Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Excel
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel theo TT 200 và TT 133 - Cách ghi
Sổ nhật ký chung là sổ quan trọng nhất trong các sổ nhật ký khi doanh nghiệp áp dụng ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung. Từ các số liệu trên sổ nhật ký chung này được lấy ra để ghi sổ cái và làm các sổ sách khác.

Mẫu sổ nhật ký chung mới nhất hiện nay được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC và theo TT 200/2014/TT-BTC được lập trên Excel.

Để tiện cho việc ghi sổ và lên báo cáo tài chính sau này, sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu sổ và cách ghi sổ chi tiết cụ thể.


1. Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel


Mẫu sổ nhật ký chung theo TT 133 trên excel

2. Cách ghi sổ nhật ký​ chung

- Cột  Ngày, tháng ghi sổ: Là ngày hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ Nhật ký chung
- Cột Số hiệu: Là số hiệu của các chứng từ như:
           + Là số Hoá đơn
           + Số phiếu thu, phiếu chi
           + Số phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
           + Số Giấy báo Nợ, Báo Có
           + Số Phiếu kế toán
- Cột ngày, tháng: Là ngày ghi trên các Hoá đơn, chứng từ kế toán
- Cột Diễn giải: Khái quát nhất nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
                           Đảm bảo ngắn gọ, xúc tích, dễ hiểu
Ví dụ: Khi mua Hàng hoá - phản ánh: mua cái gì/ của ai/ đã hay chưa thanh toán 

- Cột Đã ghi Sổ Cái: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
- Cột STT dòng: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
- Cột Số hiệu TK đối ứng: Ghi lần lượt các TKKT đã được sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế
Lưu ý: TK Nợ ghi trước, TK Có ghi sau

- Cột Nợ: Là nơi ghi giá trị bằng tiền của các TKKT ghi bên Nợ
- Cột Có: Là giá trị bằng tiền của các TKKT ghi bên Có

Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel các bạn lập cho từng tháng, hết tháng các bạn làm dòng tổng cộng tháng rồi chuyển sang tháng tiếp theo.

3. Mẫu sổ nhật ký chung theo Th​ông tư 200

(Mẫu số S03a-DN theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô lớn, vừa, nhỏ)

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S03a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
 
SỔ  NHẬT KÝ CHUNG
Năm..2020.
 
          Đơn vị tính:…………
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải  
Đã ghi
 
 
STT
 
 
Số hiệu
 
Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Sổ Cái dòng
 
TK
 đối ứng
Nợ
A B C D E G H 1 2
      Số trang trước chuyển sang          
       
 
 
 
 

 
         
                 
      Cộng chuyển sang trang sau x x x    
 
  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
  - Ngày mở sổ:…
 


Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm .2020..
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

4. Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133

(Mẫu số S03a-DNN theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ)
Đơn vị: …KẾ TOÁN THIÊN ƯNG…..
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số S03a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm...2020
Đơn vị tính:…………..
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
      Số trang trước chuyển sang          
 
 
 
 
 
 

 
         
Cộng chuyển sang trang sau x x x    
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...
 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày ... tháng ... năm .2020..
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Lưu ý khi lập sổ Nhật ký chung:

- Sổ phải được ghi theo trình tự thời gian (diễn ra trước ghi trước, diễn ra sau ghi sau).
- Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt.

Tham khảo: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133


Trong mẫu sổ nhật ký chung trên Excel ở trên, Kế toán Thiên Ưng đã lập trọn kỳ và đã link sẵn các công thức cần thiết để số liệu được lấy tự động trong một số trường hợp. Các bạn chỉ cần lắp ráp số liệu của mình vào là xong.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 8 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tô màu xem kẽ giữa các dòng trong Excel 2007, 2013
Hướng dẫn cách tô màu xen kẽ giữa các dòng trong Excel 2007, excel 2010, 2013. Chỉ cần 1 thao tác rất đơn giản...
Cách tạo đường phân trang, bỏ đường phân trang và chia trang trong Excel
Hướng dẫn cách tạo và bỏ đường phân trang (ẩn & hiện đường phân trang) trong Excel 2007, Excel 2010 và Excel 2...
Hướng dẫn xóa bỏ đường kẻ ngang, kẻ dọc trong Excel
3 cách bỏ đường lưới trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, Excel 2013. Đây là những đường Gridlines mặc định, bạ...
Cách làm ẩn dòng, ẩn cột và hiện lại dòng ẩn, cột ẩn trong Excel 2007 - 2013
Để ẩn các dòng, các cột cũng như hiện lại các dòng, các cột ẩn trong Excel 2007, Excel 2010 và Excel 2013 các ...
Hướng dẫn cách tách họ và tên trong Excel đơn giản nhất
Khi bạn có 1 file Excel bao gồm họ và tên viết liền nhau, giờ muốn tách riêng phần họ tên ra chúng ta có thể s...
Cách tô màu có điều kiện trong Excel 2007, 2010, 2013
Hướng dẫn cách tô màu có điều kiện trong từng ô Excel với những điều kiện đặt ra ban đầu. Ứng dụng này được áp...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại