Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 4
Tổng truy cập: 2.614.415
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Thuế Cần Biết
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán

Chuyển đổi chế độ và hình thức kế toán là nhu cầu của doanh nghiệp khi thấy chế độ kế toán mình đang áp dụng không phù hợp hoặc chuyển đổi sẽ làm cho việc thực hiện và quản lý được dễ dàng hơn.

Năm 2017 doanh nghiệp được phép lựa chọn 1 trong 2 hình thức, chế độ kế toán:
- Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC) áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp bắt đầu từ năm tài chính 2015.
- Chế độ kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC (thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC) áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ bắt đầu từ năm tài chính 2017.

Khi doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông này mà muốn chuyển sang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư khác thì sẽ phải làm công văn thông báo chuyển đổi chế độ kế toán
gửi lên cơ quan thuế.

Căn cứ: Điều 3 của TT 133
"Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế."

=> Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 =>
Phải làm công văn thông báo tới cơ quan thuế
     Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo TT 200 muốn chuyển về áp dụng theo TT 133 (hoặc ngược lại) thì cũng phải làm thông báo gửi cơ quan thuế.
Mẫu công văn thông báo các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Mẫu đăng ký chuyển đổi hình thức, chế độ kế toán

(Chuyển từ QĐ 48 sang TT 133)

Công ty kế toán Thiên Ưng                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…Số………………………                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
                                                                                                            ---------*---------
 
                                                                                                             Hà Nội, ngày….tháng ….năm 2017
 
 
THÔNG BÁO 
 
ÁP DỤNG THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
 
 
 
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN
 
 
Tên doanh nghiệp:………Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng………………
 
Mã số thuế: ……0988.067.131………
 
Địa chỉ: …Cầu Giấy, Thanh Xuân, Định Công, Long Biên - Hà Nội ……
 
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính……………………………
 
………………Dạy học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán…………………….
 
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006, về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
Nay Công ty chúng tôi thay đổi, đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, về việc hướng dẫn chế độ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2017
 
Công ty  kế toán Thiên Ưng, đề nghị Chi Cục Thuế quận Thanh Xuân xác nhận cho Công ty chúng tôi được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, về việc hướng dẫn chế độ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành, để Công ty làm cơ sở tính chế độ kế toán.
 
 
Trân trọng !
 
                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
 

 

Công văn chuyển chế độ ​kế toán từ TT 200 sang TT 133

CTY Kế toán Thiên Ưng                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01-CV/2017                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
V/v: Thay đổi chế độ kế toán                                                          Hà Nội, ngày.... tháng .... năm ..2017..
            doanh nghiệp.

 
                                            Kính gửi: Chi Cục thuế Quận Long Biên
 
Công Ty đào tạo kế toán Thiên Ưng ………... Mã số thuế : ……68686868…
Địa chỉ : ……461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội…
 
Từ năm 2015 đến hết năm 2016 Công ty chúng tôi thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
 
Nay Công ty chúng tôi xin thông báo đến Chi Cục thuế quận Long Biên về việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng tại Công ty chúng tôi như sau:
 
Kể từ năm 2017, Công ty chúng tôi sẽ thực hiện chế độ kế toán ‘Doanh nghiệp nhỏ và vừa’ được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
 
Kính thông báo đến Chi Cục thuế Long Biên được biết.
 
Trân trọng thông báo.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                        Công ty kế toán Thiên Ưng
- Như trên;                                                                                       Giám đốc
- Lưu VT.
 

Công văn chuyển hình thức, chế độ kế​ toán từ QĐ 48 sang TT 200

Công ty Kế toán Thiên Ưng
Số: 01/TT-2017

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017​THÔNG BÁO
(Về việc áp dụng chế độ kế toán)


Kính gửi:
CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY


Doanh nghiệp: Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng
Mã số thuế: 68686868
Địa chỉ trụ sở chính: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Định Công, Long Biên - Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 99999999999 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TP. Hà Nội cấp ngày 19 tháng 06 năm 2011

Ngành, nghề kinh doanh:
Đào tạo kế toán thực tế và làm dịch vụ kế toán doanh nghiệp
Do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nên kể từ năm 2018 trở đi doanh nghiệp chúng tôi áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính thay thế chế độ kế toán đang áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Vậy xin thông báo để Quý Chi Cục được biết.


                                                                                         Công ty Đào tạo kế toán Thiên Ưng
                                                                                                                  Giám đốc ​
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP.​

Công văn chuyển đổi chế độ kế toán

LƯU Ý:
- Doanh nghiệp áp dụng theo chế độ kế toán nào thì phải áp dụng nhất quán trong năm tài chính.
- Đi theo chế độ, hình thức kế toán nào thì phải áp dụng các hình thức ghi sổ kế toán, các mẫu biểu theo quy định tại chế độ đó.


Tham khảo thêm: Mẫu báo cáo tài chính theo TT 133

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tra cứu các thông tin trên hóa đơn: hợp pháp, phát hành, đơn vị
Hướng dẫn tra cứu tất cả các thông tin trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng như: hóa đơn có hợp pháp hay không,...
Hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn điều lệ, vốn liên doanh
Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ, góp vốn liên doanh liên kết và các hình thức góp vốn bằng tài sản, góp v...
Những sai sót thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp
Tổng hợp những lỗi, sai sót , vi phạm thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp do cán bộ thuế kiểm t...
Những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết
Tổng hợp những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết, phải nhớ như: 730k là số tiền ăn ca được trừ, 1,6...
Bàn giao hồ sơ, sổ sách kế toán giữa kế toán cũ và kế toán mới
Những điều cần biết khi bàn giao sổ sách, báo cáo, tờ khai, hồ sơ, hóa đơn chứng từ kế toán giữa kế toán cũ và...
Nội dung, quy trình thanh kiểm tra BHXH, kinh nghiệm rút ra cho DN
Toàn bội nội dung, quy trình thanh kiểm tra bảo hiểm xã hội theo luật BHXH mới nhất, qua đó đuc kết ra những k...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại