Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.536.826 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 89
Tổng truy cập: 40.392
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất - BHXH

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017 bao gồm cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Luật BHXH số: 58/2014/QH13, NĐ 44/2017/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-BHXH
 
Theo đó mức đóng BHXH 2017 như sau: (tính đến trước ngày 1/6/2017)
 
Mức đóng bhxh năm 2017
 
Cụ thể:
- Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 26%, trong đó doanh nghiệp đóng 18%, lao động đóng 8%
- Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 là 4,5%, trong đó doanh nghiệp đóng 3%, lao động đóng 1,5%
- Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 là 2%, trong đó doanh nghiệp đóng 1%, lao động đóng 1%
- Doanh nghiệp đóng thêm tiền kinh phí công đoàn năm 2017 là 2%
 

=> Tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2017:

    - Doanh nghiệp: 22%
    - Người lao động: 10,5%

1. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

Mức lương dùng để đóng BHXH năm 2017 là lương cơ bản và các khoản phụ cấp lương. Mức lương này phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 
VÙNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU
I 3.750.000đ
II 3.320.000đ
III 2.900.000đ
IV 2.580.000đ
 
Đối với lao động đã qua đào tạo thì mức lương này cần nhân thêm với 7%
Với người lao động làm việc trong môi trường độc hại cần nhân thêm 5%
 
Khi đó mức lương tối thiểu dùng để đóng BHXH đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề trở nên: Dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học... như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Mức lương tối thiểu vùng Mức lương đóng BHXH
(Nhân thêm 7%)
Mức đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động đóng
(10,5%)
Doanh nghiệp đóng
(22%)
3.750.000đ (vùng 1) 4.012.500 421.312 882.750
3.320.000đ (vùng 2) 3.552.400 373.002 781.528
2.900.000đ (vùng 3) 3.103.000 325.815 682.660
2.580.000đ (vùng 4) 2.760.600 289.863 607.332
 
Ví dụ:
Chị Phùng Thị Vân là nhân viên kế toán tại Trung tâm kế toán Thiên Ưng với lương cơ bản là 4.200.000đ/tháng, phụ cấp chuyên cần: 600.000đ/tháng. Vậy tổng lương là 4.800.000đ/tháng

=> Số tiền chị Phùng Thị Vân hàng tháng phải đóng bảo hiểm như sau:
Bảo hiểm xã hội: 4.800.000 x 8% = 384.000đ
Bảo hiểm y tế: 4.800.000 x 1,5% = 72.000đ
Bảo hiểm thất nghiệp: 4.800.000 x 1% = 48.000đ
Tổng số tiền đóng BHXH: 504.000đ
Tiền BHXH doanh nghiệp phải đóng: 4.800.000đ x 22% = 1.056.000đ
=> Số tiền hàng tháng chị Phùng Thị Vân nhận về sau khi đã trừ tiền đóng BHXH: 4.800.000 - 504.000 = 4.296.000đ
 
Chú ý: Từ ngày 1/6/2017 mức đóng BHXH sẽ thay đổi.
Cụ thể:
NLĐ vẫn đóng 10,5% nhưng doanh nghiệp sẽ đóng 21,5% thay vì mức 22% như trước đó.
Căn cứ: Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14/4/2017 hiệu lực từ 1/6/2017.

Khi đó mức đóngtỉ lệ đóng như sau:

Tỉ lệ trích đóng BHXH năm 2017

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 đối ​với công chức, viên chức

Đối với công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, hưởng lương ngân sách thì mức lương được căn cứ theo mức lương tối thiểu chung và hệ số lương theo bằng cấp, hệ số thâm niên...
 
Mức lương tối thiểu chung năm 2017 là 1.300.000đ/tháng (áp dụng từ 1/7/2017)
Tỉ lệ trích các khoản bảo hiểm: tương tự đối với khối doanh nghiệp

Khi đó số tiền đóng BHXH như sau:
Công chức, viên chức Hệ số Mức lương tháng tối thiểu
(Lương tối thiểu x hệ số)
Mức đóng bảo hiểm xã hội
Công chức, viên chức
(10,5%)
Đơn vị, cơ quan
(21,5%)
Đại học 2,34 3.042.000 319.410 654.030
Cao đẳng 2,1 2.730.000 286.650 586.950
Trung cấp 1,86 2.418.000 253.890 519.870

Ví dụ:
Anh Phạm Trần Tiến là công chức đang công tác tại đài truyền hình Hà Nội.
Hệ số thâm niên: 1,1
Hệ số trách nhiệm: 1,05
=> Mức lương của anh Phạm Trần Tiến: = 1.300.000 x 2,34 x 1,1 x 1,05 = 3.513.510đ
Số tiền trích đóng BHXH: = 3.513.510 x 10,5% = 368.918đ
=> Tiền lương tháng sau khi đã đóng BHXH: = 3.513.510 - 368.918 = 3.144.592đ

3. Tiền lương đóng​ bảo hiểm xã hội năm 2017

Theo điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (thay thế QĐ 959/2015/QĐ-BHXH)
"Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động."
 
Như vậy trong năm 2017 mức tiền lương dùng để đóng bảo hiểm xã hội bao gồm lương và các khoản phụ cấp lương bao gồm:
Phụ cấp về Điều kiện lao động
Phụ cấp về Tính chất phức tạp của công việc
Phụ cấp về Điều kiện sinh hoạt
Phụ cấp về Mức độ thu hút lao động
Chi tiết cụ thể bạn xem ở đây: Các khoản phụ cấp theo lương phải đóng BHXH
Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH như: phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại, nhà ở, ốm đau...
 

4. Các đối tượng p​hải đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Điều 4 của Quyết định 595/QĐ-BHXH
 
- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn
- HĐLĐ xác định thời hạn
- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
- Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.
 

5. Mức đóng bảo h​iểm xã hội tối đa

- Mức lương tối đa dùng để đóng BHXH bắt buộc, BHYT: bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.
- Mức lương tối đa dùng để đóng BHTN: bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng
Điều 89 luật BHXH 2014

6. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Người lao động đóng toàn bộ với mức 22% từ tiền lương, tiền công tháng (mức thu nhập).
Mức thu nhập tháng dùng để đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.
Điều 10 của Quyết định 595/QĐ-BHXH
Trên đây là toàn bộ quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mà Kế toán Thiên Ưng gửi tới các bạn. Quy định về tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp cần được thể hiện chặt chẽ trong quy chế lương thưởng của doanh nghiệp.

Chi tiết: Mẫu quy chế lương 2017 -Tiền lương, thưởng, Phụ cấp

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 12 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 2017 - Mẫu GCN theo thông tư 14
Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc, nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất là Mẫu GCN ban hành theo Thông ...
Cách báo tăng - Báo giảm BHXH qua mạng trên phần mềm
Hướng dẫn cách báo tăng, báo giảm BHXH 2017 qua mạng điện tử trên các phần mềm iBHXH, kBHXH, eBH, Efy, vBHXH.....
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)

 
CS2: Phòng 207, tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
(Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - gần chợ Đại Từ, gần cầu Định Công)

CS 3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)


CS 4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: Hotroketoan68@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại