Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 7
Tổng truy cập: 2.022.379
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình tai nạn lao động là việc doanh nghiệp tổng hợp tình hình tai nạn lao động tại đơn vị mình trong kỳ và trong năm, phân tích, đánh giá các tai nạn và gửi lên Sở lao động TBXH quản lý đơn vị mình.

Quy định về việc làm báo cáo tình hình tai nạn lao động tại doanh nghiệp được đề cập tại luật an toàn vệ sinh lao động 2015 và được hướng dẫn tại NĐ 39/2016/NĐ-CP.

Theo đó tại điều 24 của NĐ 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 có nêu rõ:

"1. Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện t."

Như vậy hàng năm doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động cho 6 tháng đầu năm và cho cả năm.
Hạn nộp:
                   + Báo cáo 6 tháng đầu năm là từ 1/7 - 4/7
                   + Báo cáo cả năm là từ 1/1 - 9/1

Hình thức nộp: trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua fax hay thư điện tử đều được.

Nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2019 các bạn sử dụng theo mẫu dưới đây:


PHỤ LỤC XII

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ (6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)

(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
 

Đơn vị báo cáo: Công ty kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: Cầu Giấy, Thanh Xuân,                 Định Công, Long Biên

                  Mã huyện, quận1:

 6

 6

 8

 8

BÁO CÁO TNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) ..
6 tháng đầu.năm .2019..
Ngày báo cáo: …2/7/2019……

 

Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp): TNHH……..    Mã loại hình cơ sở:

 1

 2

 2

 

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: ..3Giáo dục nghề nghiệp.....Mã lĩnh vực:

 8

 5

 3

 2

Tổng số lao động của cơ sở: 68……. người, trong đó nữ: 12…… người

Tổng quỹ lương: ……6.800…. triệu đồng
 

I. Tình hình chung tai nạn lao động

Tên chỉ tiêu thống kê

Mã s

Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật

Số vụ ( Vụ)

Số người bị nạn (Người)

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên

Tổng số

Số LĐ nữ

S người chết

S người bị thương nặng

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền qu

Tổng số

Nạn nhân không thuộc quyền qun lý

Tổngsố

Nạn nhân không thuộc quyền qun lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Tai nạn lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ4

a. Do người sử dụng lao động

Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bo an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức lao động chưa hợp lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa hun luyện hoặc hun luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm vic an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện làm việc không tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Do người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi phạm nội quy, quy trình, quy chun, biện pháp làm việc an toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Khách quan khó tránh/Nguyên nhân chưa kể đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Phân theo yếu t gây chấn thương5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Phân theo nghề nghiệp6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định ti Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổng số (3=1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Thiệt hại do tai nạn lao động

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)

Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)

Thiệt hại tài sản (1.000 đ)

Tổng số

Khoản chi cụ thể của cơ sở

Y tế

Trả lương trong thời gian Điều tr

Bồi thường /Trợ cấp

1

2

3

4

5

6

 

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng du)

 

Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động

Cách lập mẫu báo​ cáo tình hình tai nạn lao động

1 Ghi mã số theo Danh Mục đơn vị hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

2 Ghi tên, mã số theo danh Mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành trong báo cáo thống kê.

3 Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

4 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.

5 Ghi tên và mã số theo danh Mục yếu tố gây chấn thương.

6 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.

Số liệu các bạn căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp mình.

Cũng liên quan đến vấn đề an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp còn phải làm báo cáo về công tác an toàn VSĐL

Chi tiết: Mẫu báo cáo an toàn vệ sinh lao động 2019

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 6 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 2-9
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200
Mẫu giấy đi đường - Mẫu số 04 - LĐTL theo TT 133 và TT 200 là căn cứ để cán bộ, người lao động đi công tác và ...
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 133 và TT 200 - Cách làm
Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và TT 200 trên Excel mới nhất có hướng dẫn...
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 và TT 133 mới nhất
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất 2017 - Mẫu số 07 - LĐTL dùng để thanh...
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền lương theo TT 133 và TT 200
Mẫu và Cách viết Giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất hiện nay: Mẫu số 03 - TT dùng để tạ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại