Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập: 2.310.388
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch, xe tự lái, xe khách

Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô mới nhất hiện nay dành cho cá nhân, doanh nghiệp muốn thuê xe tự lái, thuê xe du lịch, thuê oto chở khách hay thậm chí thuê xe công tác.

Dù thuê xe để phục vụ mục đích gì thì cũng cần phải đảm bảo những nguyên tắc, quy định trong luật dân sự, luật thương mại hay luật doanh nghiệp...
 
Để các bạn có căn cứ làm hợp đồng thuê, mượn xem, Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn Hợp đồng thuê xe mẫu để các bạn tham khảo.
 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ XE​ TỰ LÁI

(Người thuê xe tự lái hoặc thuê lái riêng)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------
 
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI
(Số: ……………./HĐCTXTL)

 
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24//11/2015 có hiệu lực từ 1/1/2017
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14//06/2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

 

Hôm nay, ngày …20……. tháng ……06…. năm …2019.., Tại ……Công ty kế toán Thiên Ưng……..


Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A): …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

 

BÊN THUÊ XE (BÊN B): ………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

Bên A cho bên B thuê ....... chiếc xe .....................

Xe ............ sản xuất năm ................. biển số kiểm soát ............................

Xe ............ đảm bảo .............. với đầy đủ tiện nghi và giấy tờ lưu hành. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của xe đều được dán tem đảm bảo.

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá thuê: ............. đồng/tháng (.........)

Giá trên ......... bao gồm thuế GTGT.

2.2. Khống chế: .............. km/tháng

2.3. Phụ trội: ................ đ/1km

2.4. Thời gian thuê:

Từ ngày .......... tháng ............ năm ...........

Đến ngày ……...tháng….........năm ............

2.5. Hình thức thanh toán: Trả .......... bằng ............. Được thanh toán ............. tháng một lần.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A.

- Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe đúng chất lượng và thời gian.

- Giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.

- Xuất hóa đơn thuê xe: ......... tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm của bên B

- Kiểm tra kỹ xe trước khi nhận.

- Thanh toán tiền thuê xe cho bên A đúng hạn.

- Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ.

- Bên B phải tự sửa chữa nếu có xảy ra hỏng hóc nhỏ.

- Mọi sự cố bẹp, nứt, vỡ nóc méo các chi tiết của xe do bên B gây ra thì bên B phải mua đồ của hãng thay thế (không chấp nhận gò, hàn).

- Nếu xe chạy được ............. km trở lên, bên B phải tự thay dầu một lần.

- Các ngày xe nghỉ không chạy được do lỗi của bên B thì bên B phải trả tiền hoàn toàn trong các ngày đó. Như đang thuê xe để sử dụng.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở vv.... của bên A để giải quyết việc do lỗi bên B gây ra. Bên phải chịu hoàn toàn.

- Cứ sau ............ ngày bên B phải mang xe về …..... để bên A kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ 1 lần.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ........... tháng ........... năm ........... đến hết ngày ............ tháng .......... năm ...........

Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia trước .......... tháng.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B


Với hợp đồng thuê xe này thì doanh nghiệp sẽ được tính vào làm chi phí doanh nghiệp cho mọi chi phí liên quan như:
+ Chi phí thuê xe hàng thángMẫu hợp đồng thuê xe
+ Chi phí thuê lái xe hàng tháng
+ Chi phí xăng dầu, cầu đường, sửa chữa
...

Để được tính vào chi phí doanh nghiệp thì bạn cần chuẩn bị:
- Hợp đồng thuê xê theo mẫu trên
- Chứng từ thanh toán 2 bên.
- Bảng kê 01/TNDN
- Với chi phí xăng dầu, sửa chữa thì cần có hóa đơn thanh toán...


MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------
 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

(Số: ……………./HĐCTXDL)

 
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24//11/2015 có hiệu lực từ 1/1/2017
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14//06/2005 có hiệu lực từ 1/1/2006
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………...

Chúng tôi gồm có:
 

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A): …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………......

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

BÊN THUÊ XE (BÊN B): ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: SỐ LƯỢNG XE VÀ THỜI GIAN THUÊ

Số lượng xe: …………………………………………………………………………………………………………

Loại xe: ……………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian thuê từ ngày …..…./…......./……...đến ngày………../…..…./……..

Thời gian đón khách lúc: ………………………………….. trả khách lúc …………………............................

Lịch trình: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ĐIỀU 2: THỂ THỨC THANH TOÁN

Thanh toán bằng tiền mặt (  ) hoặc chuyển khoản (  )

Giá thuê: ……………………… bằng chữ ………………………………………………………………………….

Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.

Số tiền đặt trước ……………………….……………. còn lại ………………………………………………………

Chi phí: Cầu phà, bến bãi do bên ……. chịu; Ăn nghỉ của lái xe do bên …… chịu.

 

ĐIỀU 3: CAM KẾT CHUNG

3.1. Sau khi ký hợp đồng, Bên B muốn thay đổi địa điểm và thời gian đón phải báo trước cho Bên A trước ………. giờ.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách, nhưng phải về không thì Bên B phải thanh toán ……… % tổng giá trị hợp đồng.

3.2. Bên A đảm bảo xe tốt, đúng chủng loại khách yêu cầu, đảm bảo đón khách đúng giờ, lái xe phục vụ tận tình, xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng quy định .

3.3. Lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định, không đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm, không vận chuyển hàng hoá, hành lý, hàng quốc cấm trái pháp luật.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B


Với hợp đồng thuê xe du lịch thì thường xẽ thuê trọn gói theo hành trình đã định sẵn. Chi phí thuê đã bao gồm thuê xe, lái xe, xăng dầu, chi phí cầu đường...

Các bạn tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng lao động thời vụ 2020

Bạn nào cần Tải mẫu hợp đồng thuê xe file Word thì có thể để lại thông tin ở cuối bài viết hoặc gửi vào email công ty sẽ gửi lại cho các bạn.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 37 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Người lao động bị phạt tiền, trừ lương nếu vi phạm những vấn đề sau đây
Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được phép phạt tiền, trừ lương người lao động nếu vị phạm các quy định t...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại