Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 16
Tổng truy cập: 2.377.545
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất

Hợp đồng cộng tác viên là loại hợp đồng khác phổ biến hiện nay và đặc biệt được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh doanh, giảng dạy, tiếp thị (PG)... khi đó ta có hợp đồng cộng tác viên giảng dạy, hợp đồng cộng tác viên kinh doanh...

Để giúp các bạn có tài liệu tham khảo, sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu hợp đồng cộng tác viên để các bạn tham khảo. Tùy theo lĩnh vực, nhu cầu mà bạn có những thay đổi cho phù hợp.

MẪU HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

CTY TNHH DỊCH VỤ
 HOA HỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
  Hà Nội, ngày 01  tháng 02  năm 2020

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

(Số 001/HĐ-CTV)

 
BÊN A: Công ty TNHH dịch vụ Hoa HồngMẫu hợp đồng cộng tác viên
Đại diện là: Ông Lê Hồng Dương
Chức vụ: Giám đốc công ty
Địa chỉ: 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0989.233.284 - Fax: (024) 62.917.466

 
BÊN B: Ông Trịnh Đình Dũng
Sinh ngày 25/10/1996
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Sinh viên trường học viện tài chính
Địa chỉ thường trú: 461 Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Số Căn cước công dân: 022468668

 
Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác viên và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Ông Trịnh Đình Dũng làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên (có thời hạn).
- Thời gian: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2020 (06 tháng).
- Địa điểm làm việc:  Không cố định, theo địa bàn người lao động có thể làm việc được.
- Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): Cộng tác viên
- Chức vụ (nếu có): Không có
- Công việc phải làm: Bán sản phẩm của công ty là Giầy Starbot thế hệ mới

 
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc: Tự do, cá nhân tự bố trí thời gian làm việc.
- Được cung cấp sản phẩm là Giầy Starbot thế hệ mới, được giới thiệu về sản phẩm, các tính năng, giá bán, cách tư vấn khách hàng.

 
Điều 3: Quyền lợi, nghĩa vụ của Cộng tác viên
A - Quyền lợi
- Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công: Thu nhập dựa trên số sản phẩm, hàng hóa bán được.
Cụ thể: Được hưởng 50% số tiền bán được chênh hơn so với giá công ty đưa ra cho sản phẩm.
- Phụ cấp: Không có
- Chế độ nâng lương: Tùy theo tình hình thị trường thực tế và khả năng làm việc của cộng tác viên mà mỗi 03 tháng công ty sẽ xem xét và điều chỉnh mức hưởng cho phù hợp.
- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
- Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.
- Chế độ nghỉ ngơi: Công tác viên tự điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho phù hợp với bản thân.
- Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng nghiệp vụ bán hàng và tư vấn sản phẩm.

 
B - Nghĩa vụ
- Hàng ngày phải báo cáo về tình hình công việc với công ty qua email.
- Chiều thứ 7 hàng tuần có mặt tại trụ sở công ty để báo cáo về tình hình công việc trong tuần cũng như nhận các phẩm mới, các hướng dẫn mới từ công ty đồng thời bàn giao tiền hàng cho bộ phận thu ngân.
- Báo cáo chính xác các số liệu, tình hình bán hàng.
- Hợp tác với các bộ phận trong công ty, với đội ngũ cộng tác viên khác
- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan.
- Sản phẩm không được bán với giá thấp hơn giá công ty quy định. Trường hợp bán với giá thấp hơn công tác viên cần bù đắp cho công ty với phần giá trị thấp hơn.
- Bồi thường vi phạm và vật chất: Cộng tác viên phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ gìn, bảo quản các sản phẩm đã được giao, máy móc hỗ trợ nếu có. Nếu làm mất, làm hỏng phải bồi thường theo quy định.

 
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên sử dụng cộng tác viên
A - Nghĩa vụ
- Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về sản phẩm để cộng tác viên nắm rõ
- Khi sản phẩm có sự thay đổi giá chất lượng, giá bán cần báo ngay với cộng tác viên.
- Chi trả thu nhập cho cộng tác viên theo đúng mức, đúng thời gian quy định.
- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để Cộng tác viên làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo hợp đồng đã ký.

 
B - Quyền hạn
- Có quyền thay đổi sản phẩm bán đối với cộng tác viên theo tình hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.
- Được phép kiểm tra thông tin của khách hàng đã mua hàng để đảm báo tính chung thực của cộng tác viên.
- Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành nếu công tác viên vi phạm các quy định như: không trung thực trong việc khai báo việc bán hàng, không tuân thủ việc báo cáo, giới thiệu sản phẩm không đúng, tư vấn khách hàng sai lệch làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh công ty...
- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu cộng tác viên vi phạm Pháp luật Nhà nước, quy định của cơ quan hay các điều khoản của hợp đồng này.

 
Điều 5: Những thoả thuận khác
- Khi hợp đồng cộng tác viên này hết hạn mà cộng tác viên vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng đã giao kết.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng cộng tác viên nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 07 ngày và bàn bạc, thống nhất ký kết bản phụ lục hợp đồng cộng tác viên theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng cộng tác viên đã ký kết.
- Cộng tác viên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng cộng tác viên này.

 
Điều 6: Điều khoản thi hành
- Hợp đồng cộng tác viên này làm thành hai bản có giá trị như nhau: một bản do cộng tác viên giữ và một bản do bên sử dụng cộng tác viên giữ.
- Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng cộng tác viên thì nội dung của Phụ lục hợp đồng cộng tác viên có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.
- Hợp đồng cộng tác viên làm tại công ty TNHH dịch vụ Hoa Hồng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019./.

CỘNG TÁC VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG TY TNHH DỊC VỤ HOA HỒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất (đây là HĐLĐ chính thức).

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH

Dưới đây là trả lời của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc về việc đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng cộng tác viên
Hợp đồng cộng tác viên không phải đống bhxh

Đây là nội dung được đăng trên cổng thông tin - giao tiếp điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc

Tuy nhiên nội dung này các bạn chỉ nên lấy để tham khảo khi Bộ tài chính, Bộ LĐ-TBXH, Các cơ quan BHXH TW không có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Bạn nào cần lấy tải mẫu hợp đồng cộng tác viên ở trên thì có thể để lại thông tin ở cuối bài viết hoặc gửi vào email: giaidapketoan@gmail.com chúng tôi sẽ gửi file Word để bạn tham khảo.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 35% học phí khóa học kế toán nhân dịp 8-3
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu mới nhất - Có mẫu tham khảo
Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương mới nhất 2020 gồm: Công văn đề nghị, quyết định ban hành, hệ thống thang bản...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 35% học phí nhân dịp 8-3
Giảm 35% học phí nhân dịp 8-3
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại