Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Báo Cáo Tài Chính
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu báo cáo tài chính theo TT 133/2016/TT-BTC mới nhất
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng khi lập BCTC cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ và bắt đầu từ năm tài chính 2017 - thay thế cho việc lập BCTC theo các mẫu biểu của QĐ 48.

Khi lập báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần thể hiện được đầy đủ các thông tin sau:
1. Tài sản;Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133
2. Nợ phải trả;
3. Vốn chủ sở hữu;
4. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
5. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Căn cứ vào điều 71 của TT 133
"Điều 71. Hệ thống báo cáo tài chính
1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:

- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a - DNN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNN
Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN).
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DNN

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:
a) Báo cáo bắt buộc:

- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNNKLT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNNKLT
b) Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DNN

3. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:
- Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 - DNSN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DNSN
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 - DNSN"

=> Như vậy 1 bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:
Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản.


MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 THEO TT 133

1. Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a - DNN

Mẫu báo cáo tài chính Báo cáo tài chính
Mẫu BCTC theo tt 133

Chi tiết xem ở đây: Cách lập báo cáo tình hình tài chính theo TT 1332. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNN

Báo cáo hoạt động kinh doanh
Báo cáo kinh doanh theo tt 133


Chi tiết xem ở đây: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và TT 200


3. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNN

Thuyết minh bctc theo tt 133
...

Chi tiết và cách lập thuyết minh xem ở đây: Mẫu thuyết minh BCTC theo TT 133 và TT 200

4. Bảng cân đối tài khoản: Mẫu số F01 - DNN (Dùng để nộp cho cơ quan thuế)

Đơn vị báo cáo: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số F01 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Năm .2020..
Đơn vị tính: ...
Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
    Nợ Nợ Nợ
A B 1 2 3 4 5 6
               
               
               
  Tổng cộng            
 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán trên Excel và Cách làm bạn xem TẠI ĐÂY
Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính
1. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:
a) Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.
b) Ngoài việc lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:
Các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.
Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy định (Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.


Để lên được BCTC trọn vẹn và chính xác thì đòi hỏi kế toán phải có kinh nghiệm về kế toán và biết cách lên BCTC theo từng đặc điểm của doanh nghiệp. Việc lên BCTC có thể lập trên Excel hoặc trên các phần mềm kế toán.
Bạn có thể tham khảo khóa học lên BCTC chỉ 10 buổi Tại đây
Hoặc có thể sử dụng dịch vụ làm báo cáo thuế, BCTC của chúng tôi.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr. Thật 0989.233.284

Bạn nào cần bộ mẫu BCTC này thì có thể để lại thông tin ở dưới chúng tôi sẽ gửi cho bạn.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 7 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách xử lý quỹ tiền mặt bị âm, bị dư ảo khi lên báo cáo tài chính
Hướng dẫn cách xử lý sổ quỹ tiền mặt bị âm, bị tồn ảo khi lên báo cáo tài chính. Nguyên nhân, cách kiểm tra cũ...
Lập BCTC đối với công ty sản xuất cần chú ý
Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính với công ty sản xuất từ việc tính giá thành đến các chi phí nguyên vật l...
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, cáo cáo kế toán trước khi lập BCTC
Hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra báo cáo kế toán trước khi tiến hành lên báo cáo tài...
Cách đọc Báo cáo tài chính doanh nghiệp - Tìm lỗi sai và sửa
Hướng dẫn kinh nghiệm đọc và kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp nhanh và chính xác nhất với những thủ thu...
Cách lập thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu số B09 - DNN
Mẫu và hướng dẫn cách lập thuyết minh Báo cáo tài chính theo thông tư 133 (thay thế QĐ 48) và TT 200 (thay QĐ ...
Không nộp báo cáo tài chính, chậm nộp BCTC - Mức phạt theo NĐ 41/2018/NĐ-CP
Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính, không nộp BCTC 2020, làm sai hoặc không công khai BCTC được quy định tại ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại