Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 54
Tổng truy cập: 1.444.685
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mức lương cơ sở năm 2018 mới nhất hiện nay cho công chức, viên chức

Mức lương cơ bản năm 2018 được quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP, NĐ 72/2018/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 02/2017/TT-BNV, TT 06/2018/TT-BNV. Theo đó kể từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 mức lương cơ sở sẽ là 1.300.000đ và từ 1/7/2018 trở đi mức lương là 1.390.000đ

1. Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở:
+ Cán bộ, công chức viên chức nhà nước
+ Những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
+ Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...
Mức lương cơ sở năm 2018

2. Mức lương cơ sở năm 2018

+ Từ ngày 01/01/2018 - 30/06/2018: 1.300.000đ
+ Từ ngày 01/07/2018 trở đi: 1.390.000đ

- Mức lương cơ sở năm 2017 (áp dụng từ 1/7/2017 trở đi là 1.300.000đ.
- Mức lương cơ sở 2016 (áp dụng từ năm 2016 đến 30/06/2017) là: 1.210.000đ
=> Trong 3 lần tăng lương cơ sở gần đây nhất thì số tiền tăng đều là 90.000đ/tháng.


3. Cách tính lương cơ sở năm 2018

Đối với khoảng thời gian từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

* Công thức tính mức lương:
 

Mức lương thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng


* Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
 

Mức lương thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng


- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
 

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018

=

Mức lương thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định


- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.


* Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ
1/1/2018 - 30/6/2018

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)


** Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:
 

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1/1/2018 - 30/6/2018

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số hoạt động phí theo quy địnhVí dụ: Cử nhân tốt nghiệp Đại Học, mới thi được vào công chức nhà nước.
=> Mức lương chính hàng tháng:
                                = 1.300.000 x 2,34 = 3.042.000đ
Sau 3 năm nâng bậc lương 1 lần (từ 2,34 thành 2,67)

=> Mức lương chính hàng tháng:
                                = 1.300.000 x 2,67 = 3.471.000đ
Phụ cấp: Theo quy định của từng ngành, từng đơn vị.


Cách tính chi tiết bạn có thể xem ở đây: Cách tính lương công chức, viên chức, giáo viên

Đây cũng chính là mức  lương dùng để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN và tính các chế độ BHXH được hưởng.
Chi tiết: Mức đóng BHXH năm 2018 mới nhất


Đối với khoảng thời gian từ 01/07/2018 trở đi

(Áp dụng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP: Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018)


* Công thức tính mức lương:
 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

=

Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng


* Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

=

Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng


- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
 

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định


- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.


* Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

=

Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)


** Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:
 

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

=

Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng)

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

 

Lưu ý:
+ Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngoài việc tăng lương cơ sở 2018 còn Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
+ Mức lương cơ sở dùng để áp dụng cho công chức, viên chức. Đối với khối doanh nghiệp tư nhân thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng.
Cụ thể:
                Vùng I: 3.980.000đ
                Vùng II: 3.530.000đ
                Vùng III: 3.090.000đ
                Vùng IV: 2.760.000đ


Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu 2018 mới nhất áp dụng trên cả nước

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200 là căn cứ để cán bộ, người lao động đi công tác và ...
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 133 và TT 200 - Cách làm
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và TT 200 trên Excel mới nhất có hướng dẫn...
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 và TT 133 mới nhất
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất 2017 - Mẫu số 07 - LĐTL dùng để thanh...
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền lương theo TT 133 và TT 200
Mẫu và Cách viết Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất hiện nay: Mẫu số 03 - TT dùng để tạ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)

 
CS2: Phòng 207, tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
(Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - gần chợ Đại Từ, gần cầu Định Công)

CS 3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)

CS 4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)

CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM

(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)


CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
   

 
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Nhân dịp noel giảm 50% khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại