

Huyện Lâm Hà - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông

4

Chi cục Thuế huyện Đam Rông

Huyện Đam Rông - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông

5

Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Huoai - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên

6

Chi cục Thuế huyện Đạ Tẻh

Huyện Đạ Tẻh - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh– Cát Tiên

7

Chi cục Thuế huyện Cát Tiên

Huyện Cát Tiên - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên

 

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

 

STT

Tên cơ quan thuế trước khi

sáp nhập

Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế huyện Sơn Hà

Huyện Sơn Hà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây

2

Chi cục Thuế huyện Sơn Tây

Huyện Sơn Tây - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây

3

Chi cục Thuế huyện Trà Bồng

Huyện Trà Bồng - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà

4

Chi cục Thuế huyện Tây Trà

Huyện Tây Trà - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà

5

Chi cục Thuế huyện Đức Phổ

Huyện Đức Phổ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ

6

Chi cục Thuế huyện Ba Tơ

Huyện Ba Tơ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ

 

2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.0.8

- Cập nhật danh mục địa bàn hành chính:

+ Đổi tên Thị xã Hà Tiên thành Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

+ Đổi tên Xã Mỹ Đức thành Phường Mỹ Đức – Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

+ Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [6], [7], [8], [9] không cho phép nhập số hóa đơn là số “0000000”.

+ Cập nhật hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [11] trong trường hợp chỉ nhập các chỉ tiêu [6], [7], [19].

+ Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [22] khi sử dụng chức năng Tải bảng kê.

+ Cập nhật bỏ cảnh báo vàng trong trường hợp số tồn đầu kỳ của kỳ này bằng số tồn cuối kỳ của kỳ trước.

- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC): Cập nhật chức năng in tờ khai hiển thị tiêu đề cột [7], [8], [9] trong trường hợp chỉ nhập đúng 3 dòng dữ liệu.

- Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai 01/NTNN: Cập nhật hiển thị dữ liệu Số đã điều chỉnh của Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai KHBS bằng với số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai chính.

- Chức năng kê khai Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật công thức đối với chỉ tiêu [20a] trường hợp kê khai Từ ngày – đến ngày không tròn tháng.

- Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN): Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [31] – Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

- Chức năng kê khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC): Cập nhật hiển thị dữ liệu cột Từ số trong trường hợp chỉ nhập dữ liệu cột [8], [9].

- Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai kèm 01/KHBS.

     

     Bắt đầu từ ngày 03/12/2018, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.9 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

     Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

     Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

 


Các bạn tải phần mềm HTKK 4.0.9 mới nhất về TẠI ĐÂY

Sau khi tải về vài cài đặt xong thì các bạn tiến hành kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN... cho doanh nghiệp mình.
Chi tiết xem ở đây: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý mới nhất 2018


Tải HTKK và QTTNCN mới nhất
 

2. Phần mềm đăng ký thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN: QTTNCN 3.3.1

Phiên bản 3.3.1 nâng cấp để đáp ứng thay đổi tên địa bàn hành chính của một số tỉnh thành như sau:

.
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
 
V/v: Nâng cấp công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế (QTTNCN) phiên bản 3.3.1 đáp ứng thay đổi tên địa bàn hành chính mới nhất thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Quảng Trị, Phú Yên, Tây Ninh, An Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, cụ thể:
 
 Đổi tên “Thị xã Cẩm Phả” thành “Thành phố Cẩm Phả”
 Đổi tên “Thị xã Lai Châu” thành “Thành phố Lai Châu”
 Đổi tên “Thị xã Đông Hà” thành “Thành phố Đông Hà”
 Đổi tên “Huyện Sông Cầu” thành “Thị xã Sông Cầu”
 Đổi tên “Thị xã Tây Ninh” thành “Thành phố Tây Ninh”
 Đổi tên “Thị xã Châu Đốc” thành “Thành phố Châu Đốc”
 Đổi tên “Thị trấn Đại Từ” thành “Thị trấn Hùng Sơn”
 Đổi tên “Huyện Mỹ Văn” thành “Huyện Mỹ Hào”
 Thêm mới các xã Quảng Châu, xã Quảng Đại, xã Quảng Hùng, xã Quảng Minh, xã Quảng Thọ, xã Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
 
 Từ ngày 9/2/2017, đề nghị người nộp thuế tải công cụ QTTNCN phiên bản 3.3.1 trên Cổng thông tin điện tử https://tncnonline.com.vn để kê khai.
 
 Trong quá trình cài đặt, sử dụng nếu có vướng mắc đề nghị hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ.
 
 Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tải phần mềm QTTNCN 3.3.1 về TẠI ĐÂY

Để đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML các bạn tải phần mềm (iTaxViewer) phiên bản 1.5.1 mới nhất về Ở Đây

Bạn có thể tham khảo thêm: Cách tính thuế TNCN với người có thu nhập nhiều nơi
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo Thông tư 200: TK - 133 và Sơ đồ hạch...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018: thuế GTGT, TNCN, TNDN, MB
Lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế, tiền thuế mới nhất năm 2018 cho: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, ...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)

 
CS2: Phòng 207, tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
(Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - gần chợ Đại Từ, gần cầu Định Công)

CS 3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)

CS 4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)

CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM

(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)


CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
   

 
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại