Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 6
Tổng truy cập: 2.310.319
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo TT 200 và TT 133 - Cách ghi

Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt dùng để kiểm tra số tiền mặt còn lại thực tế trong quỹ của doanh nghiệp, đối chiếu với số tiền trong sổ sách kế toán xem đủ, thừa hay thiếu để có biện pháp xử lý, quy trách nhiệm với những đối tượng liên quan.

Bảng kiểm kê quỹ thường được lập trên Excel và hiện đang được hướng dẫn tại Thông tư 133/2016/TT-BTC (dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ - thay thế QĐ 48) và tại TT 200/2014/TT-BTC (dùng cho mọi doanh nghiệp - thay thế QĐ 15).


Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (....giờ ....ngày ....tháng ....năm ....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

Xem lại số tiền trên sổ quỹ tiền mặt để nắm được số liệu trên sổ sách.
Chi tiết: Mẫu sổ quỹ tiền mặt trên Excel


1. Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo​ thông tư 200

Đơn vị: …Kế toán Thiên Ưng………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 08a - TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

  BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..
Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm…2020
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ: x ……………….
II Số kiểm kê thực tế: x ……………….
1 Trong đó: - Loại ………………. ……………….
2 - Loại ………………. ……………….
3 - Loại ………………. ……………….
4 - Loại ………………. ……………….
5 - …. ………………. ……………….
III Chênh lệch (III = I - II); x ……………….

- Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….
              + Thiếu:……………….………………….……………….………………………….
- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
 

 

2. Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt ​theo TT 133

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 08a - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
  BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..
Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm…2020
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ
- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ: x ……………….
II Số kiểm kê thực tế: x ……………….
1 Trong đó: - Loại ………………. ……………….
2 - Loại ………………. ……………….
3 - Loại ………………. ……………….
4 - Loại ………………. ……………….
5 - …. ………………. ……………….
III Chênh lệch (III = I - II); x ……………….

- Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….
+ Thiếu:……………….……………….……………….……………….………………………….
- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

3. Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt ​trên Excel

Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

4. Cách ghi bản​g kiểm kê quỹ

- Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.
- Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.
- Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.
- Dòng
“Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.
- Dòng
chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.
Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:
- 1 bản lưu ở thủ quỹ.
- 1 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Lưu ý: Đây là bảng kiểm kê quỹ dùng cho tiền Việt Nam đồng. Bảng kiểm kê quỹ dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý... các bạn lập tương tự.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Người lao động bị phạt tiền, trừ lương nếu vi phạm những vấn đề sau đây
Doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được phép phạt tiền, trừ lương người lao động nếu vị phạm các quy định t...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Km năm mới 2020
Km năm mới 2020
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại