Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 11
Tổng truy cập: 2.978.060
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là đề tài được rất nhiều bạn kế toán lựa chọn khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Để giúp các bạn có tài liệu tham khảo sau đây Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu để tham khảo

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái


Cấu trúc của đề tài như sau:

Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Nội dung bao gồm 3 chương
                       Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàngvà xác định kết quả kinh doanh trong  doanh nghiệp thương mại.
                       Chương II : Thực trạng  về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái.
                        Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Phần 3: Kế luận
 
Sau đây là nội dung của 1 phần đề tài:

CHƯƠNG III : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI . 
 
3.1. Nhận xét , đánh giá thực trạng  kế toán bán  hàng  và xác định kết quả kinh doanh  tại công ty TNHH Phú Thái.
 
      Trong những năm vừa qua, Công ty TNHH Phú Thái đã trải qua những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, những bước thăng trầm và nhiều biến động của thị trường. Tuy nhiên, Công ty TNHH vẫn gặt hái được nhiều thành tích to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá.Doanh thu về tiêu thụ tăng đều qua các năm. Năm 2013 đạt trên 70 tỷ đồng.
 
      Có được những thành tích như trên, Công ty TNHH Phú Thái đã không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác triệt để các vùng thị trường tiềm năng, đồng thời có các biện pháp thoả đáng đối với các khách hàng quen thuộc nhằm tạo ra sự gắn bó hơn nữa để tạo ra nguồn cung cấp hàng hoá dồi dào và một thị trường tiêu thụ hàng hoá luôn ổn định. Ngoài ra, để có thể đạt được kết quả như trên phải có sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên của Công ty, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phòng tài chính kế toán. Với cách bố trí công việc khoa học hợp lý như hiện nay, công tác kế toán nói chung và công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH Phú Thái đã đi vào nề nếp và đã được những kết quả nhất định
 
3.1.1 Ưu điểm
Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty TNHH Phú Thái được tiến hành tương đối hoàn chỉnh.
        - Đối với khâu tổ chức hạch toán ban đầu:
              + Các chứng từ được sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cơ sở pháp lý của nghiệp vụ.
             + Các chứng từ đều được sử dụng đúng mẫu của bộ tài chính ban hành, những thông tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi đầy đủ, chính xác vào chứng từ.
             + Các chứng từ đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hoàn chỉnh và xử lý kịp thời.
             + Công ty có kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng từ được phân loại, hệ thống hoá theo các nghiệp vụ, trình tự thời gian trước khi đi vào lưu trữ.
 
        - Đối với công tác hạch toán tổng hợp
+ Công ty đã áp dụng đầy đủ chế độ tài chính, kế toán của Bộ tài chính ban hành. Để phù hợp với tình hình và đặc điểm của Công ty, kế toán đã mở các tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phản ánh một cách chi tiết, cụ thể hơn tình hình biến động của các loại tài sản của công ty và giúp cho kế toán thuận tiện hơn cho việc ghi chép một cách đơn giản, rõ ràng và mang tính thuyết phục, giảm nhẹ được phần nào khối lượng công việc kế toán, tránh được sự chồng chéo trong công việc ghi chép kế toán.

+ Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho là hợp lý, vì công ty Phú Thái là công ty kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá khác nhau, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan nhiều đến hàng hoá, do đó không thể định kỳ mới kiểm tra hạch toán được.

          - Đối với  hệ thống sổ sách sử dụng:
+ Công ty đã sử dụng cả hai loại sổ là : Sổ tổng hợp và sổ chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Công ty sử dụng hình thức ghi sổ là “Chứng từ ghi sổ”. Tuy nhiên hình thức này cũng được kế toán công ty thay đổi , cải tiến cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty.
Nói tóm lại, tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là nội dung quan trọng trong công tác kế toán hàng hoá của công ty. Nó liên quan đến các khoản thu nhập thực tế và nộp cho ngân sách nhà nước, đồng thời nó phản ánh sự vận động của tài sản, tiền vốn của Công ty trong lưu thông.
 
3.1.2. Tồn tại chủ yếu.
Bên cạnh những kết quả trong công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ mà kế toán công ty đã đạt được, còn có những tồn tại mà công ty Phú Thái có khả năng cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu trong công tác quản lý của Công ty.
Mặc dù về cơ bản, Công ty đã tổ chức tốt việc hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nhưng vẫn còn một số nhược điểm sau:
 
     * Công ty phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho  toàn bộ hàng tiêu thụ vào cuối mỗi tháng, tuy nhiên không phân bổ chi phí này cho từng mặt hàng tiêu thụ, vì vậy không xác định chính xác được kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng để từ đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 
     * Do đặc điểm kinh doanh của Công ty , khi bán hàng giao hàng trước rồi thu tiền hàng sau, do đó sô tiền phải thu là khá lớn. Tuy nhiên , kế toán Công ty không tiến hành trích khoản dự phòng phải thu khó đòi, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc hoàn vốn và xác định kết quả tiêu thụ.
 
     * Công ty Phú Thái là một đơn vị kinh doanh thương mại, để tiến hành kinh doanh thì công ty phải tiến hành mua hàng hoá nhập kho rồi sau đó mới đem đi tiêu thụ. Điều này không tránh khỏi sự giảm giá thường xuyên của hàng trong kho. Tuy nhiên kế toán Công ty lại không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 
* Trong hình thức ghi sổ “ Chứng từ ghi sổ”, kế toán không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, điều này ảnh hưởng đến việc đối chiếu số liệu vào cuối tháng,đồng thời việc chưa sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là chưa phù hợp với hình thức ghi sổ mà kế toán sử dụng.
 
3.2. Một số y kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán bán  hàng  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái.
 
3.2.1 Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
Về trình tự ghi sổ kế toán thì kế toán Công ty TNHH Phú Thái sử dụng hình thức ghi sổ “chứng từ ghi sổ”.Nhưng trong thực tế kế toán Công ty lại không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, đây là một thiếu sót cần khắc phục ngay, vì:
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là một sổ kế toán tổng hợp được ghi theo thời gian, phản ánh toàn bộ chứng từ ghi sổ đã lập trong tháng. Nó có tác dụng:
        + Quản lý chặt chẽ chứng từ ghi sổ, kiểm tra đối chiếu số liệu  với sổ cái.
        + Mọi chứng từ ghi sổ sau khi đã lập xong đều phải đăng ký vào sổ này để lấy số hiệu và ngày tháng.
        +Số hiệu của các chứng từ ghi sổ được đánh liên tục từ đầu tháng đến cuối tháng, ngày tháng trên chứng từ ghi sổ được tính theo ngày ghi vào “ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ”.
        + Tổng số tiền trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ bằng tổng số phát sinh bên nợ hoặc bên có của các tài khoản trong sổ cái( hay bảng cân đối tài khoản). Điều này giúp cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu được chính xác và nhanh.
Từ những tác dụng nêu trên, Công ty nên đưa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào để sử dụng cho phù hợp với hình thức kế toán sử dụng. Nếu thiếu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ thì không thể coi đó là hình thức chứng từ ghi sổ.
 
Trích tài liệu tháng 9/04: Việc hạch toán chi phí  quản lý kinh doanh, bên cạnh việc ghi vào sổ cái TK 642 từ các chứng từ ghi sổ đã lập, đồng thời kế toán nên ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.Mẫu của sổ đó như sau:
 
Biểu số 32:
                       Công ty TNHH Phú Thái                            Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
                         Bộ phận kinh doanh số1                                     Tháng 10/04
Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số Ngày, tháng
681 7/10/04 141 880 297
682 7/10/04 35  470 070
680 12/10/04 6 215 206
689 15/10/04 9 237 288
  28/10/04 27 451 326
…. ….. ….
Cộng tháng    
Ngày…tháng…năm
Người ghi sổ                Kế toán trưởng                Thủ trưởng đơn vị
          
3.2.2.Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng
Hàng hoá công ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại, mỗi loại mang lại mức lợi nhuận khác nhau. Một trong những biện pháp tăng lợi nhuận là phải chú trọng nâng cao doanh thu của mặt hàng cho mức lãi cao. Vì vậy ta cần xác định được kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng từ đó xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao nhất. Để thực hiện được điều đó ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ sau mỗi kỳ báo cáo.
 
Một trong những vấn đề quan trọng nhất để tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học. Bởi vì , mỗi mặt hàng có tính thương phẩm khác nhau,dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất khác nhau,  công dụng đối với từng nhóm hàng cũng khác nhau nên không thể sử dụng chung một tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp.
 
- Đối với các khoản chi phí bán hàng có thể phân bổ theo doanh số bán.
- Tương tự ta sẽ có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo doanh số bán như sau:
...

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: "Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái" có mã số 09 bao gồm 88 trang, bạn nào cần trọn bộ để tham khảo thì gửi vào mail: thienunglongbien@gmail.com hoặc để lại thông tin ở cuối bài viết để được gửi.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích t...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia ...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại