Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu mới nhất - Có mẫu tham khảo
Hồ sơ, thủ tục đăng ký thang bảng lương năm 2020 được hướng dẫn chi tiết tại Nghị Định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và được sửa đổi, bổ sung tại NĐ 121/2018/NĐ-CP.

Những điều cần biết khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020:

Nguyên tắc: Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.
- Mức lương tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/01/2020.
- Các bậc lương chênh lệch nhau tối thiểu 5%
- Lao động đã qua đào tạo có mức lương thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng nhân thêm ít nhất 7%
- Lao động trong điều kiện độc hại có mức lương được nhân thêm ít nhất 5%
- Không được phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo...
- Thang bảng lương được xây dựng cho tất cả các bộ phận lao động trong doanh nghiệp

A. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương 2020 gồm:

1. Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương gửi phòng LĐ-TBXH
2. Hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp soạn thảo và đã được các bên thông qua
3. Bảng tiêu chuẩn áp dụng thang bảng lương với các bộ phận, chức danh trong doanh nghiệp.
4. Biên bản doanh nghiệp thông qua thang bảng lương.
5. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương.
6. Quy chế lương, thưởng tại doanh nghiệp
7. Công văn gửi công đoàn lao động quận.
8. Biên bản lấy ý kiến của người lao động hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu có.
 

B. Thủ tục đăng ký thang lươn​g, bảng lương

Doanh nghiệp làm toàn bộ những hồ sơ, giấy tờ trên và gửi cho Phòng lao động - Thương binh xã hội quận (huyện) khu vực.
 
Chú ý: Theo NĐ 121/2018/NĐ-CP ban hành ngày 13/8/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 thì những doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn gửi hồ sơ đăng ký thang bảng lương.
 

C. Mẫu hồ sơ ​đăng ký thang bảng lương để bạn tham khảo

1. Công văn đề nghị đăng k​ý hệ thống thang bảng lương

CÔNG TY TNHH DV ĐÀO TẠO
THIÊN ƯNG
Số: 01- CV/2020
Vv: Đăng ký Thang lương, bảng lương
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                -----------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020
 
 
Kính gửi: Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận Long Biên
 
Tên công ty: 
Công ty  TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  ...0002020
Ngày cấp: 30 tháng 01 năm 2016
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố  Hà Nội
Địa chỉ trụ sở: 
Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0988.067.131                           Fax: 02462.936.111
Email: ThienUngLongBien@gmail.com
Đại diện: Hoàng Trung Thật                                  Chức vụ: Giám Đốc
 
Thực hiện theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê, sử dụng lao động.
Căn cứ quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản khác liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong công  ty, Công ty  TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Quận Long Biên là 
4.500.000đ kể từ ngày 01/01/2020 và Công ty tự xây dựng bảng lương áp dụng cho toàn thể Nhân viên trong công ty.

Rất mong nhận được hợp tác từ quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

2. Mẫu thang bảng lương trên Excel

(Đây là phần quan trọng nhất)
 
Mẫu thang bảng lương 2020

3. Quyết định ban hà​nh hệ thống thang bảng lương

CÔNG TY TNHH DV ĐÀO TẠO
THIÊN ƯNG 
Số: 05-QĐ/2019

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v ban hành hệ thống thang bảng lương)

 
GIÁM ĐỐC: Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
-          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 123456789 cấp ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
-          Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao Động.
-          Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.
-          Căn cứ Biên bản cuộc họp “Thông qua hệ thống thang bảng lương” diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của
Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Điều 3: Các phòng ban Công ty có nhiệm vụ thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    Lưu VP.


 
GIÁM ĐỐC
                   Giám đốc kế toán thiên ưng

4. Mẫu quy chế lương, thưởng

Quy chế lương 2019
Mẫu quy chế lương thưởng gồm 19 điều, Kế toán Thiên Ưng chỉ xin trích 1 đoạn.
Xem đầy đủ ở đây: Mẫu quy chế lương 2020 - Tiền lương, thưởng, phụ cấp

5. Công văn gửi liên đoàn lao động quận
CÔNG TY TNHH DV ĐÀO TẠO
THIÊN ƯNG
Số: 03-CV/2019
V/v: Đề nghị xác nhận chưa đủ điều kiện
 thành lập Công đoàn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019
 
Kính gửi: Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận Long Biên
Tên công ty:
Công ty  TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  ...0002020
Cấp ngày: 30 tháng 01 năm 2016
Nơi cấp:  Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở:
Phòng 501, nhà B13, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:    0988.067.131             Fax:  02462.936.111
Email:
ThienUngLongBien@gmail.com
Đại diện: Hoàng Trung Thật                                Chức vụ: Giám đốc
 
Căn cứ vào luật lao động hiện nay, công ty chúng tôi chưa đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở.
Nay làm công văn này gửi đến Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận Long Biên đề nghị được xác nhận hiện Công ty chúng tôi chưa đủ điều kiện thành thành lập công đoàn cơ sở để công ty hoàn tất thủ tục việc xây dựng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý lao động.
Rất mong nhận được phản hồi của Quý cơ quan.
Trân trọng.
                                                                                                           
Xác nhận của Liên đoàn Lao động Quận Long Biên                                Giám Đốc

                                                                   Giám đốc kế toán thiên ưng
Công văn này các bạn cần gửi lên trước để xin ý kiến, quyết định của Liên đoàn lao động nhé.

6. Các văn bản khác
Còn một số văn bản khác trong hồ sơ như trên. Bạn nào cần thì có thể để lại thông tin ở dưới hoặc gửi vào email: Giaidapketoan@gmail.com Thiên Ưng sẽ gửi để bạn tham khảo.
 
Chú ý: 
- Thang bảng lương phải được rà soát định kỳ để sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp và các quy định của pháp luật
- Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có những thay đổi liên quan thì cần đăng ký lại thang bảng lương để gửi cơ quan chức năng theo quy định.
Chi tiết: Khi nào phải đăng ký lại thang bảng lương
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 58 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Hợp đồng lao động thời vụ, thử việc mới nhất năm 2020
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, thử việc, HĐLĐ dưới 3 tháng theo Luật lao động và Luật BHXH mới nhất năm 2020 c...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại