Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 15
Tổng truy cập: 2.547.158
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Tài Sản Cố Định
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ và những điều cần biết

Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là việc cần làm của doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp đưa TSCĐ đó vào trích khấu hao. Doanh nghiệp được quyền tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao theo TT 45/2013/TT-BTC nhưng phải làm đăng ký (thông báo) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Mẫu đăng ký pp khấu hao tscđ
Theo quy định tại TT 45/2013/TT-BTC thì hiện nay có 3 phương pháp trích khấu hao TSCĐ là:
      1. Phương pháp khấu hao đường thẳng.
      2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
      3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.


"- Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện."

Trích điều 13 của Thông tư 45
 
Xem thêm: Quy định về trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khi doanh nghiệp muốn đăng ký phương pháp trích khấu​ hao TSCĐ cho doanh nghiệp mình thì sử dụng mẫu thông báo PP trích khấu hao TSCĐ dưới đây:

Công ty Kế toán Thiên Ưng                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:    01/ĐKKH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                   ------------------
 



THÔNG BÁO
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi                     :           CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN
-         Tên đơn vị                 :           Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng
-         Địa chỉ trụ sở chính :          461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
-         Mã số thuế                 :              0988.067.131

Thực hiện theo quy định tại Điều 13,Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty kế toán Thiên Ưng thông báo đến Chi Cục thuế Quận Long Biên phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao tài sản cố định
sẽ áp dụng đối với tất cả tài sản cố định của công ty  như sau:
-         Phương pháp trích khấu hao: Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
-         Thời gian khấu hao : Theo khung thời gian quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC.
 
Xin chân thành cảm ơn!


Nơi nhận:                                                                        Hà Nội, ngày 02 tháng 01năm 2020
- Cục/Chi cục thuế Quận Long Biên                                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
- Lưu Công ty                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ cho tất cả các TSCĐ tại doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp đăng ký phương pháp trích khấu hao cho từng TSCĐ cụ thể thì mẫu đăng ký dưới đây:

Công ty Kế toán Thiên Ưng                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:    02/ĐKKH                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                          -------o0o--------
 



ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 

Kính gửi                     :           CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN
-         Tên đơn vị                 :           Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng
-         Địa chỉ trụ sở chính :          461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
-         Mã số thuế                 :              0988.067.131

Thực hiện theo quy định tại Điều 13,Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 05 năm 2013 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty kế toán Thiên Ưng thông báo đến Chi Cục thuế Quận Long Biên phương pháp trích khấu hao và thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo bảng dưới đây:
 

STT TÊN TSCĐ Thuộc nhóm TSCĐ theo TT203/2009
TT-BTC
Tình trạng TSCĐ Năm bắt đầu sử dụng Thời gian khấu hao theo TT203/2009
TT-BTC (T1)
Phương pháp trích khấu hao
Đang sử dụng Mua mới Mua cũ
1 Xe ôtô TOYOTA 
Fortuner 7 chỗ
D.1   X   2020 8.00 Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
2 Máy biến thế 3 pha
250 KVA
A.3   X   2020 8.00 Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
3 Máy cắt thép cuộn
đã qua sử dụng
B.18   X   2020 5.00 Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Xin chân thành cảm ơn!



Nơi nhận:                                                                          Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020
- Cục/Chi cục thuế Quận Long Biên                                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Lưu Công ty                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thời hạn đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Trước khi doanh nghiệp thực hiện trích khấu hao cho TSCĐ đó.


Chú ý:
- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện
nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.
- Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.
-
Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
- Khi doanh nghiệp muốn thực hiện trích khấu hao nhanh => Cũng phải đăng ký với cơ quan thuế.
Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định => Không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Sau khi đã đăng ký xong thì doanh nghiệp lập bảng tính KH TSCĐ và tiến hành trích khấu hao TSCĐ theo quy định.


Chi tiết: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định - Cách làm

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 6 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy trình kiểm kê tài sản cuối năm: Thời điểm, mẫu kiểm kê...
Tất tần tất các vấn đề về kiểm kê tài sản cuối năm như: mẫu biên bản kiểm kê, thời điểm kiểm kê, quy trình kiể...
Quyết định thanh lý tài sản cố định theo đúng luật
Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2019 cho các tài sản như xe ô tô, máy móc, trang thiết bị...
Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản mới nhất 2019
Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản mới nhất năm 2019 để họp hội đồng và tiến hành đánh giá, ki...
Cách lập mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel
Mẫu và Hướng dẫn Cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel năm 2020 với đầy đủ phần trích và phân...
Hồ sơ thanh lý tài sản cố định chưa hết khấu hao và đã hết khấu hao
Trọn bộ Hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2020 dành cho TSCĐ chưa hết khấu hao và đã hết th...
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 133 và TT 200 mới nhất - Cách lập
Mẫu và cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133 và TT 200 mới nhất sau khi hội đồng thanh ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status












 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại