Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 15
Tổng truy cập: 2.977.999
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Đề tài Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu báo cáo thực tập kế toán với đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam” để các bạn tham khảo.

Đề tài làm báo cáo thực tập kế toán thì rất đa dạng nhưng mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán về đề tài và hoàn thiện thuế, kiểm toán thuế... là khá hiếm và tương đối khó nên mẫu đề tài này không nhiều cho các bạn tham khảo.

Bạn nào chọn đề tài này thì tham khảo mẫu dưới đây do Công ty kế toán Thiên Ưng cung cấp để làm tài liệu cho mình.


LỜI NÓI ĐẦU
 
Xu thế chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay là khu vực hoá các nền kinh tế. Liên minh Châu Âu (EU) là một điển hình về xu thế nay, các nước Châu Âu đã xây dựng cho mình một thị trường chung với một đồng tiền thống nhất. Nhận thấy tính đúng đắn của xu thế này, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ 10 năm nay và sắp tới sẽ là khu vực mậu địch tự do ASEAN (AFTA) với mẫu hình là EU kết hợp những điều kiện và đặc trưng của khu vực Đông Nam.
...
Nhờ những kiến thức được nhà trường trang bị và kinh nghiệm thực tế thu nhận được trong thời gian đầu thực tập tại công ty, em đã phần nào hiểu được về tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đoanh nghiệp. Do đó, em đã chọn đề tài
Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam làm đề tại thực tập tốt nghiệp của mình. Đây một là khoản mục quan trọng trong hầu hết các báo cáo tài chính nên trong quá trình kiểm toán sẽ đặc biệt chú ý. Mặc dù đây là một đề tài khó nhưng với nổ lực của bản thân cộng với sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo và các bác, các anh chị trong công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, em hy vọng mình sẽ hoàn thành đề tài của mình một cách xuất sắc.

          Đề tài của em bao gồm 3 phần chính:
Phần1: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp.
Phần 2: Thực trạng kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và định giá Việt Nam.
Phần 3: Một số nhận xét và những kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục thuế do Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện.

Trích 1 phần nội dung của đề tài để các bạn tham khảo

Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây:

Biểu 2.1.  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
(9 tháng đầu năm)
Doanh thu BH, cung cấp DV 2.150.315.190 2.267.273.333 2.148.840.326
1.  Doanh thu thuần 2.150.315.190 2.267.273.333 2.148.840.326
2.  Giá vốn 960.890.830 633.529.663 313.271.670
3.  LN gộp 1.189.424.360 1.633.743.670 1.835.568.656
4.  Doanh thu hoạt động TC 5.993.147 10.112.217 12.796.733
5.  Chi phí hoạt động TC 0 0 0
6.  Chi phí bán hàng 0 0 0
7.  Chi phí QLDN 559.451.384 522.930.114 366.594.729
8.  Lợi nhuận hoạt động KD 635.966.123 1.120.925.773 1.481.770.660
9.  Thu nhập khác 12.190.000 0 0
10. Chi phí khác 9.000.000 0 0
11. Lợi nhuận khác 3.190.000 0 0
12. Lợi nhuận trước thuế 639.156.123 1.120.925.773 1.481.770.660
 
Tình hình sản xuất của công ty những năm gần đây tăng rất nhanh và đều. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 so vơí năm 2012 tăng gần gấp đôi, một con số rất lí tưởng đối với tất cả các doanh nghiệp. Tuy năm 2014 chưa được quyết toán nhưng đến hết quí 3 lợi nhuận trước thuế đã vượt qua con số của năm 2013, đây là một tín hiệu đáng mừng của công ty. Với uy tín và nỗ lực của toàn thể công ty thì công ty sẽ tiếp tục phát triển và vươn lên tầm cao mới.

2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng
* Dịch vụ Kiểm toán và thuế
Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam và các quy chế kiểm toán độc lập hiện hành ở Việt Nam. Công việc kiểm toán bao gồm kiểm tra trên cở sở chọn mẫu các ghi chép kế toán, những bằng chứng liên quan đến các số liệu, thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính. Công ty cũng đồng thời đánh giá những kế hoạch và quyết định trọng yếu của Ban giám đốc trong quá trình lập Báo cáo tài chính và xem xét các chính sách kế toán được áp dụng có nhất quán qua các niên độ hay không? Có được trình bày đầy đủ hay không?

Các dịch vụ cụ thể bao gồm:
·     Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính.
·     Kiểm toán xác nhận báo cáo số lượng, tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm
·     Xem xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.
·     Lập hệ thống kế toán, hướng dẫn thực hiện cho các doanh nghiệp.
·     Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng: Dịch vụ này giúp đơn vị khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán mình thông qua các tư vấn về việc:   

Hoàn thiện hệ thống kế toán.Báo cáo thực tập hoàn thiện kiểm toán thuế
+Xây dựng qui trình lập sổ
+Xây dựng qui trình ghi chép sổ
+Xây dựng qui trình lập báo cáo tài chính 
-Xây dựng các qui chế kiểm soát.
+Qui chế quản lý quĩ và chi tiêu
+Qui chế quản lý hoá đơn và chứng từ
+Qui chế quản lý công nợ
+Qui chế quản lý hàng tồn kho
Tư vấn cho khách hàng về việc lập kế hoạch nộp thuế.
Hoàn thiện chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp làm cơ sở quyết toán thuế.
Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế cho năm tài chính theo quy định hiện hành.
Tập huấn giải đáp thắc mắc về những thay đổi các sắc thuế theo chế độ liên quan tới các lĩnh vực của đơn vị.
·     Hướng dẫn cho khách hàng về việc kê khai thuế .
·     Lập kế hoạch tài chính 

          * Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản
Công việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sẽ được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp qui của nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành, địa phương về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Số liệu kiểm toán sẽ được kiểm toán viên cùng với khách hàng của công ty và các bên B trao đổi thống nhất trước khi phát hành chính thức. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tiến hành tư vấn cho khách hàng lập báo cáo vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng qui định của nhà nước. Khi cần thiết, kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng khách hàng giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước cơ quan và đơn vị có thẩm quyền. Các dịch vụ chính của kiểm toán xây dựng cơ bản:
·     Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hình thành của các công trình, dự án
·     Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình.
·     Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của các ban quản lý dự án.
·     Kiểm toán xác định giá trị tuyệt đối quyết toán vốn đầu tư theo thông tư số 12/2000/TT-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 15/9/2000 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

          * Dịch vụ Kiểm toán dự án
·     Kiểm toán độc lập các dự án.
·     Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
·     Kiểm soát tính tuân thủ của dự án.
·     Hướng dẫn quản lý dự án.

          * Dịch vụ định giá tài sản
  Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, xu hướng cổ phần hoá đang được phát triển mạnh mẽ. Việc cổ phần hoá sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, năng động hơn. Tuy nhiên, trong quá trình cổ phần hoá việc xác định chính xác giá trị tài sản lại gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, việc công ty kiểm toán VAE mở ra dịch vụ định giá tài sản sẽ giúp cho việc cổ phần hoá diễn ra dễ dàng hơn và chính xác hơn. Các dịch vụ định giá tài sản công ty cung cấp:
·     Đánh giá tài sản vốn góp liên doanh.
·     Đánh giá tài sản, vốn cổ phần hoá trong các doanh nghiệp.
·     Đánh giá tài sản thế chấp, chuyển nhượng, thuê, mua tài sản.

          * Dịch vụ tư vấn kinh doanh
  Các dịch vụ cung cấp bao gồm:
·     Tư vấn về chính sách kinh tế hiện hành.
·     Tư vấn về lựa chọn hình thức kinh doanh.
·     Tư vấn về quản lý sản xuất, lập kế hoạch chiến lược.
·     Đào tạo và hội thảo.
·     Phân tích kế hoạch kinh doanh.

          * Dịch vụ tư vấn đầu tư
  Bao gồm các dịch vụ cụ thể sau:
·     Tư vấn tìm hiểu, đánh giá thị trường, định hướng đầu tư.
·     Tư vấn lập tổng dự toán, quyết toán, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.
·     Tư vấn thẩm định tổng dự toán, dự toán.
·     Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu....

          * Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực Kế toán quốc tế
Gồm hai loại dịch vụ chi tiết:
·     Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả kinh doanh với công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
·     Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính đã được chuyển đổi theo thông lệ kế toán quốc tế phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với công ty mẹ.

2.1.2.2 Khách hàng của công ty
Khách hàng của công ty rất đa dạng và phong phú thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Trong đó có cả dự án do Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ. Cụ thể là:
+ Các doanh nghiệp Nhà nước: điển hình là các đơn vị thành viên của tổng công ty Bưu chính Việt Nam, tổng công ty Than Việt Nam, tổng công ty Dệt may Việt Nam, tổng công ty Hóa chất Việt Nam…
+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty khí Công nghiệp Bắc Việt Nam (100% vốn nước ngoài), Công ty Glass Tech International INC (100% vốn nước ngoài), công ty liên doanh chế tạo xe máy LiFAN, công ty liên doanh KOLA - Hàn Quốc…
+ Các dự án do chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ: Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – SMITH – STIFFTING – CHLB Đức, Dự án hỗ trợ và đổi mới doanh nghiệp, Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc – nhóm các tổ chức Nhật Bản, Dự án học bổng ICCO…
 ...

Bạn nào cần lấy mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài “Hoàn thiện kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam” với mã đề 036 thì gửi thông tin vào mail ThienUngLongBien@gmail.com hoặc để lại thông tin ở cuối bài viết sẽ có người gửi.


Nếu các bạn chưa hiểu rõ về bản chất của các loại thuế, chưa biết cách xử lý hóa đơn, chứng từ, chưa biết kê khai làm báo cáo thuế, đọc BCTC thì có thể tham khảo về Khóa học kế toán thuế 10 buổi tại kế toán Thiên Ưng để học được hết những vấn đề này.

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích t...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại