Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất - Điều kiện hưởng
Bảo hiểm xã hội một lần là chế độ mà người tham gia BHXH được nhận khi không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu hoặc ra nước ngoài sinh sống...
 

1. Cách tính mức ​hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội

Công thức:

Mức hưởng = 1,5 x số năm đóng BHXH trước 2014 x Mức lương bình quân đóng BHXH trước 2014

Mức hưởng = 2 x số năm đóng BHXH từ 2014 x Mức lương bình quân đóng BHXH từ 2014
 
Mức hưởng BHXH 1 lần với một số trường hợp đặc biệt:
 
- Người có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 
- Với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ thì được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x
Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i
 
 
- Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
 
- Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

2. Điều kiện​ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động tham gia BHXH và thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
    1. Người đủ độ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
    2. Người đã tham gia BHXH nhưng ra nước ngoài định cư
    3.  Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
    4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn... khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
    5. Người lao động sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
 
=> Như vậy có 5 trường hợp đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Chú ý: Một số trường hợp nam chưa đủ 60 tuổi, nữ chưa đủ 55 tuổi nhưng vẫn được hưởng chế độ lương hưu. Chi tiết bạn đọc ở đây: Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất
 

3. Hướng dẫn ​tính BHXH 1 lần

Ví dụ 1:
Ông Ngô Xuân Quảng tham gia đóng BHXH với thời gian và mức lương đóng như sau:
- Từ 01/2002 - 12/2010 đóng BHXH bắt buộc với mức lương đóng là 2tr/tháng (9 năm ~ 108 tháng).
- Từ 01/2011 - 12/2013 ông Quảng chuyển công tác và đóng BHXH ở Cty này với mức đóng 3tr/tháng (3 năm ~ 36 tháng).
- Từ 01/2014 - 12/2016 Ông đóng BHXH với mức lương là 3,8tr/tháng (3 năm ~ 36 tháng)
- Từ 01/2017 - 12/2017 ông đóng BHXH với mức lương là 4,5tr/tháng (1 năm ~ 12 tháng).
Ngày 01/01/2018 ông Quảng đủ 60 tuổi, ông dừng công tác và dừng đóng BHXH.
=> Tính số tiền BHXH ông quảng được nhận.
 
BÀI GIẢI

* Ông Quảng có thời gian đóng BHXH là 16 năm (2002 - 2017) nên không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.
=> Ông sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần khi nghỉ hưu.
 
Mức hưởng như sau:
- Mức lương bình quân đóng BHXH trước năm 2014 là:
= (2tr x 108 +3tr x 36) / (108 + 36) = 2.250.000đ/tháng

=> Mức hưởng BHXH 1 lần cho số năm đóng BHXH trước 2014 là:
= 1,5 x 12 x 2.250.000 = 40.500.000đ
 
- Mức lương bình quân đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là:
= (3,8tr x 36 +4,5tr x 12) / (36 + 12) = 3.975.000đ/tháng

=> Mức hưởng BHXH 1 lần cho số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là:
= 2 x 4 x 3.975.000 = 31.800.000đ
 
=> Tổng số tiền bảo hiểm xã hội một lần ông Quảng nhận được là:
= 40.500.000 + 31.800.000 = 72.300.000đ
 
Ví dụ 2:
Ông Vũ Văn Hưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 4 tháng (trong đó 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014). Bảo hiểm xã hội một lần của ông Vũ Văn Hưng được tính như sau:
- Ông Vũ Văn Hưng có 10 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; 02 tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014. Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của ông Vũ Văn Hưng được tính là 10 năm trước năm 2014 và 6 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2014 trở đi (được tính là 6,5 năm).
- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông Vũ Văn Hưng được tính như sau:
 
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 1,5 tháng x 10 năm + 2 tháng x 6,5 năm x
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông Vũ Văn Hưng được tính bằng 28 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 
Ví dụ 3:
Ông Phạm Xuân Tiên thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ năm 1996 đến hết năm 2014. Trên cơ sở đề nghị của ông Phạm Xuân Tiên ngày 20/02/2016, ngày 01/3/2016 cơ quan bảo hiểm xã hội ban hành quyết định giải quyết bảo hiểm xã hội một lần đối với ông Phạm Xuân Tiên.
Như vậy, bảo hiểm xã hội một lần của ông Phạm Xuân Tiên được tính trên cơ sở mức lương cơ sở tại thời điểm 01/3/2016.
 
Chúng ta có thể thấy số tiền nhận được từ BHXH một lần khá nhiều, nhưng nếu bạn đủ điều kiện để được nhận lương hưu hàng tháng thì số tiền có thể sẽ nhiều hơn, và có nhiều lợi hơn với người ngoài tuổi lao động.
Mức hưởng lương hưu và cách tính hàng tháng các bạn xem thêm ở đây:
 
 

4. Thủ tục, hồ sơ hưởng bảo ​hiểm xã hội một lần

Những người lao động muốn nhận tiền BHXH 1 lần thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau để làm hồ sơ gửi lên cơ quan BHXH:
       1. Sổ BHXH.
       2. Đơn đề nghị hưởng bhxh 1 lần
       3. Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau:
            + Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;
            + Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau đây:
                  - Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
                  - Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
                 - Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

      4. Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
(Theo hướng dẫn tại điều 109 luật BHXH 2014)
 
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 

Bạn có thể tham khảo thêm: Chế độ thai sản mới nhất cho bố và mẹ

 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN NHẬN ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ CÁC CHẾ ĐỘ
(Có vướng mắc thì có thể để lại câu hỏi ở dưới chúng tôi sẽ giải đáp)
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại