Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 mới nhất - BHXH
Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 bao gồm BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn được quy định tại Luật BHXH số: 58/2014/QH13, NĐ 58/2020/NĐ-CP, luật Việc làm 2013 và Quyết định 595/QĐ-BHXH...
 

1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 như sau

Đối tượng đóng Tỉ lệ trích từng khoản Tổng
Bảo hiểm xã hội BHYT BHTN
Hưu trí + Tử tuất Ốm đau + Thai sản Tai nạn LĐ
Người lao động 8% 0% 0% 1,5% 1% 10,5%
Người sử dụng lao động 14% 3% 0,5% 3% 1% 21,5%
Tổng từng quỹ 22% 3% 0,5% 4,5% 2%  
Tông cộng 32%
Bảng tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm xã hội năm 2021
Cụ thể:
- Người lao động đóng: 10,5%
- Doanh nghiệp đóng: 21,5%
- Tổng mức phải đóng: 32%
- Ngoài ra doanh nghiệp còn phải đóng thêm 2% tiền kinh phí công đoàn.
 

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Nguyên tắc: Mức lương dùng để đóng BHXH, BHYT, BHTN là lương, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Như vậy mức lương dùng để tính đóng bảo hiểm xác hội gần như là mức lương thực nhận của người lao động.


Khi xây dựng mức lương đóng BHXH năm 2021 bạn còn phải quan tâm tới:
1. Lương dùng để tính đóng BXHH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
2. Đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở nên thì lương tối thiểu bằng mức mương tối thiểu vùng nhân thêm với 7%
3. Với người lao động làm việc trong môi trường độc hại thì lương tối thiểu bằng mức mương tối thiểu vùng nhân thêm với 5%
 
Khi đó mức lương tối thiểu dùng để đóng BHXH đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở nên: Dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học... như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Mức lương tối thiểu vùng
năm 2021
Mức lương đóng BHXH
(Nhân thêm 7%)
Mức đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động đóng
(10,5%)
Doanh nghiệp đóng
(21,5%)
4.420.000đ (vùng 1) 4.729.400 496.587 1.016.821
3.920.000đ (vùng 2) 4.194.400 440.412 901.796
3.430.000đ (vùng 3) 3.670.100 385.361 789.072
3.070.000đ (vùng 4) 3.284.900 344.915 706.254

Cụ thể đã được Kế toán Thiên Ưng tổng hợp trong bảng sau:
 
Mức đóng bhxh năm 2021
 
Ví dụ 1:
Chị Phùng Thị Vân là nhân viên kế toán tại Trung tâm kế toán Thiên Ưng với lương cơ bản là 5.600.000đ/tháng, phụ cấp chuyên cần: 600.000đ/tháng. Vậy tổng lương là 6.200.000đ/tháng
=> Số tiền chị Phùng Thị Vân hàng tháng phải đóng bảo hiểm như sau:
Bảo hiểm xã hội: 6.200.000 x 8% = 496.000đ
Bảo hiểm y tế: 6.200.000 x 1,5% = 93.000đ
Bảo hiểm thất nghiệp: 6.200.000 x 1% = 62.000đ
Tổng số tiền đóng BHXH: 651.000đ
Tiền BHXH doanh nghiệp phải đóng: 6.200.000đ x 21,5% = 1.333.000đ
=> Số tiền hàng tháng chị Phùng Thị Vân nhận về sau khi đã trừ tiền đóng BHXH: 6.200.000 - 651.000 = 5.549.000đ

Ví dụ 2:
Anh Dương Văn Nam là nhân viên văn phòng trong một công ty với lương như sau:
+ Lương cơ bản: 5.500.000đ
+ Phụ cấp trách nhiệm công việc: 1.000.000đ
+ Phụ cấp ăn trưa: 700.000đ
+ Phụ cấp xăng xe đi lại: 500.000đ
+ Phụ cấp điện thoại: 300.000đ
+ Tiền hỗ trợ nhà ở: 500.000đ
Tổng cộng: 8.500.000đ
=> Tính số tiền đóng bhxh của a Nam.
Hướng dẫn
Tiền lương tính đóng bhxh của a Nam: 5.500.000 + 1.000.000 = 6.500.000đ
(Các khoản phụ cấp còn lại không bị tính đóng bhxh)
=> Số tiền bảo hiểm phải đóng: 6.500.000 x 10,5% = 682.500đ
=> Lương thực nhận: 8.500.000 - 682.500 = 7.817.500đ

 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 đối ​với công chức, viên chức

Đối với công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, hưởng lương ngân sách thì mức lương được căn cứ theo mức lương tối thiểu chung và hệ số lương theo bằng cấp, hệ số thâm niên...
 
Mức lương tối thiểu chung năm 2021 là 1.490.000đ/tháng (áp dụng từ 1/7/2019. Dự kiến từ 1/7/2022 mức lương tối thiểu chung sẽ được tăng lên thành 1.600.000đ)
Tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm: tương tự đối với khối doanh nghiệp

Khi đó số tiền đóng BHXH như sau:
Viên chức Hệ số Mức lương tháng tối thiểu
(Lương tối thiểu x hệ số)
Mức đóng bảo hiểm xã hội
Viên chức
(10,5%)
Đơn vị, cơ quan
(21,5%)
Đại học 2,34 3.744.000 393.120 804.960
Cao đẳng 2,1 3.360.000 352.800 722.400
Trung cấp 1,86 2.976.000 312.480 639.840

Lưu ý: Bảng tính đóng BHXH ở trên là áp đụng đối với Viên chức, đối với Công chức thì cũng được áp dụng cách tính tương tự, tuy nhiên phần tỉ lệ % đóng đối với Công chức chỉ là 9,5%, do công chức không phải đóng 1% tiền quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ví dụ 3: Chị Nguyễn Thị Luyến là Viên chức nhà nước, chị là giáo viên cấp 2.
Chị là giáo viên tốt nghiệp cao đẳng mới ra trường, lương tính theo hệ số lương của nhà nước.
Hàng tháng nhà trường phụ cấp thêm 500.000đ cộng vào lương.
=> Số tiền đóng BHXH hàng tháng của chị Luyến được tính như sau:
Mức lương tính đóng BHXH: 1.600.000 x 2,1 + 500.000 = 3.860.000đ
Tiền đóng BHXH hàng tháng: 3.860.000 x 10,5% = 405.300đ
=> Lương thực nhận: 3.860.000 - 405.300 = 3.454.700đ

Ví dụ 4:
Anh Phạm Trần Tiến là công chức đang công tác tại đài truyền hình Hà Nội.
Hệ số thâm niên: 1,2
Hệ số trách nhiệm: 1,05
=> Mức lương của anh Phạm Trần Tiến: = 1.600.000 x 2,34 x 1,2 x 1,05 = 4.717.440đ
Số tiền trích đóng BHXH: 4.717.440 x 9,5% = 448.156đ
=> Tiền lương tháng sau khi đã đóng BHXH: 4.717.440 - 448.156 = 4.269.284đ

3. Phân bổ tiền lương đóng​ bảo hiểm xã hội năm 2021

Theo điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (thay thế QĐ 959/2015/QĐ-BHXH)
"Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động."
 
Như vậy trong năm 2021 mức tiền lương dùng để đóng bảo hiểm xã hội bao gồm lương, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà người lao động được nhận bao gồm:
+ Phụ cấp về Điều kiện lao động
+ Phụ cấp về Tính chất phức tạp của công việc
+ Phụ cấp về Điều kiện sinh hoạt
+ Phụ cấp về Mức độ thu hút lao động
Chi tiết cụ thể bạn xem ở đây: Các khoản phụ cấp theo lương phải đóng BHXH
Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH như: phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại, nhà ở, ốm đau...
 

4. Các đối tượng p​hải đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Điều 4 của Quyết định 595/QĐ-BHXH
 
- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
- HĐLĐ xác định thời hạn
- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
- Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.
 

5. Mức đóng bảo h​iểm xã hội tối đa

- Mức lương tối đa dùng để đóng BHXH bắt buộc, BHYT: bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.
- Mức lương tối đa dùng để đóng BHTN: bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng
Điều 89 luật BHXH 2014

6. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người lao động đóng toàn bộ với mức 22% từ tiền lương, tiền công tháng (mức thu nhập).
Mức thu nhập tháng dùng để đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.
Điều 10 của Quyết định 595/QĐ-BHXH
Trên đây là toàn bộ quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 mà Kế toán Thiên Ưng gửi tới các bạn. Quy định về tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp cần được thể hiện chặt chẽ trong quy chế lương thưởng của doanh nghiệp.

Chi tiết: Mẫu quy chế lương 2021 -Tiền lương, thưởng, Phụ cấp

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 29 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại