Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập: 2.977.990
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Tổ chức bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp là đề tài mở và rất hay để các bạn kế toán khai thác khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán trên trường.

Để các bạn có tài liệu làm báo cáo, sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài:
"Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim".Mẫu báo cáo tổ chức kế toán bán hàng

Kết cấu của bài báo cáo gồm 3 phần:

Phần mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn về đề tài, lý do chọn đề tài...
Phần triển khai gồm 3 chương:

     Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp.
     Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim
    Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim.
Phần kết luận: Kết thúc vấn đề, mấu chốt cần nắm được, tính thực thi của đề tài...

Sau đây là nội dung 1 phần của đề tài:

"2.2.3. Kế toán thuế GTGT đầu ra và thuế xuất nhập khẩu.
Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Số thuế GTGT của hàng xuất bán được tính theo thuế suất của mặt hàng ấy:

  Thuế GTGT                                                             Thuế suất
       đầu ra        =      Số lượng     x      Đơn giá    x   thuế GTGT
Khi phản ánh doanh thu bán hàng, kế toán chỉ hạch toán theo giá chưa có thuế GTGT còn thuế GTGT đầu ra phản ánh riêng để theo dõi số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Công ty không có các loại phí, lệ phí, thuế TTĐB. ở đây thực hiện nộp thuế xuất nhập khẩu và thuế TNDN.
  Gồm 3 sổ chi tiết theo dõi thuế: - Sổ theo dõi thuế GTGT đầu ra được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ.
                                                   - Sổ theo dõi thuế GTGT đầu ra phải nộp.
                                                   - Sổ theo dõi thuế GTGT hàng nhập khẩu.
Ba sổ này theo dõi thuế phải nộp cho Nhà nước và làm căn cứ lập “ phiếu ghi sổ kiêm luân chuyển chứng từ gốc” làm căn cứ ghi sổ cái.
- Tài khoản sử dụng: TK1331 - thuế GTGT đầu ra được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ.
TK33311 - thuế GTGT đầu ra phải nộp.
TK33312 - thuế GTGT hàng nhập khẩu.
TK3333 - thuế xuất, nhập khẩu và một số tài khoản liên quan khác.
- Trình tự kế toán thuế GTGT đầu ra và thuế X-NK trong kỳ có các nghiệp vụ nhập, xuất bán hàng hoá phát sinh. Cuối kỳ kế toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ và số thuế phải nộp cho Nhà nước.
 + Phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ
                                Nợ TK33311
                                      Có TK1331
 + Phản ánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp
                                Nợ TK33311
                                      Có TK111, 112
 + Khi nhận được số tiền của Nhà nước về số thuế GTGT được hoàn kế toán ghi:                            
                           Nợ TK111, 112
                                      Có TK1331
  Đối với hàng xuất khẩu sẽ phải chịu thuế xuất khẩu. Với hàng nhập khẩu công ty phải chịu thuế GTGT đầu ra.
  Trích “tờ khai thuế GTGT” tháng 01/2012
tờ khai thuế giá trị gia tăng
Tháng 01/2012
                   (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
          Tên cơ sở: công ty vật tư và thiết bị toàn bộ
          Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Mã số: 0100100336
STT Chỉ tiêu kê khai Doanh số Thuế GTGT
1 Hàng hoá, dịch vụ bán ra 23.337.586.471 832.997.274
2 Hàng hóa, dịch vụ thuế GTGT 21.041.684.071 832.997.274
a Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0% 6.376.799.034 0
b Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 5% 12.669.824.584 633.491.229
c Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 10% 1.995.060.453 199.506.045
d Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 20%    
3 Hàng hóa, dịch vụ mua vào 19.420.459.537 1.185.685.280
4 Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào   1.185.685.280
5 Thuế GTGT được khẩu trừ   1.185.685.280
6 Thuế GTGT phải nộp hoặc được thoái trong kỳ (tiền thuế 2-5) x -352.688.006
7 Thuế GTGT kỳ trước chuyển qua x -1.677.998.281
a Nộp thiếu x  
b Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ x -1.677.998.281
8 Thuế GTGT đã nộp trong tháng x  
9 Thuế GTGT được hoàn lại trong tháng x  
10 Thuế GTGT phải nộp tháng này x -2.030.686.287
 
                                                                        Ngày 08 tháng 02 năm 2012
                                                                                        TM/cơ sơ
                                                                                 giám đốc công ty
2.2.4. Kế toán CPBH và CPQLDN.
Công ty VT và TBTB có hoạt động khá phức tạp: công ty vừa hoạt động sản xuất vừa hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ. Để thuận lợi cho việc XĐKQ từng mảng hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo cung cấp thông tin nhanh cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp của ban lãnh đạo. Kế toán đã theo dõi riêng chi phí, doanh thu, lợi nhuận của từng khối hoạt động. Do đó CPBH và CPQLDN trong quá trình hạch toán cũng được kế toán tập hợp, phân bổ riêng cho từng loại hoạt động. Chi phí của kỳ nào thì phân bổ hết cho số hàng bán ra của kỳ đó không để lại đến kỳ sau.
CPBH và CPQL DN phát sinh trong tháng phân bổ hết cho hàng xuất bán tháng đó, theo phương pháp.
Tổng doanh thu - giá vốn hàng bán = lãi gộp
Vì các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý gần như cố định doanh nghiệp thường phân bổ theo định mức sau:
          Lợi nhuận ròng = 1% x lãi gộp
          CPBH = 36% x (lãi gộp - lợi nhuận ròng))
          CPQL DN = 52% (lãi gộp - lợi nhuận ròng)
          CPHĐKD  = 12% x (lãi gộp - lợi nhuận ròng)
Theo như số liệu các phần trên ta có :
          Lãi gộp = 567.922.500 - 272.872.500 =  295.050.000 (đồng)
LN ròng = 1% x 295.050.000 = 2.950.500 (đồng)
CPBH = 36% x 292.099.500 = 105.155.820 (đồng)
CPQLDN = 52% x 292.099.500 = 151.891.740 (đồng)
CPHĐTC = 12% x 292.099.500 = 35.051.940 (đồng)
2.2.4.1. Kế toán CPBH.
- Nội dung: CPBH của  công ty VT & TBTB bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá. CPBH phân bổ cho toàn bộ hàng tiêu thụ trong kỳ phục vụ cho việc xác định kết quả bán hàng.
Bao gồm: + Chi phí nhân viên bán hàng: lương, BHXH, BHYT, KPCĐ
                 + Chi phí vận chuyển, bốc vác, lưu kho, giao nhận
                 + Phí ngân hàng, phí mở L/C
                 + Điện nước, điện thoại
                 + Hải quan, giám định, bảo hiểm
                 + Chi phí bằng tiền khác
Công ty kinh doanh đảm bảo có lãi, bù đắp chi phí chi ra khi thực hiện kinh doanh: mua văn phòng phẩm, tiếp khách, xăng dầu, công tác phí, điện thoại...đồng thời phòng kinh doanh tập hợp chứng từ chứng từ chứng minh khoản chi đó là có thực, hợp lý để kế toán căn cứ tập hợp chi phí bán hàng.
-Chứng từ ban đầu: Phiếu chi tiền mặt, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng kê chi, chứng từ vận chuyển, hoá đơn thanh toán các dịch vụ mua ngoài...
- Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK641 - Chi phí bán hàng và các TK liên quan khác
- Phương pháp ghi sổ:
Căn cứ vào chứng từ gốc phản ánh các chi phí bán hàng, phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, bảng chi lương và các khoản trích theo lương : Kế toán ghi vào sổ chi tiết theo dõi TK641 để theo dõi từng nghiệp vụ phát sinh, đồng thời căn cừ vào chứng từ gốc đó kế toán ghi bảng kê chi tiền mặt, TGNH do phòng kinh doanh chuyển sang, sau đó ghi váo phiếu ghi sổ kiêm luân chuyển chứng từ gốc, cuối kỳ ghi vào sổ cái TK641.

Trích báo cáo lỗ, lãi tháng 01/2012

Đơn vị: Đồng
    Chỉ tiêu                                                      Số tiền
 - Doanh thu thực tế                                      26.054.540.084
- Giá vốn                                                     24.649.474.838
- Lợi nhuận gộp                                            1.405.065.246
- CPBH                                                            664.633.988
- CPQLDN                                                      715.477.385
- Chi phí hoạt động kinh doanh                       24.953.873
- Tổng lợi nhuận                                              130.677.079
...

Bạn nào muốn lấy mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim"  để viết chuyên đề báo cáo của mình" với mã số 022 ở trên thì gửi vào Email: thienunglongbien@gmail.com hoặc để lại thông tin ở cuối bài viết chúng tôi sẽ gửi cho các bạn.


Nếu các bạn chưa tự tin vào kiến thức của mình để đi làm, chưa biết thực hành các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp thực tế thì có thể tham khảo khóa học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Thiên Ưng để có thể đi làm được dễ dàng.

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích t...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại