Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 9
Tổng truy cập: 2.310.398
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

Hàng năm các đơn vị sản xuất kinh doanh cần làm báo công tác an toàn vệ sinh lao động của đơn vị mình để gửi lên Sở lao động - Thương binh xã hội, Sở Y tế trực tiếp quản lý đơn vị mình.

Quy định này đã được Bộ LĐ-TBXH quy định từ rất lâu nhưng hiện nay nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn chưa nắm được hoặc không thực hiện đúng dẫn đến bị phạt đáng tiếc.

Tại khoản 2 điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH có nêu rõ:
"2. Người sử dụng lao động
phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau."
=> Như vậy hàng năm người sử dụng lao động phải nộp báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động.


+ Hạn nộp: Trước ngày 10 tháng 01 của năm sau
+ Hình thức nộp: Trực tiếp
                              Qua Fax
                              Qua bưu điện
                              Qua thư điện tử.

=> Các doanh nghiệp cần nộp báo cáo công tác ATVSLĐ năm 2019 trước ngày 10/01/2020

Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu để tham khảo

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2020

Mẫu báo cáo an toàn vệ sinh lao động
PHỤ LỤC II
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
 

ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:
Công ty kế toán Thiên Ưng


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hà Nội

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Năm2020…….
 

Tên1……………………Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng………………………………

Ngành nghề sản xuất kinh doanh2:Đào tạo kế toán thực hành thực tế, làm dịch vụ kế toán doanh nghiệp……

Loại hình3………………Công ty Trách nhiệm hữu hạn…………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4……………………………………………………………..

Địa chỉ:P501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên…..

Điện thoại: …………………0988.067.131 - 02462.936.111…………………
 

TT

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo

ĐVT

Số liu

A

Báo cáo chung

 

 

1

Lao động

 

 

1.1. Tổng số lao động

Người

16 

- Trong đó:

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người

01 

 

+ Người làm công tác y tế

Người

 01

 

+ Lao động nữ

Người

01 

 

+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

0

 

+ Lao động là người chưa thành niên

Người

 0

 

+ Người dưới 15 tuổi

Người

 0

 

+ Người khuyết tật

Người

0 

 

+ Lao động là người cao tuổi

Người

0 

2

Tai nạn lao động

 

 

- Tổng số vụ tai nạn lao động

Vụ

0 

+ Trong đó, số vụ có người chết

Vụ

0 

- Tổng số người bị tai nạn lao động

Người

0 

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động

Người

0 

- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...)

Triệu đồng

0 

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)

Triệu đồng

0 

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động

Ngày

0 

3

Bệnh nghề nghiệp

 

 

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo

Người

0 

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp

Người

0 

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp

Ngày

0 

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp

Người

0 

- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày ngh, bồi thường, trợ cấp ...)

Triệu đồng

0 

4

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

 

 

+ Loi I

Người

 15

+ Loại II

Người

 01

+ Loại III

Người

 0

+ Loại IV

Người

 0 

+ Loại V

Người

 0

5

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động

 

 

a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có

Người/ người

5/15 

b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hin có

Người/ người

0/1 

c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hin có

Người/ người

 0/0

Trong đó:

- Tự huấn luyện

Người

0 

- Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện

Người

5 

d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có

Người/ người

 0/0

đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có

Người/ người

 0/0

e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có

Người/ người

0/0 

g) Tổng chi phí huấn luyện

Triệu đồng

5 

6

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

- Tng s

Cái

12 

- Trong đó:

+ Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng

Cái

12 

+ Số đã được kiểm định

Cái

10 

+ Số chưa được kim định

Cái

02 

+ Số đã đưc khai báo

Cái

12 

+ S chưa được khai báo

Cái

0 

7

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

 

- Tổng số người làm thêm trong năm

Người

08 

- Tổng số giờ làm thêm trong năm

Giờ

240 

- Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng

Giờ

10 

8

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật

 

 

- Tổng số người

Người

0 

- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu đồng

0 

9

Tình hình quan trắc môi trường lao động

 

 

- Số mẫu quan trắc môi trường lao động

Mu

03 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn

Mu

0 

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

n

+ Rung

+ Hơi khí độc

+ ...

Mu/mẫu

0 

10

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động

 

 

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Triệu đồng

6 

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh

Triệu đồng

2 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Triệu đồng

10 

- Chăm sóc sức khỏe người lao động

Triệu đồng

8 

- Tuyên truyền, huấn luyện

Triệu đồng

1 

- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Triệu đồng

1 

- Chi khác

Triệu đồng

1 

11

Tổ chức cung cấp dịch vụ:

a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)

Tên tổ chức

0 

b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)

Tên tổ chức

0 

12

Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Tháng, năm

6/2020
12/2020 

13

Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Có/Không

Có 

Nếu có đánh giá thì:

a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá

Yếu tố

01 

b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm

Yếu tố

01 

 

B

Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh5 (nếu có)

TT

Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện

Mức độ nghiêm trọng

Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT

…Hà Nội., ngày ... tháng ... năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu
         Đóng dấu công ty

 

Cách ghi mẫu báo cáo an toàn vệ si​nh lao động:

- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh

- Loại hình (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

o Doanh nghiệp nhà nước

o Công ty Trách nhiệm hữu hạn

o Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước

o Doanh nghiệp tư nhân

o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài

o Công ty hợp danh

Hợp tác xã ...

o Khác

- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

o Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;

o Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

o Ghi tên Sở, Ban, ngành, nếu trực thuộc Sở, Ban, ngành tại địa phương;

o Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

o Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.

- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi cơ sở sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động (5): Cơ sở sản xuất, kinh doanh ghi các tiêu chí tại Phần B này nếu tiến hành đánh giá toàn diện nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy các bạn đã nắm rõ quy định về báo cáo ATVSLĐ năm 2020 cũng như mẫu và cách làm. Còn một vấn đề mà doanh nghiệp cũng hay bị quên khi không nộp vào đầu năm đó là vấn đề xây dựng thang bảng lương.

Chi tiết xem tại đây: Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 5 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Người lao động bị phạt tiền, trừ lương nếu vi phạm những vấn đề sau đây
Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được phép phạt tiền, trừ lương người lao động nếu vị phạm các quy định t...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại