Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 7
Tổng truy cập: 3.262.026
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Quy chế lương thưởng công ty TNHH, công ty CP mới nhất

Quy chế lương thưởng, quy chế trả lương trong công ty cổ phần, công ty TNHH... dùng để làm căn cứ trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động theo quy định. Quy chế lương thưởng cũng dùng để làm căn cứ khi xác định các khoản chi phí được tính vào chi phí doanh nghiệp khi tính thuế.

Bộ quy chế lương thưởng là căn cứ để doanh nghiệp và người lao động nắm rõ các vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và các chế độ lao động khác.

Các nội dung chính của bản quy chế lương thưởng gồm:
+ Phân loại tiền lương, các tính tiền lương trong doanh nghiệp với từng bộ phận
+ Chế độ nâng lương, tăng lương trong doanh nghiệp
+ Thời gian, hình thức trả lương, thưởng
+ Lương làm thêm giờ, lương thử việc
+ Chính sách khen, thưởng, khuyến khích lao động
+ Các ngày nghỉ theo quy định chung, quy định riêng
+ Một số nội dung khác liên quan.

Các doanh nghiệp đều phải xây dựng quy chế lương thưởng và trình lên Phòng lao động - Thương binh xã hội khi làm xây dựng hệ thống thang bảng lương.

MẪU QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 2021 MỚI NHẤT

CÔNG TY TNHH DV
 ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG
Số 01- QCTL/2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- o0o---------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021
                             
QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG - THƯỞNG - PHỤ CẤP
 
Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020, về việc quy định chi tiết và hướng       dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động.
Căn cứ Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng năm 2020.
 Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và biên bản họp hội đồng thành viên ngày                     02/01/2021 thông qua quy chế trả lương, thưởng công ty.
 
Phần 1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
-  Giúp cho việc thanh toán lương cho nhân viên được minh bạch, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên;
-  Nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc góp phần thúc đẩy công ty ngày càng phát triển;
-  Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản cho từng CNV Công ty.


Điều 2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho toàn bộ cán bộ - công nhân viên làm việc tại công ty.

Phần 2. QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 3. Phân loại lương
     1. Lương thời gian
Là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho nhân viên văn phòng và CNV làm việc hành chánh tại các bộ phận khác.
     2. Lương khoán
Là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Mức lương khoán áp dụng cho các cấp quản lý của công ty.

Điều 4. Cách tính lương (áp dụng cho lương thời gian)
    1. Cơ sở tính lương: Dựa vào thời gian làm việc trong bảng chấm công
    2. Công thức tiền lương

    ► Lương tháng
                                            Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có)
             Lương tháng =  --------------------------------------------  
x  số ngày công làm việc thực tế
                                                    Ngày công chuẩn của tháng


     Lương thử việc:          Tiền lương thử việc = Lương chính thức x 85%

Điều 5. Thời gian và hình thức thanh toán lương
Thời gian thanh toán: Thanh toán vào ngày 30 hằng tháng.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 6. Chế độ nâng lương
Thời gian xét định kì: Mỗi năm, lãnh đạo công ty xét nâng lương cho CNV một lần.
Đối tượng: Cán bộ CNV đã có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương (kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội qui lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng văn bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.

Điều 7. Trường hợp nâng lương đột xuất
Thực hiện đối với CNV làm việc tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, do Trưởng bộ phận đề xuất.

Điều 8. Thủ tục
Đến kỳ xét duyệt nâng lương, phòng HCNS ra soát và tổng hợp danh sách Cán bộ CNV đã đủ niên hạn nâng lương. Gởi danh sách xuống các đơn vị, để tham khảo ý kiến của Lãnh đạo cơ sở. Sau đó, phòng HCNS lập biểu, trình Ban lãnh đạo Công ty để xét duyệt. Khi được duyệt, phòng HCNS thảo Quyết định trình Giám đốc ký chính thức, và mời CNV có tên được nâng lương để trao Quyết định. Đối với CNV chưa đuợc xét nâng lương thì giải thích để CNV yên tâm.

Điều 9. Mức tăng
Mỗi bậc lương tăng từ 5% - 20%  mức lương hiện tại tuỳ theo kết quả kinh doanh của công ty trong năm.


Phần 3. CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG

Điều 10. Thưởng theo dự án
Kết thúc mỗi dự án, Công ty sẽ cân nhắc và thưởng cho NLĐ, mức thưởng tùy thuộc vào đóng góp công sức, chất lượng công việc, mức độ thành công của dự án.

Điều 11. Thưởng dịp Lễ, Tết
Dựa vào kết quả kinh doanh của công ty, nếu kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho NLĐ vào các dịp lễ và tết, mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm, vào ý thức chấp hành đầy đủ nội quy, các quy chế của Công ty.

Điều 12. Thủ tục
Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình BGĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình BGĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.


Phần 4. CÁC KHOẢN TRỢ CẤP
Điều 13. Tiền lương tăng  ca
     Tăng ca ngày thường, thứ 7:
                              TL làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) x 150% x Số giờ làm thêm

     Tăng ca ngày nghỉ hàng tuần:
                              TL làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) x 200% x Số giờ làm thêm

     Tăng ca ngày lễ:
                               TL làm thêm giờ = Tiền lương (theo giờ) x 300% x Số giờ làm thêm

Điều 14.  Ngày nghỉ hàng năm
-         Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì được nguyên lương 12 ngày nghỉ hàng năm.
-         Đầu năm, người lao động lên kế hoạch nghỉ hàng năm và nộp về phòng Nhân sự.
-         Có thể nghỉ gộp nhưng không quá 1 tuần/lần và phải có lý do chính đáng.

Điều 15. Ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
Cứ 5 năm làm việc, người lao động được tăng thêm 01 ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Điều 16. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hàng năm
-         Người lao động do thôi việc, bị mất việc hoặc vì lý do nào khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.
-         Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không sử dụng hết ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền.
 
Phần 5. NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ VIỆC RIÊNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG
Điều 17. Nghỉ lễ, Tết
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
-         Tết Dương lịch 01 ngày.
-         Tết Âm lịch 05 ngày.
-         Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam 01 ngày.
-         Ngày Quốc tế lao động 01 ngày.
-         Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày.
-         Ngày Quốc khánh 02 ngày.
Nếu những ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Điều 18. Nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
-   Bản thân kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
-   Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
-   Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng,vợ ), vợ hoặc chồng, con chết được nghỉ 03 ngày.

Điều 19. Các phúc lợi khác
-  Bản thân LĐ kết hôn được mừng tối thiểu 500.000 đồng .
-  Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng tối thiểu 200.000 đồng .
-  Người lao động gặp hỏa hoạn hoặc tai nạn được trợ cấp tối thiểu 300.000 đồng .
-  Trợ cấp khó khăn  (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ 200.000 đến 500.000 đồng / người.

Quy chế Tiền lương - Tiền thưởng - Trợ cấp  này bao gồm 19 điều và 5 phần, áp dụng đối với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và Kế toán trưởng Công ty, triển khai thực hiện. Quá trình có phát sinh vướng mắc, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.
 
                                                                                          ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY 

Mẫu quy chế lương 2017 mới nhất

Quy chế tiền lương, tiền thưởng này được gửi cùng những giấy tờ khác như: thang bảng lương, biên bản lấy ý kiến của lao động... gửi trình lên Phòng lao động - Thương binh xã hội để làm bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp.

Chi tiết: Hồ sơ đăng ký thang bảng lương năm 2021


Bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu thỏa ước lao động tập thể, thương lượng tập thể 2021
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 82 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu mới nhất - Có mẫu tham khảo
Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương mới nhất 2020 gồm: Công văn đề nghị, quyết định ban hành, hệ thống thang bản...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại