Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 7
Tổng truy cập: 2.310.337
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất theo TT 200 và TT 133

Hợp đồng giao khoán là văn bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận giao khoán về một công việc nhất định như khoán vận chuyển, khoán xây dựng... trên đó thể hiện rõ nội dung công việc cần làm, khối lượng cũng như thời gian làm công việc được giao khoán, thuê khoán đó.

MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NĂM 2020

hợp đồng giao khoán năm 2020

Khi lập hợp đồng giao khoán bạn cần chú ý:
Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản:

- 1 bản giao cho người nhận khoán;
- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
- 1 bản chuyển về phòng kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.
Hợp đồng giao khoán là căn cứ pháp lý để thanh toán các khoản chi phí của bên thuê và bên nhận khoán.

1. Mẫu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133

Đơn vị: …Kế toán Thiên Ưng…………
Bộ phận: ……
Sản Xuất…………
 
Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày..18. tháng.08.. năm.2020..
Số: ………HĐGK/01………

Họ và tên: …Vũ Hữu Dũng…… Chức vụ................P. Giám đốc............................
Đại diện……
Công ty kế toán Thiên Ưng……. bên giao khoán...................................
Họ và tên: …
Phạm Thị Dung……. Chức vụ..................Trưởng phòng..................................
Đại diện ……
Công ty xây dựng LICOGI……. bên nhận khoán............................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:.......................
Khoán trọn gói.........................................
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........
Công ty Thiên Ưng bàn giao mặt bằng và giấy tờ pháp lý để công ty Licogi xây dựng theo đúng thiết kế ban đầu...................................
- Thời gian thực hiện hợp đồng:........
15 ngày (từ ngày 05/9/2020 đến ngày 19/09/2020).......................
- Các điều kiện khác:........................
Bên nhận khoán tự mua vật tư và nhân công............................

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-..........
Công ty Licogi xây dựng tường rao bao quanh cho Công ty Thiên Ưng theo bản vẽ đã được phê duyệt................................
-........................................................................................................................................
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-..............
Xây dựng theo đúng bản vẽ thiết kế đã được giao................................
-...............
Làm đúng tiến độ đã ký kết..................................
-...............
Đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực chung..................................
-...............
Báo với bên giao khoán khi có vướng mắc hay chi phí phát sinh..................................
-.............................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-................
Cung cấp bản vẽ đã được phê duyệt cho bên nhận giao khoán thi công xây dựng...........
-................
Bàn giao mặt bằng sạch sẽ để thi công....................
-.................
Kiểm tra nghiệm thu công trình theo đúng yêu cầu...............
-.................
Thanh toán đầy đủ chi phí cho bên nhận khi làm xong..........
-.............................................................................
 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

 
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

Người lập
(Ký, họ tên)
Ngày .18.. tháng .08.. năm ..2020.
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Bạn có thể xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài
 

2. Mẫu hợp đồng giao khoản theo Thông tư 200 - Mẫu số: 08 - LĐTL

 
Đơn vị:…………….
Bộ phận:…………..

 
Mẫu số: 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…2020
                                                                                                     Số: .....................
Họ và tên:…………………. Chức vụ………………..................................………………
Đại diện..…………..……….bên giao khoán………………..................................……….
Họ và tên:…………………. Chức vụ………………………..................................……...
Đại diện…………………….bên nhận khoán…………………......................................…

 CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:
I- Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán:……………………………………………………...…………
- Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………………………..….………
- Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………………………..
- Các điều kiện khác:………………………………………………………………………

II-  Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-…………………………………………………………………………………………....
-…………………………………………………………………………………………....
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-………………………………………………………………………………………..….
-…………………………………………………………………………………………...
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-………………………………………………………………………………………...….
-……………………………………………………………………………………………
 

Đại diện bên nhận khoán Đại diện bên giao khoán
         (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 
 
 

  Ngày … tháng … năm …
    Người lập Kế toán trưởng bên giao khoán
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

3. Cách làm hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.

Phần I. Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.
- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.

Phần II. Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thanh toán) đối với bên nhận khoán.


Lưu ý: Với trường hợp thuê cá nhân, thuê khoán, thuê nhân công ngoài mà không ký hợp đồng lao động chính thức để làm nhân viên trong công ty thì doanh nghiệp cần khấu trừ thuế TNCN với những cá nhân này thì kho đó chi phí thuê khoán mới hợp lệ.

Chi tiết: Cách tính thuế TNCN với người có thu nhập nhiều nơi
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Người lao động bị phạt tiền, trừ lương nếu vi phạm những vấn đề sau đây
Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được phép phạt tiền, trừ lương người lao động nếu vị phạm các quy định t...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại