Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Hóa Đơn - Chứng Từ Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất cho mọi sai sót

Biên bản điều chỉnh hóa đơn dùng để điều chỉnh những hóa đơn đã lập nhưng bị sai và những hóa đơn sai này đã được kê khai thuế.

Những lỗi sai khi lập hóa đơn rất đa dạng:
Có thể sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai tên hàng hóa, sai số tiền, sai tiền thuế... Tùy vào mỗi sai sót mà kế toán lập biên bản điều chỉnh sao cho phù hợp.
Tham khảo thêm: Cách xử lý viết sai hóa đơn theo luật mới nhất

Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để tham khảo, các bạn có thể tải về để sử dụng khi cần.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

1. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI TÊN HÀNG HÓA

Công ty kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: Cầu Giấy - Thanh Xuân
Định Công - Long Biên
ĐT: 0988.067.131 Fax: 02462.936.111

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***---------

                                Hà Nội, ngày  02 tháng 02 năm 2021
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
 

Căn cứ theo hợp đồng số 00268/HĐKT/KTTU ký ngày 01 tháng 12 năm 2020 giữa hai bên:
 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ) Công ty cổ phần xây dựng DHG

Địa chỉ: Lô B11, số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Ông Vũ Hữu Dũng                   Chức vụ: Giám đốc
 

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ) Công ty kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: P201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988.067.131 - 0989.233.284

Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật             Chức vụ: Giám đốc
 

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số 0000078 do Công ty kế toán Thiên Ưng xuất với nội dung:
       Ngày lập hóa đơn: ngày 12 tháng 12 năm 2020

Tên hàng hóa: Laptop Sony Vaio E1200

Thành tiền:       18.000.000

Cộng tiền hàng: 18.000.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 1.800.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 19.800.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn

 Được điều chỉnh với nội dung như sau:

Sửa lại tên hàng hóa đã bán được ghi trên hóa đơn
Các nội dung khác được giữ nguyên

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

 Tên hàng hóa: Laptop Sony Vaio E1800
Các nội dung khác được giữ nguyên

Cùng với biên bản điều chỉnh này Công ty kế toán Thiên Ưng tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh số 0000223 ký hiệu TU/21P ngày 02/02/2021.

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã Ghi sai tên hàng hóa ở mục Tên hàng hóa, dịch vụ

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số 0000078 ngày 12/12/2020
 

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)


Lưu ý: Trường hợp sai tên hàng hóa thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh bên bán còn cần lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn điều chỉnh này không cần kê khai thuế.
 

2. Mẫu biên bản điều chỉnh giảm giá hàn​g bán (sai đơn giá, sai số tiền)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: 08/BB-ĐCHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;
 

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021 đại diện hai bên gồm có:
 

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: P201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988.067.131 - 0989.233.284              MST: 123456789

Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật                            Chức vụ: Giám đốc
 

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: Công ty TNHH điện máy Sao Thủy

Địa chỉ: P3a, Chung cư 39, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02462.936.111                                       MST: 666888999

Đại diện: Bà Dương Hồng Huệ                                Chức vụ: Giám đốc
 

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh cho hóa đơn số 0000019 ký hiệu TU/20P ngày 28/01/2020 và xuất hóa đơn điều chỉnh số 0000448 ký hiệu TU/21P ngày 24/04/2021.

 

Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá hàng bán.
 

Nội dung trên hóa đơn đã lập:

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

ĐVT Số lượng Đơn Giá

Thành Tiền

01

Tủ lạnh Panasonic 862P

Chiếc 01 22.320.000

22.320.000


Nội dung được điều chỉnh lại:

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

ĐVT Số lượng Đơn Giá

Thành Tiền

01

Tủ lạnh Panasonic 862P

Chiếc 01 20.320.000

20.320.000


Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

 

Bên bán và bên mua tiến hành kê khai hóa đơn điều chỉnh số 0000448 vừa lập.
 

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty, địa chỉ

 Kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: Cầu Giấy - Thanh Xuân
Định Công - Long Biên

Số: 01/BBĐCHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***---------

                            Hà Nội, ngày  06 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
 

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số 032/HĐKT/KTTU ký ngày 01 tháng 03 năm 2019 giữa hai bên:
 

Bên A:  Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Cường

Địa chỉ: Lô B11, số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Ông Vũ Hữu Dũng                   Chức vụ: Giám đốc
 

Bên B:  Công ty kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: P501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988.067.131 - 0989.233.284

Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật             Chức vụ: Giám đốc

Sau khi kiểm tra lại hóa đơn số
0000009, ký hiệu TU/20P ngày 15/01/2020 do Công ty kế toán Thiên Ưng lập đã phát hiện ra hóa đơn bị Sai tên công ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Cường.

Tên công ty đã viết trên hóa đơn: Công ty TNHH thương mại Hùng Cường.

Nay 2 bên thống nhất điều chỉnh sả lại như sau:

Tên đơn vị: C
ông ty TNHH thương mại dịch vụ Hùng Cường.


Lý do: Hóa đơn viết sai tên công ty


Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số 0000009 ngày 15/01/2020
 

Bên A
(Ký tên, đóng dấu)
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Với những hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng MST thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không cần xuất hóa đơn điều chỉnh.

 

4. Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN VIẾT SAI

Số: 10/BB-ĐCHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;
 

Hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2018 đại diện hai bên gồm có:
 

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: P501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988.067.131 - 0989.233.284              MST: 123456789

Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật                            Chức vụ: Giám đốc
 

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long

Địa chỉ: P3a, Chung cư 39, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02462.936.111                                       MST: 666888999

Đại diện: Bà Dương Hồng Huệ                                Chức vụ: Giám đốc
 

Sau khi kiểm tra lại hóa đơn số 0000022, ký hiệu TU/20P do Công ty kế toán Thiên Ưng lập ngày 15/02/2020, Công ty kế toán Thiên Ưng lập đã phát hiện ra hóa đơn bị sai mã số thuế của Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long.

Mã số thuế của Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long đã ghi là: 666888899

Nay 2 bên thống nhất điều chỉnh lại MST của Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long thành: 666888999

Lý do điều chỉnh: Ghi sai Mã số thuế công ty

Cùng với biên bản điều chỉnh này, Công ty kế toán Thiên Ưng tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh số 0000066 ký hiệu TU/20P ngày 04/05/2020

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


5. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai thuế suất, tiền thuế

Công ty kế toán Thiên Ưng
Số: 08/2020/BBĐCHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------***---------

                                                                       Hà Nội, ngày  02 tháng 01 năm 2020


BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số 00268/HĐKT/KTTU ký ngày 01 tháng 06 năm 2019 giữa hai bên:
 

Bên A: (Sử dụng dịch vụ) Công ty thiết kế nội thất Trung Thành

Địa chỉ: Lô B11, số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Ông Vũ Hữu Dũng                   Chức vụ: Giám đốc
 

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ) Công ty kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: P501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0988.067.131 - 0989.233.284

Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật             Chức vụ: Giám đốc
 

Sau khi kiểm tra lại hóa đơn số 0000333, ký hiệu TU/19P do Công ty kế toán Thiên Ưng lập ngày 15/06/2019, Công ty kế toán Thiên Ưng lập đã phát hiện ra hóa đơn bị thuế suất của hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn đã lập:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng Đơn Giá Thành Tiền

Thuế suất thuế GTGT

Tiền thuế GTGT
01

Máy Massage đa năng M100

01 48.000.000 48.000.000

5%

    2.400.000

Nay 2 bên thống nhất điều chỉnh lại thuế suất thuế GTGT như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Số lượng Đơn Giá Thành Tiền

Thuế suất thuế GTGT

Tiền thuế GTGT
01

Máy Massage đa năng M100

01 48.000.000 48.000.000

10%

4.800.000


Lý do: Hóa đơn viết sai thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT của hàng hóa

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên bán tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh số 0000555, ký hiệu TU/20P ngày 02/01/2020

 


Bên A
(Ký tên, đóng dấu)
Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

Hai biên tiến hành kê khai hóa đơn điều chỉnh số 0000555 tăng (giảm) cho phù hợp.
 
Như vậy Công ty kế toán Thiên Ưng đã gửi các bạn toàn bộ mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót trong mọi trường hợp.


Với những trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem cách lập tại đây: Cách lập hóa đơn trong một số trường hợp đặc biệt

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT trong các trường hợp khó
Hướng dẫn kế toán Cách lập hóa đơn GTGT trong một số trường hợp đặc biệt như: HĐ chiết khấu TM, giảm giá hàng ...
Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt khi làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo luật thuế mới nhất: Phạt theo luật thuế và luậ...
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT Dịch vụ - Xây Dựng - Bán hàng
Quy định về thời điểm Lập hóa đơn - Xuất hóa đơn đơn giá trị gia tăng trong dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận c...
Cách lập bảng kê kèm hóa đơn khi bán hàng có số hàng nhiều
Mẫu và cách lập bảng kê đính kèm hóa đơn khi số hàng hóa nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Bảng kê kèm hóa đơn p...
Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng mới nhất
Tổng hợp các quy định mới nhất về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng năm 2017 tại các thông tư: TT 39,...
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn vẫn được chấp nhận
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn, địa chỉ viết tắt trên hóa đơn vẫn được chấp nhận kê khai và khấu trừ thuế, kh...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại