Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Bài Phỏng Vấn Tuyển Dụng Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Địa điểm thi, lịch thi công chức thuế 2017 lần 1, lần 2
Những thí sinh dự thi công chức thuế 2017 vòng 1 mà mỗi bài đạt từ 50 điểm trở lên thì sẽ tiến hành thi vòng 2 để lựa chọn ra người trúng tuyển vào làm tại các vị trí tuyển dụng.

Những bạn thi vòng 1 đợt thi ngày 23/7/2017 và 30/7/2017
phải đạt điểm số trong mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện để thi vòng 2. Bạn có thể xem lại điểm thi của mình ở đây: Kết quả thi công chức thuế 2017

Khi bạn đã xác định mình đủ điều kiện để thi vòng 2 thì cần ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị làm bài thi vòng 2

Thời gian và địa điểm thi công chức thuế năm 2017 vòng 2

(Ngày 1/10 và ngày 8/10/2017)

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016
Số:    3168   /TB-HĐTD 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
                                   Hà Nội, ngày 20  tháng 9  năm 2017


THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức
Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2)


I. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2):
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo:
những thí sinh thi đạt vòng 1 (mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên theo kết quả thi  Hội đồng tuyển dụng đã thông báo tại Thông báo số 3108/TB-HĐTD ngày 05/9/2017 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016) trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ đủ điều kiện dự thi công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vòng 2.

II. Thời gian, địa điểm dự thi và lịch thi:
1. Điểm thi thành phố Hà Nội:
Tổ chức thi công chức vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế, và các Cục Thuế từ Quảng Ngãi trở ra.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 01/10/2017
- Địa điểm thi: Học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Thời gian làm thủ tục dự thi: 07 giờ 15 phút ngày 01/10/2017;Lịch thi công chức thuế

- Lịch thi:
+ Sáng ngày 01/10/2017: Thi môn Kiến thức chung;
+ Chiều ngày 01/10/2017: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết.

2. Điểm thi Thành phố Hồ Chí Minh:
Tổ chức thi công chức vào các Cục Thuế từ Bình Định trở vào.

- Thời gian thi: ngày chủ nhật 08/10/2017

- Địa điểm thi: Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2c Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian làm thủ tục dự thi: 07 giờ 15 phút ngày 08/10/2017;

- Lịch thi:
+ Sáng ngày 08/10/2017: Thi môn Kiến thức chung;
+ Chiều ngày 08/10/2017: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết.

- Lưu ý:
+ Kết quả thi vòng 1 (sau phúc khảo), phòng thi của thí sinh dự thi vòng 2 tại các điểm thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên Website của Tổng cục Thuế và niêm yết tại trụ sở Cục Thuế (nơi đăng ký dự tuyển) trước ngày tổ chức thi vòng 2.
+ Khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./. 
     

Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Cá nhân là thành viên HĐTD;
- Lưu: VT, TCCB (3b).
 


 
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Ngọc Minh 
 

Còn đây là lịch thi và địa điểm thi của vòng 1

LỊCH THI CÔNG CHỨC THU​Ế NĂM 2017

(Vòng 1)
 BỘ TÀI CHÍNH
     HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ
NĂM 2016

 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        
                         

THÔNG BÁO 
Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức 
Tổng cục Thuế năm 2016I. Thời gian, địa điểm dự thi:
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế được tổ chức triển khai thực hiện tại 06 địa điểm thi, cụ thể như sau:

1. Điểm thi Bắc Ninh:
Tổ chức thi công chức vào 11 Cục Thuế: Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 23/7/2017 
- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng thống kê, số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Điểm thi Khánh Hòa: 
Tổ chức thi công chức vào 09 Cục Thuế: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 23/7/2017 
- Địa điểm thi: Học viện Hải quân, 36 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
+ Từ phòng 1 đến phòng 47: Giảng đường H7;
+ Từ phòng 48 đến phòng 57: Giảng đường A11.

3. Điểm thi Cần Thơ:
Tổ chức thi công chức vào 19 Cục Thuế: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 23/7/2017 
- Địa điểm thi: Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
+ Từ phòng 1 đến phòng 21: Khoa KH tự nhiên;
+ Từ phòng 22 đến phòng 35: Nhà học D1;
+ Từ phòng 36 đến phòng 53: Nhà học D2;
+ Từ phòng 54 đến phòng 73: Nhà học C1;
+ Từ phòng 74 đến phòng 98: Nhà học C2;
+ Từ phòng 99 đến phòng 118: Khoa Nông nghiệp và SHƯD;
+ Từ phòng 119 đến phòng 150: Nhà học B1;
+ Từ phòng 151 đến phòng 171: Khoa Thủy sản.

4. Điểm thi Hà Nội:
Tổ chức thi công chức vào 06 đơn vị: Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 30/7/2017
 - Địa điểm thi: Học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
+ Từ phòng 1 đến phòng 51: Tòa nhà H7A;
+ Từ phòng 52 đến phòng 102: Tòa nhà H7B;
+ Từ phòng 103 đến phòng 116: Tòa nhà H5;
+ Từ phòng 117 đến phòng 128: Tòa nhà H6.

5. Điểm thi Hưng Yên:
Tổ chức thi công chức vào 08 Cục Thuế: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 30/7/2017
 - Địa điểm thi:
+ Từ phòng 01 đến phòng 18: Giảng đường A, cơ sở 2, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
+ Từ phòng 19 đến phòng 37: Giảng đường B, cơ sở 2, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
+ Từ  phòng 38 đến phòng 59: Cơ sở 1, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
+ Từ phòng 60 đến phòng 73: Trường THPT Trưng Vương, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
+ Từ phòng 74 đến phòng 76: Giảng đường A, cơ sở 2, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

6. Điểm thi Quảng Ngãi:
Tổ chức thi công chức vào 8 Cục Thuế: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng.
- Thời gian thi: ngày chủ nhật 30/7/2017
 - Địa điểm thi:
+ Từ phòng 01 đến phòng 38: Trường Đại học Tài chính - Kế toán, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
+ Từ phòng 39 đến phòng 74: Trường THPT Tư Nghĩa, Số 1 Tư Nghĩa, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
+ Từ phòng 75 đến phòng 118: Trường THPT Trần Quốc Tuấn, 503 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Lịch thi:
1. Đối với điểm thi: Bắc Ninh, Khánh Hòa và Cần Thơ:
- Thời gian làm thủ tục dự thi: 07 giờ 30 phút ngày 23/7/2017;
- Lịch thi:
+ Sáng ngày 23/7/2017: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm);
+ Chiều ngày 23/7/2017: Thi môn Ngoại ngữ và môn Tin học văn phòng.

2. Đối với điểm thi: Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ngãi:
- Thời gian làm thủ tục dự thi: 07 giờ 30 phút ngày 30/7/2017;
- Lịch thi:
+ Sáng ngày 30/7/2017: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm);
+ Chiều ngày 30/7/2017: Thi môn Ngoại ngữ và môn Tin học văn phòng.

- Lưu ý: 
+ Khi đi thi cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
+ Thí sinh sẽ sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi đi thi thí sinh cần mang theo bút viết, bút chì 2B và tẩy để làm bài.
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 trân trọng thông báo./.     

Các bạn có thể xem lại đề thi lần 1 và lần 2 để có cơ sở ôn luyện cho kỳ thi vào các năm sau.

Chi tiết: Đề thi công chức thuế năm 2017

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 3
Tiếp tục với phần 3 về đề tài: Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 2
Tiếp tục với mẫu bài tập, câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp chúng ta tiếp tục chuyển sang làm phần 2
Mẫu câu hỏi trắc nghiệp kế toán tổng hợp có lời giải
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp có đáp án bao gồm các phần: nguyên lý kế toán, kế toán thuế, kế toán ...
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 4
Tiếp theo phần 3, trong phần 4 kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn 16 câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp m...
Mẫu bài Thi tuyển dụng kế toán doanh nghiệp thực tế
Mẫu bài Test, bài Thi tuyển dụng kế toán tổng hợp doanh nghiệp thực tế cho các bạn tham khảo. Các bạn đang đi ...
Mẫu bài phỏng vấn kế toán về nghiệp vụ chuyên môn
Mẫu bài phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ kế toán khi đi xin việc tại doanh nghiệp thực tế. Các bạn vào làm bà...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại