Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 54
Tổng truy cập: 1.944.286
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Thuế Cần Biết
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu số: 01/BKNT - Bảng kê nộp thuế theo thông tư 84 mới nhất 2019

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất hiện nay là Mẫu 01/BKNT ban hành theo thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu và nộp thuế bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của cơ quan kho bạc nhà nước.
 
Mẫu số 01/bknt theo thông tư 84/2016 có hiệu lực từ 01/08/2016
 

Mẫu bảng kê n​ộp thuế  - Mẫu số: 01/BKNT


  Mẫu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)


 
BẢNG KÊ NỘP THUẾ
Tiền mặt □       Chuyển Khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...
Mã hiệu: …………..
Số: ……………….
     
 
Người nộp thuế: …TRUNG TÂM KẾ TOÁN THIÊN ƯNG…… Mã số thuế:......................
Địa chỉ:............
Cầu Giấy - Thanh Xuân - Định Công - Long Biên.....................
…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:....
Hà Nội....
Người nộp thay: ..........................................................................................................
Địa chỉ:.....................................
KeToanTu.Com...............................................
…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:........
Hà Nội....
Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài Khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ......................
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu: .............................................................................................

STT Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/ Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung Khoản nộp NSNN Số tiền
         
         
         
  Tổng số tiền  
Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...........................................................................................
...................................................................................................................................
 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm..2019.
Người thực hiện giao dịch

 
Người nộp tiền
 
Kế toán trưởng
 
Thủ trưởng đơn vị
 

Chú ý: Mẫu 01/BKNT được dùng khi nộp thuế trực tiếp, nếu bạn nộp qua mạng thì sẽ sử dụng mẫu C1-02/NS
Chi tiết: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách lập cụ thể

Mẫu bảng kê nộp thuế - mẫu 01/bknt

Cách lập bảng kê nộp thuế theo mẫu 01/BKNT

 
1. Thông tin về hình thức nộp thuế: Chọn tương ứng vào ô nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển Khoản.

2. Thông tin loại tiền nộp thuế:
- Chọn ô “VND” trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam.
- Chọn ô “USD” hoặc ghi thông tin loại ngoại tệ khác trên chứng từ nộp tiền trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng Đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác theo quy định của pháp luật.
 
3. Thông tin về người nộp thuế: Ghi đúng theo tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo thông tin về đăng ký thuế hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 
4. Thông tin về người nộp thay: Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ của người nộp thay trong trường hợp nộp thay.
 
5. Thông tin ngân hàng/kho bạc nhà nước và tài Khoản trích tiền nộp ngân sách nhà nước:
- Trường hợp nộp bằng chuyển Khoản: Ghi tên ngân hàng mở tài Khoản và số tài Khoản của người nộp tiền.
- Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Chỉ ghi tên ngân hàng/ kho bạc nhà nước nơi người nộp tiền thực hiện giao dịch và không phải ghi số tài Khoản.
 
6. Thông tin nộp ngân sách nhà nước:
Người nộp thuế chọn “TK thu NSNN” hoặc “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” như sau:
- Đánh dấu vào ô “TK thu NSNN” khi nộp các Khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các Khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.
- Đánh dấu vào ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” khi nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.
 
7. Thông tin tài Khoản kho bạc nhà nước: Ghi tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu ngân sách.
Cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu ngân sách là cơ quan kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan quản lý thu. Trường hợp cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận Khoản thu không đồng cấp với cơ quan quản lý thu, cơ quan quản lý thu có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế biết để chọn cơ quan kho bạc nhà nước phù hợp.
 
8. Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán Nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 
9. Thông tin tên cơ quan quản lý thu: Ghi tên cơ quan quản lý thu phù hợp với Khoản nộp ngân sách.
Cơ quan quản lý thu là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Trường hợp một số Khoản thu có cơ quan quản lý thu khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế (như: người nộp thuế khai tại trụ sở chính nhưng nộp tại tỉnh/thành phố khác nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế) thì cơ quan quản lý thu có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế biết để chọn cơ quan quản lý thu phù hợp.
 
10. Thông tin trong bảng về Khoản nộp ngân sách nhà nước.
10.1 Thông tin về số tờ khai/số quyết định/số thông báo tương ứng với từng Khoản nộp:
- Đối với Khoản nộp theo quyết định/thông báo của cơ quan có thẩm quyền, người nộp thuế ghi rõ số và ký hiệu của quyết định/ thông báo (ví dụ như 123/QĐ-CT 67/TB-CCT).
- Đối với Khoản nộp theo hình thức tự khai tự nộp, người nộp thuế không phải ghi thông tin vào cột này.

10.2 Thông tin kỳ thuế/ ngày quyết định/ ngày thông báo: Ghi tương ứng với từng Khoản nộp theo định dạng như sau:
- Nộp thuế theo lần phát sinh: DD/MM/YYYY (ghi theo ngày nộp hồ sơ thuế);
- Nộp thuế theo tháng: 00/MM/YYYY;
- Nộp thuế theo quý: 00/Qx/YYYY;
- Nộp thuế theo kỳ nộp trong năm: 00/Kx/YYYY;
- Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY;
- Nộp thuế theo quyết toán năm: 00/QT/YYYY;
- Nộp thuế theo quyết định/ thông báo: DD/MM/YYYY (ghi theo ngày trên quyết định/ thông báo).
 
Ví dụ:
- Nộp thuế giá trị gia tăng cho tờ khai kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh ngày 15/1/2019, kỳ thuế được ghi là 15/01/2019.
- Nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho tờ khai kỳ tính thuế tháng 1/2019, kỳ thuế được ghi là 00/01/2019.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I/2019, kỳ thuế được ghi là 00/Q1/2019.
- Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho kỳ thứ nhất của năm 2019, kỳ thuế được ghi là 00/K1/2019.
- Nộp lệ phí môn bài năm 2019, kỳ thuế được ghi là 00/CN/2019.
- Nộp thuế thu nhập cá nhân quyết toán năm 2019, kỳ thuế được ghi là 00/QT/2019.
 
10.3 Thông tin nội dung Khoản nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế ghi rõ tên của từng loại thuế, Khoản nộp như:
- Thuế GTGT từ hoạt động kinh doanh trong nước.
- Thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết.
- Thuế TNDN từ hoạt động dầu khí theo hiệp định, hợp đồng.
- Thuế TTĐB từ sản xuất thuốc lá.
- Thuế TTĐB từ ô tô nhập khẩu bán trong nước.
- Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
- Thuế TNCN từ hoạt động đầu tư vốn.
Trường hợp nộp thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, Khoản nộp khác liên quan đến đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, người nộp thuế kê khai thêm thông tin theo đặc Điểm của từng loại tài sản trong ô nội dung Khoản nộp ngân sách nhà nước như: địa chỉ căn nhà, lô đất; loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tàu thuyền, ô tô, xe máy.
Trường hợp người nộp thuế nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì người nộp thuế kê khai thêm thông tin tên cơ quan có thẩm quyền ra văn bản.
 
10.4 Trường hợp tổ chức ủy nhiệm thu thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với số tiền đã thu của người nộp thuế thì người nộp ghi thông tin số và mã hiệu bảng kê biên lai thu vào cột “Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo”, ngày lập bảng kê biên lai thu vào cột “Kỳ thuế”, tên loại thuế vào cột “Nội dung Khoản nộp NSNN”.
 
11. Thông tin số tiền bằng số và bằng chữ: Ghi theo số tiền thực nộp phù hợp với loại tiền đã chọn là VND hoặc USD hoặc loại ngoại tệ khác.
 
12. Thông tin người nộp tiền:
Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp theo hình thức chuyển Khoản: Ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng (nếu có); ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên tên thủ trưởng đơn vị (đồng thời là chủ tài Khoản trích tiền nộp thuế).
Trường hợp cá nhân nộp theo hình thức chuyển Khoản: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài Khoản; để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.
Trường hợp nộp tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

Trường hợp bạn đang cần lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài năm 2019 thì bạn xem cách lập ở đây:

Cách lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua m​ạng năm 2019

 
Trung tâm kế toán Thiên Ưng xin chúc bạn làm tốt
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 10 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tra cứu các thông tin trên hóa đơn: hợp pháp, phát hành, đơn vị
Hướng dẫn tra cứu tất cả các thông tin trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng như: hóa đơn có hợp pháp hay không,...
Hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn điều lệ, vốn liên doanh
Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ, góp vốn liên doanh liên kết và các hình thức góp vốn bằng tài sản, góp v...
Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán
Mẫu công văn xin chuyển đối - Thay đổi hình thức kế toán và chế độ kế toán mới nhất khi chuyển từ QĐ 48 sang T...
Những sai sót thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp
Tổng hợp những lỗi, sai sót , vi phạm thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp do cán bộ thuế kiểm t...
Những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết
Tổng hợp những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết, phải nhớ như: 730k là số tiền ăn ca được trừ, 1,6...
Doanh nghiệp nhỏ, tư nhân có cần có kế toán trưởng không
Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH MTV, Cty Cp không bắt buộc phải có kế toán Trưởng và s...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại