Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Bài Phỏng Vấn Tuyển Dụng Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Đề thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên năm 2017
Tuyển dụng công chức kho bạc nhà nước hàng năm luôn được nhiều bạn quan tâm đặc biệt là các bạn kế toán. Để phục vụ cho các bạn thi tuyển công chức kho bạc năm 2017 đợt 2, chúng tôi xin gửi tới các bạn bộ đề thi tuyển công chức kho bạc năm 2017 đợt 1 và năm 2016 ngạch kế toán viên để các bạn tham khảo.

* Hình thức thi tuyển và môn thi các bạn cần biết:

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải tham dự các môn thi sau:
a. Môn kiến thức chung
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thời gian thi: 180 phút;
- Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN.
b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm.
- Thời gian thi: Thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 45 phút.
c. Môn Ngoại ngữ
- Hình thức thi: Thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
- Thời gian thi: 90 phút.
d. Môn Tin học văn phòng
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
- Thời gian thi: 45 phút.
- Nội dung: Kiến thức về sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là sử dụng Microsoft Office Word và Microsoft Office Excel).
Thí sinh đăng ký dự tuyển ngạch chuyên viên tin học được miễn thi môn tin học văn phòng.
 

* Lịch​ thi công chức kho bạc n​hà nước năm 2017

- Đợt 1: Từ 19/8/2017 - 20/8/2017 tại các tỉnh phía Nam
- Đợt 2: Từ 26/08/2017 - 27/08/2017 tại các tỉnh phía Bắc
              Chi tiết cụ thể bạn xem ở dưới

HOT - HOT - HOT: Thông tin chính thức về thi tuyển công chức Kho bạc năm 2017 (danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi, lịch thi, địa điểm thi...). Chi tiết bạn bấm vào ĐÂY

 

ĐỀ THI CÔNG CHỨC KHO BẠC NĂM 2017 - ĐỢT 1

Môn kiến thức chung - Ngạch chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên
Đề thi công chức kho bạc năm 2017

Môn trắc nghiệm: Chuyên ngành - ngạch chuyên viên
 
ĐỀ THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
NGẠCH CHUYÊN VIÊN
MÃ ĐỀ 001

 
Câu 01: Theo Luật Ngân sách Chi đầu tư phát triển là:
                   A. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước gồm Chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Pháp luật;
                   B. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình dự án phụ
vụ phát triển kinh tế - xã hội;
                   C. Nhiệm vụ chi của Ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án phụ vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Câu 02: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, đơn vị dự toán Ngân sách là:
                  A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách;
                  B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách;
                  C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được lập dự toán, quyết toán ngân sách;

Câu 03: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Ngân sách nhà nước là:
                  A. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một…. để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước;
                  B. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước;
                  C. Toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
quyết định.

Câu 04: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định các chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu để thực hiện thống nhất trong cả nước
                 A. Quốc hội;
                 B. Chính phủ;
                 C. Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Câu 05: Theo Luật Ngân sách Nhà nước, Cơ quan nào quyết định dự toán Ngân sách Nhà nước
                A. Quốc hội;
                B. Chính phủ;
                C. Bộ Tài chính.
                  ...

Câu 40: Theo nghị định 163, Phương thức xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách trung ương là:?
                  A. Điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách TW
                  B. Phát hành tín phiếu kho bạc
                  C. Vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức Quốc tế.

Ngạch thi tuyển: Kế toán viên - Môn nghiệp vụ chuyên ngành
 
Đề thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên

Đề thi kho bạc nhà nước môn tin học văn phòng
Đề thi kho bạc môn tin học văn phòng

Ngạch chuyên viên, kế toán viên - Môn tin học - Trắc nghiệm
Đề thi công chắc kho bạc tin học trắc nghiệm

Tất cả các bài thi công chức kho bạc năm 2017 - môn TRẮC NGHIỆM đều gồm 40 câu, chúng tôi chỉ gửi 1 phần của bài thi để các bạn tham khảo, bạn nào cần trọn bộ đề thi công chức kho bạc nhà nước năm 2017 thì có thể để lại thông tin ở cuối bài chúng tôi sẽ gửi bản đầy đủ.


Còn đây là đề thi của các năm trước đó để các bạn tham khảo thêm.
 

* Mẫu đề thi công chức kho bạc nhà nước năm 2016 - Ngạch kế toán viên

- Môn kiến thức chung
Đề thi công chức kho bạc nhà nước

Một đề thi môn kiến thức chung khác để bạn tham khảo
ĐỀ 1

Câu 1: Nêu vị trí và chức năng của Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ tài chính. Hãy nêu cơ cấu tổ chức Kho bạc nhà nước.

Câu 2: Hãy nêu nhiệm vụ của công chức đối với Đảng, nhà nước và nhân dân và trong khi thi hành nhiệm vụ.

Câu 3: Hãy nêu đạo đức của cán bộ công chức. Hiện nay nạn tham nhũng và hối lộ đang làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức nhà nước. Hãy phân tích và nêu hướng giải quyết.

Câu 4: Nêu khái niệm của tài chính công. hãy trình bày các chức năng của tài chính công. hãy trình bày thưc trạng môt chức năng tài chính ở nước ta hiện nay.

Câu 5: Hãy nêu chức năng tiền tệ và chức năng tài khóa. Áp dụng 2 chức năng này như thế nào để đạt được mục tiêu trong năm 2014 đó là tăng trưởng nâng lên, lạm phát ở mức tương đối
 
Đề thi kho bạc nhà nước năm 2014

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch kế toán viên: bài thi viết

 

ĐỀ 1
Câu 1: Hãy nêu đối tượng , quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán                  Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. nêu ưu điểm và nhược điểm của               hệ thống. nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy                 hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013.               Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

Câu 5: báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập                 báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về                 hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.
 
=================
 
 
ĐỀ 2

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.
 
Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thong tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.
 
Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.
 
Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.
 
Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

===============
 

ĐỀ 3

1. NSNN là gì? Phân cấp NSNN được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?

2. Dự phòng NSNN là gì? Thẩm quyền qđ sử dụng NSNN các cấp?

3. Bội chi NSNN là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi NSNN? Thực trạng bội chi NSNN trong thời gian qua ở VN?

4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012 

5. Trình bày hệ thống NSNN VN? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống NSNN? Có cần phải thay đổi hệt hống NSNN ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?
 
Đề thi kho bạc nhà nước năm 2014


- Bài thi nghiệp vụ chuyên ngành: thi trắc nghiệm

Mẫu đề thi kho bạc nhà nước
Mẫu đề thi kho bạc nhà nước 2


Bài thi trắc nghiệm gồm 40 câu tất cả. Bạn nào cần xem tất cả thì để lại thông tin ở cuối bài viết chúng tôi sẽ gửi đầy đủ cho các bạn.

* Kinh nghiệm thi công chức kho bạc nhà nước

- Chia sẻ từ 1 bạn đã trung tuyển:

Mình xin chia sẻ một vài kinh nghiệm từ bản thân qua 2 kì thi 2012 và 2014.
1. Về tài liệu: các bạn xem ở trên. 
 
2. Bí quyết của mình k có gì khác ngoài từ học, học để hiểu, học để biết môn thi đó phải cần những văn bản nào, kiến thức gì. 
+ Môn tiếng Anh và môn Tin là 2 môn đk nên học sao cho đảm bảo trên 50 đ. 
 
3. Môn khó ăn điểm nhất là môn kiến thức chung. 
- Năm nay qd 26 thay thế cho qd 108 thì phải học cho thuộc cái định nghĩa kbnn, chức năng, nhiệm vụ kbnn. 
- Kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính: học theo chuyên đề 16, 17
- Luật cbcc: học cho thuộc lòng đến hết điều 20; pb cán bộ và công chức, những điều cbccc k đc làm, quyền và nghĩa vụ của cbcc. Mỗi câu này lại thêm 1 câu hỏi nhỏ gắn với liên hệ bản thân 
- Câu hỏi mở: Kiến thức thực tế về kt, tài chính: chính sách tài khóa, tỉ giá, lạm phát, chỉ số giá, nợ công, thu chi ngân sách, 1 số câu hỏi mở kiểu tại sao nói nói nsnn đc quản lý thống nhất theo ng tắc tập trung dân chủ ...
 
4. Môn viết nghiệp vụ: 
- Cv: luật nsnn và các vb hướng dẫn 
- Kt: Luật nsnn, luật kế toán và các vb hướng dẫn 
Khi học phải bắt đầu học từ vb luật rồi mới đến các vb hướng dẫn luật. Như vậy sẽ đảm bảo tính khoa học và học cũng rất nhanh. 
 
5. Một chút may mắn .... 
Viết đến những dòng này, cho cháu và một số người thi đỗ 2014 trong gia đình chưa từng có ai làm trong ngành xin đc cảm ơn cô Trần Thị Kim Vân, chủ tịch hội đồng thi kbnn 2014 rất nhiều. Cá nhân mình còn cảm ơn chú T.Q.V KBTW, và những ng bạn tại kbtw đã thi đỗ kì thi 2012 đã giúp đỡ thật nhiều.
Hi vọng vài chia sẻ nhỏ của mình sẽ có ích với các bạn trong kì thi 2016.
Theo fb Dao Thu Hang

- Chia sẻ từ 1 cán bộ đang làm trong kho bạc

Chia sẻ của chị Nguyen Thanh Tam đang làm KBNN
Dạo quanh 1 vòng thấy mọi người hoang mang về học cái gì thi cái gì nhiều quá nên mình chia sẻ như sau:
 
1. Thi gì thì thi phải tự tin, chuẩn bị thật tốt. Khi các bạn đã chuẩn bị tốt thì đề khó hay dễ, chỉ tiêu nhiều hay ít cũng ko còn quan trọng nữa. Lúc mình ôn thi, lúc đầu cũng áp lực vì cả tỉnh có 1 chỉ tiêu nhưng sau dẹp hết, chỉ biết cố gắng cố gắng và cố gắng.
 
2. Các bạn có vẻ bấn loạn về văn bản quá. Theo mình thì có 2 yếu tố chính: vb cơ sở và kiến thức mở. Văn bản cơ sở là gì? là những gì gọi là luật hoặc sát Luật nhất. vKiến thức chung có luật CBCC, chức năng nv của KB. Chuyên ngành có luật ngân sách, ND 60, luật kế toán, TT 08. Các bạn cứ đọc trước những cái đó và phải nắm kỹ, thuộc lòng như cháo những cái đó trước khi đọc những cái khác. Từ vb cơ sở các bạn sẽ dễ tìm hiểu thêm là còn cần fai học cái gì nữa chứ chưa gì đã rối như canh hẹ thế này thì chỉ tẩu hỏa nhập ma thôi. Hơn nữa, KB đang có khá nhiều dự thảo thay đổi, đến những ng đang làm cũng mất thời gian tổng hợp, nc nên hãy chờ thêm ít lâu nữa để mn có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn.
Kiến thức mở là thông tin thời sự, liên hệ thực tế. Đề năm ngoái cái này rất nhiều và cũng nhờ nó mà các COCC ko có thực lực phải bó gối. Đây có thể là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho những ai có khả năng thực sự. Nên từ gio đừng chỉ cắm đầu vô đọc vb mà hãy đọc báo kinh tế, nghe thời sự chú ý mấy bài phân tích đánh giá của các chuyên gia kt, sẽ rất có ích khi làm bài.
 
Mẹo nhỏ của mình là khi đọc vd gì đặc biệt là kiến thức chung thì nên liên hệ luôn với thực tế, vừa dễ nhớ vừa đc thêm điểm khi thi. Và sau khi học xong chủ đề nào nên hệ thống lại bằng sơ đồ cây, mindmap....
 
Bài viết có tham khảo tại các nguồn: www.mof.gov.vn, hanoi.gdt.gov.vn

Đề thi công chức kho bạc nhà nước năm 2017 đợt 2 khi nào có chúng tôi sẽ cập ngay cho các bạn.

Đây là đề thi công chức kho bạc Nhà nước. Nếu bạn muốn thi công chức thuế thì tham khảo đề thi ở đây:

Đề thi công chức thuế

Bạn cần biết: Nếu trúng tuyển vào Kho bạc NN hoặc Thuế thì bạn sẽ là công chức Nhà nước. Với 2 ngành này thì lương sẽ cao hơn so với công chức các ngành khác khi được ưu đãi với hệ số 1,8.
Cách tính lương cụ thể bạn đọc ở đây: Cách tính lương công chức, viên chức, giáo viên năm 2017

 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN THÌ CÔNG CHỨC KHO BẠC THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 25 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 3
Tiếp tục với phần 3 về đề tài: Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 2
Tiếp tục với mẫu bài tập, câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp chúng ta tiếp tục chuyển sang làm phần 2
Mẫu câu hỏi trắc nghiệp kế toán tổng hợp có lời giải
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp có đáp án bao gồm các phần: nguyên lý kế toán, kế toán thuế, kế toán ...
Mẫu câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng có đáp án phần 4
Tiếp theo phần 3, trong phần 4 kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn 16 câu hỏi trắc nghiệm kế toán tổng hợp m...
Mẫu bài Thi tuyển dụng kế toán doanh nghiệp thực tế
Mẫu bài Test, bài Thi tuyển dụng kế toán tổng hợp doanh nghiệp thực tế cho các bạn tham khảo. Các bạn đang đi ...
Mẫu bài phỏng vấn kế toán về nghiệp vụ chuyên môn
Mẫu bài phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ kế toán khi đi xin việc tại doanh nghiệp thực tế. Các bạn vào làm bà...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại