Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Tài Sản Cố Định
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 133 và TT 200 mới nhất - Cách lập
Sau khi hội đồng thanh lý tài sản đã tiến hành thanh lý tài sản thì cần lập Biên bản thanh lý tài sản cố định để ghi lại toàn bộ những thông tin của TSCĐ đã thanh lý đó.

Để lập được biên bản thanh lý TSCĐ thì doanh nghiệp cần biết được giá trị của tài sản, giá trị đã khấu haogiá trị còn lại. Những thông tin này bạn có thể xem ở bảng tính khấu hao.
Chi tiết: Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định

Sau đó bạn ghi các thông tin vào biên bản thanh lý TSCĐ theo như mẫu dưới đây:

1. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất

(Đây là mẫu biên bản thanh lý ô tô do Kế toán Thiên Ưng lập để các bạn tham khảo)

Mẫu biên bản thanh lý tscđ tt 133

2. Cách ​ghi biên bản thanh lý TSCĐ

- Điền các thông tin vào các mục như ở mẫu trên
- Căn cứ vào quyết định thanh lý tài sản cố định của giám đốc trước đó
- Căn cứ vào bảng tính khấu hao TSCĐ tại doanh nghiệp
- Căn cứ vào các thông số của tài sản được ghi trên tài sản hoặc trên hóa đơn
- Ghi đầy đủ các quyết định của ban thanh lý
- Điền kết quả của việc thanh lý
...

Tham khảo thêm: Các vấn đề về kiểm kê tài sản: mẫu - quy trình - mức phạt
 

3. Mẫu biên bản thanh lý tài sản t​heo TT 133 - Mẫu số 02-TSCĐ

Đơn vị:...................
Bộ phận:................

 
Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày .....tháng...... năm ...2020...
                                                                                                                     Số: .............
                                                                                                                    Nợ: .............
                                                                                                                    Có: .............

Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................
................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban
            Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên
            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................
- Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................
- Năm sản xuất ..................................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................
- Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
                                                                                     Ngày ......... tháng .........  năm ..2020...
                                                                                                Trưởng Ban thanh lý
                                                                                                       (Ký, họ tên)
 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................
- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........
 
                                                                                                       Ngày .........tháng .........năm ...2020...      
                     Giám đốc                                                                         Kế toán trưởng
          (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

4. Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định th​eo thông tư 200

Đơn vị:...................
Bộ phận:................

 
Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 
Ngày .....tháng...... năm ...2020...
                                                                                                                     Số: .............
                                                                                                                    Nợ: .............
                                                                                                                    Có: .............

Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................
................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm: 
            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban
            Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên
            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................
- Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................
- Năm sản xuất ..................................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................
- Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
                                                                                     Ngày ......... tháng .........  năm ..2020...
                                                                                                Trưởng Ban thanh lý 
                                                                                                       (Ký, họ tên) 
 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ: 
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................
- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........
 
                                                                                                       Ngày .........tháng .........năm ..2020....      
                     Giám đốc                                                                         Kế toán trưởng 
          (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)

Bạn nào cần mẫu biên bản thanh lý TSCĐ ở trên thì để lại thông tin ở cuối bài viết hoặc gửi vào email chúng tôi sẽ gửi cho các bạn.

Xem thêm: Thủ tục thanh lý TSCĐ theo luật mới

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 12 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy trình kiểm kê tài sản cuối năm: Thời điểm, mẫu kiểm kê...
Tất tần tất các vấn đề về kiểm kê tài sản cuối năm như: mẫu biên bản kiểm kê, thời điểm kiểm kê, quy trình kiể...
Quyết định thanh lý tài sản cố định theo đúng luật
Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2019 cho các tài sản như xe ô tô, máy móc, trang thiết bị...
Cách lập mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel
Mẫu và Hướng dẫn Cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel năm 2020 với đầy đủ phần trích và phân...
Biên bản kiểm kê tài sản theo thông tư 200 và TT 133 - Cách lập
Cách lập biên bản kiểm kê tài sản cố định (TSCĐ) theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất, Có mẫu biên bản k...
Quy định về trích khấu hao TSCĐ năm 2020
Quy định mới nhất về trích khấu hao TSCĐ năm 2020 được ban hành tại Thông tư Số: 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017...
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ và những điều cần biết
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định mới nhất năm 2021 và những điều cần biết về trích khấu ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại