Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 32
Tổng truy cập: 2.022.404
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu số 29 theo TT 28/2015/TT-BLĐTBXH thông báo về tình hình biến động lao động

Hàng tháng doanh nghiệp phải lập báo cáo về tình hình biến động lao động trong doanh nghiệp mình (nếu có) và gửi tới cơ quan chức năng với hạn là ngày mùng 03 hàng tháng.

Quy định trên được ban hành tại điều 16 thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015
"2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

 

3. Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời."

Khi đó doanh nghiệp làm mẫu thông báo như sau:

 

Tên đơn vị: Công ty kế toán Thiên Ưng  
Địa chỉ: Cầu Giấy - Thanh Xuân - Định Công - Long Biên
Điện thoại:……0988.067.131......

 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  ........, ngày ...... tháng .... năm.....2019.......
 

          THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……..……. 

Thực hiện quy định tại Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội ,……………………… ( Tên đơn vị)  thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

I.   THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ

Thời điểm báo cáo Tổng số lao động Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại HĐLĐ/HĐLV Tổng số người tham gia BHTN
Tổng số Trong đó nữ Công nhân
kỹ thuật không bằng
Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng Sơ cấp từ 3-12 tháng Trung cấp Cao đẳng ĐH trở lên Không xác định thời hạn Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng  
Từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng
Dưới 3 tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Đầu kỳ x x x x x x x x x x x x x
Số tăng x x x x x x x x x x x x x
Số giảm x x x x x x x x x x x x x
Cuối kỳ x x x x x x x x x x x x x

II.   DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM

S
T
T
Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
 
Thông tin cá nhân Trình độ chuyên môn
kỹ thuật
 
Loại HĐLĐ/
HĐLV

 

 
Ngày, tháng, năm HĐLĐ
HĐLV có hiệu lực
Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ
HĐLV
Thuộc đối tượng tham gia BHTN Lý do giảm
Dân tộc Số CMND Số sổ BHXH (nếu có) Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt HĐLĐ
HĐLV
Thay đổi cơ cấu công nghệ Thỏa thuận chấm dứt Lý do khác
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a b c d đ e a b c d
1  
 
                                             
2  
 
                                             
...                                      
 
         

III.  DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Thông tin cá nhân Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại HĐLĐ/HĐLV
 
Ngày, tháng, năm HĐLĐ/ HĐLV có hiệu lực Vị trí
công việc đang làm
Nếu thuộc đối tượng
 tham gia BHTN
Dân tộc Số CMND Số sổ BHXH (nếu có) Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng) Thời gian đã tham gia BHTN (tháng)
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d đ e a b c d
1                                        
2                                        

 
                                       
Tổng số x x       x x x x x x x x x x x x x xV.  THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

S
T
T
Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Thông tin cá nhân Thuộc đối tượng tham gia BHTN Nội dung thay đổi thông tin
Nam Nữ Dân tộc Số CMND Số sổ BHXH (nếu có) Tiền lương Vị trí công việc Trình độ chuyên môn kỹ thuật Lĩnh vực đào tạo Loại HĐLĐ/HĐLV
Mới Mới Mới Mới Mới
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1  
 
                               
2  
 
                               
...  
 
                               

V.  TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Thông tin cá nhân Trình độ chuyên môn kỹ thuật  
Loại
HĐLĐ/HĐLV
Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực Thuộc đối tượng tham gia BHTN Tạm hoãn
HĐLĐ/HĐLV
Nam Nữ Dân tộc Số CMND Số sổ BHXH Thời gian bắt đầu tạm hoãn Thời gian kết thúc tạm hoãn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d đ e a b c d
1  
 
                                     
2  
 
                                     
…….  
 
                                     
 
Ghi chú:
1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V
“8a”: Công nhân kỹ thuật không bằng
“8b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng
“8c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng
“8d”: Trung cấp
“8đ”: Cao đẳng
“8e”: Đại học trở lên
2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V
“9a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn 
“9b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng
“9c”: HĐLĐ/HĐLV từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
“9d”: HĐLĐ/HĐLV dưới 03 tháng
Mẫu thông báo tình hình biến động lao động                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC
                                                                     (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cách lập: Các bạn căn cứ vào hồ sơ cá nhân của từng lao động để điền tuần tự vào từng mục cho đầy đủ rồi mang tới trung tâm dịch vụ việc làm để nộp.

Mức phạt: Trường hợp doanh nghiệp không làm thông báo sẽ bị phạt tiền từ 2tr - 4tr
Căn cứ:
Điều 1 nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015
"Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật"

Xem thêm: Mức đóng BHXH năm 2019 mới nhất
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 2-9
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200 là căn cứ để cán bộ, người lao động đi công tác và ...
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 133 và TT 200 - Cách làm
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và TT 200 trên Excel mới nhất có hướng dẫn...
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 và TT 133 mới nhất
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất 2017 - Mẫu số 07 - LĐTL dùng để thanh...
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền lương theo TT 133 và TT 200
Mẫu và Cách viết Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất hiện nay: Mẫu số 03 - TT dùng để tạ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại