Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2021 mới nhất
Khi người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, nếu đủ các điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí thì khi về hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Vậy điều kiện để được hưởng lương hưu là gì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện hưởng lương hưu thông thường:

Người lao động cần thỏa mãn 2 điều kiện sau:
       
1. Có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên
        2. Khi nghỉ việc lao động nam đủ 60 tuổi, lao động nữ đủ 55 tuổi.

Lưu ý: Theo luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 thì từ 1/1/2021 đã Tăng tuổi nghỉ hưu.
Cụ thể
- Với nam: Từ đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cữ mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng
- Với nữ: Từ đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó cữ mỗi năm sẽ tăng thêm 4 tháng

Điểm dừng là khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi.

2. Điều kiện hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt

a. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH.
Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất
b. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.


c. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.
+ Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
+ Thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Ví dụ 2: Bà Lan có quá trình công tác từ tháng 01/1998 làm giáo viên dạy cấp 1 đến tháng 4/2012 chuyển sang làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cấp xã. Bà Lan đủ 55 tuổi, nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2017.
 
Trường hợp bà Lan tại thời điểm trước khi nghỉ việc là nữ cán bộ chuyên trách cấp xã (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở cấp xã), có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 18 năm 3 tháng. Bà Lan đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội.
 
Ví dụ 3: Bà Hương là người hoạt động không chuyên trách ở xã, tại thời điểm đủ 55 tuổi bà Hương có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 4 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).
 
Trường hợp bà Hương khi đủ 55 tuổi, không đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên không thuộc đối tượng được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội. Bà Hương có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 02 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.
 
d. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Trường hợp này Chính phủ sẽ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Ví dụ 1: Ông Hoàng có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2007 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2018 ông 
Hoàng chuyển địa điểm làm việc đến nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 (vẫn làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm). Ông Hoàng nghỉ việc từ tháng 4/2018, khi ông đủ 57 tuổi.

Trường hợp ông 
Hoàng có tổng thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên là 18 năm 03 tháng (từ tháng 01/2000 đến tháng 12/2007 và từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2018). Tại thời điểm nghỉ việc, ông Hoàng đủ điều kiện hưởng lương hưu, không cần điều kiện phải suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

e. Đối với:
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Thì điều kiện hưởng chế độ hưu trí - lương hưu như sau:

- Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc 1 trong 3 trường hợp:

+ Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

+ Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 
f. Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.
 
Ví dụ 4: Ông Nguyên sinh tháng 3/1957, làm việc trong điều kiện bình thường, đến hết tháng 3/2017 ông Nguyên có 19 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp ông Nguyên được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 5 tháng còn thiếu. Tháng 4/2017, ông Nguyên đóng một lần cho 5 tháng còn thiếu cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ông Nguyên được hưởng lương hưu từ tháng 4/2017.
 
Trường hợp ông Nguyên nêu trên mà đến tháng 7/2017 mới đóng bảo hiểm xã hội một lần đủ cho 5 tháng còn thiếu thì được hưởng lương hưu từ tháng 7/2017.
 
Ví dụ 5: Ông Tuấn sinh tháng 3/1963, có 19 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; tháng 3/2018 ông Tuấn được Hội đồng Giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động 63%. Như vậy, ông Tuấn đã đủ điều kiện về tuổi và mức suy giảm khả năng lao động để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, ông Tuấn được đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc 6 tháng. Tháng 4/2018, ông Tuấn đóng một lần cho 6 tháng còn thiếu. Thời điểm hưởng lương hưu đối với ông Tuấn được tính từ tháng 4/2018.
 

Khi xác định được mình đủ các điều ki​ện để được hưởng lương hưu như trên thì các bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và có thể được trợ cấp thêm tiền trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.


Số tiền lương hưu hàng tháng nhận được bạn xem cách tính ở đây: Cách tính lương hưu - chế độ hưu trí năm 2021 mới nhất

Nếu đến tuổi nghỉ hưu mà bạn
chưa đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí và không muốn đóng nốt số còn thiếu thì bạn sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.

Ngoài ra còn một số trường hợp đặc biệt như: Bị suy giảm khả năng lao động, tai nạn trong công việc... thì bạn có thể được nghỉ hưu sớm hơn mà vẫn được nhận chế độ lương hưu hàng tháng.

 

Chi tiết xem ở đây: Điều kiện về hưu trước tuổi - Cách tính mức hưởng

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại