Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 63
Tổng truy cập: 1.946.050
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Thuế Cần Biết
Kế Toán Thiên Ưng

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2019 - Mẫu C1-02/NS

Khi cá nhân, doanh nghiệp (người nộp thuế) phát sinh các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, nước phải nộp cho cơ quan nhà nước thì cần lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số: C1-02/NS ban hành theo TT 84/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 1/8/2016
 
Lưu ý:
- Mẫu C1-02/NS ban hành theo TT 119/2014/TT-BTC sẽ bị bãi bỏ
- Các bạn có thể tạo giấy nộp tiền vào NSNN này trên nộp hệ thống nộp thuế điện tử
- Người nộp thuế trực tiếp hoặc người nộp thay đều có thể sử dụng mẫu này
 

MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: Mẫu số: C1-02/NS


                                                                                                          Mẫu số: C1-02/NS
                                                                                              (Ban hành kèm theo Thông tư 
                                                                                       số  84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
 
Không ghi vào khu vực này
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
               Tiền mặt □       Chuyển khoản □
        Loại tiền:          VND □       USD □         Khác: ………...
Mã hiệu: ………
Số: ……………
Số tham chiếu(1):…………………
Người nộp thuế: ………KẾ TOÁN THIÊN ƯNG……….. Mã số thuế: ................
Địa chỉ: ..................
Cầu Giấy - Thanh Xuân - Hoàng Mai - Hà Nội.............................
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:...............
Người nộp thay: ...................
KeToanTu.Com........................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................
…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:...............
Đề nghị NH/ KBNN: …
Ngân hàng TMCP Quân đội.. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN: ……
Quận Cầu Giấy…….  Tỉnh, TP: .....................
Mở tại NH ủy nhiệm thu: ..............................................................................................
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu:.........................................................................................................


Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục
               
               
               
  Tổng cộng        
Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ........................................................................................
...................................................................................................................................
 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..
Mã ĐBHC: ………………………..
Nợ TK: …………………….
Có TK: ……………………..
 
                    NGƯỜI NỘP TIỀN
                    Ngày... tháng... năm..2019.
    NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
                      Ngày... tháng... năm..2019.
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng
đơn vị
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
        (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ
(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.
 
Nếu bạn đang cần lập giấy nộp tiền LỆ PHÍ MÔN BÀI thì xem ở đây: Cách lập giấy nộp tiền lệ phí Môn bài năm 2019
 

MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Mẫu thực tế, đã nộp, đã hoàn thiện)
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2017
Mẫy giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 84

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà n​ước như sau:

                          (Lập trên hệ thống tạo nộp thuế điện tử)
 
1. Thông tin về người nộp thuế và người nộp thay:
- Trường hợp chọn “Lập giấy nộp tiền”, hệ thống tự động hiển thị thông tin người nộp thuế, gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo tài khoản đăng nhập.
- Trường hợp chọn “Lập giấy nộp tiền nộp thay”, hệ thống tự động hiển thị thông tin người nộp thay, gồm: tên, địa chỉ của người nộp thay theo tài khoản đăng nhập. Người nộp thay phải kê khai thông tin của người nộp thuế, gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế.
 
2. Thông tin loại tiền nộp thuế:
- Chọn ô “VND” trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam.
- Chọn ô “USD” hoặc ghi thông tin loại ngoại tệ khác trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác theo quy định của pháp luật.
 
3. Thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế: Chọn ngân hàng và tài khoản theo danh sách đã đăng ký để nộp thuế điện tử.
 
4. Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.
Cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu ngân sách là cơ quan kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan quản lý thu. Trường hợp cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu không đồng cấp với cơ quan quản lý thu, cơ quan quản lý thu có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước phù hợp.
 
5. Thông tin nộp ngân sách nhà nước:
Người nộp thuế chọn ô “TK thu NSNN” hoặc “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” như sau:
- Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.
- Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.
 
6. Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 
7. Thông tin tên cơ quan quản lý thu: Hệ thống sẽ tự động hiển thị tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Trường hợp khoản thu thuộc cơ quan thuế khác quản lý, người nộp thuế chọn lại tên cơ quan quản lý thu trong danh mục cơ quan thuế.
 
8. Thông tin về khoản nộp ngân sách nhà nước:
Người nộp truy vấn khoản phải nộp trên hệ thống nộp thuế điện tử và chọn một hoặc một số khoản nộp trong danh sách khoản nộp được hiển thị trên hệ thống. Người nộp thuế có thể sửa thông tin số tiền của từng khoản nộp.
Trường hợp phát sinh khoản nộp chưa có trong danh sách các khoản phải nộp hiển thị trên hệ thống, người nộp vào danh mục “Các khoản nộp ngân sách nhà nước” để chọn khoản nộp phù hợp và khai thông tin về số tiền nộp ngân sách nhà nước.
Trường hợp nộp thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, khoản nộp khác liên quan đến đăng ký tài sản, người nộp kê khai thêm thông tin trong ô nội dung khoản nộp ngân sách nhà nước như: địa chỉ căn nhà, lô đất; loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tàu thuyền, ô tô, xe máy.
Trường hợp nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền, người nộp kê khai thêm thông tin tên cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản.
 
9. Hoàn thành lập chứng từ nộp thuế: Người nộp thực hiện ký điện tử vào ít nhất 1 trong 3 vị trí của người nộp tiền/ kế toán trưởng/ thủ trưởng đơn vị và gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trên hệ thống nộp thuế điện tử.
 
Các lưu ý cần biết:
- Nếu người nộp thuế nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan kho bạc nhà nước thì sẽ điền Mẫu số: 01/BKNT
Chi tiết: Mẫu bảng kê nộp thuế theo thông tư 84 - mẫu số: 01/BKNT
- Khi hoàn thành việc nộp thuế ngân hàng sẽ cấp cho người nộp thuế 01 (một) liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS trên.
- Trường hợp có nhu cầu cấp lại chứng từ đã nộp thuế thì người nộp thuế được cấp chứng từ nộp thuế phục hồi mẫu số C1-02/PH theo TT 84/2016/TT-BTC hoặc bản sao chứng từ nộp thuế.
- Trường hợp người nộp thuế có nhu cầu cần xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế lập giấy đề nghị xác nhận số nộp ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-10/NS cũng theo TT 84 này.

Trong năm 2019 việc xuất hóa đơn trong các trường hợp đặc biệt cũng có sự thay đổi như: hóa đơn cho biếu tặng, xuất tiêu dùng nội bộ, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng... Các bạn cần cập nhật cho chính xác.

Ngoài ra thì đầu năm kế toán còn nhớ phải làm hệ thống thang bảng lương gửi Phòng lao động - Thương binh xã hội nhé.
Chi tiết: Hồ sơ đăng ký thang bảng lương năm 2019 (Trọn bộ)
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 7 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tra cứu các thông tin trên hóa đơn: hợp pháp, phát hành, đơn vị
Hướng dẫn tra cứu tất cả các thông tin trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng như: hóa đơn có hợp pháp hay không,...
Hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn điều lệ, vốn liên doanh
Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ, góp vốn liên doanh liên kết và các hình thức góp vốn bằng tài sản, góp v...
Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán
Mẫu công văn xin chuyển đối - Thay đổi hình thức kế toán và chế độ kế toán mới nhất khi chuyển từ QĐ 48 sang T...
Những sai sót thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp
Tổng hợp những lỗi, sai sót , vi phạm thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp do cán bộ thuế kiểm t...
Những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết
Tổng hợp những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết, phải nhớ như: 730k là số tiền ăn ca được trừ, 1,6...
Doanh nghiệp nhỏ, tư nhân có cần có kế toán trưởng không
Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH MTV, Cty Cp không bắt buộc phải có kế toán Trưởng và s...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại