Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Mức hưởng chế độ ốm đau khi đóng BHXH năm 2021 mới nhất
Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội mà không may bị ốm phải nghỉ việc để điều trị, để chữa bệnh hoặc nghỉ việc để chăm con ốm thì sẽ được hưởng chế độ BHXH khi ốm đau theo luật BHXH mới nhất năm 2021.

Vậy mức hưởng là bao nhiêu, thời gian hưởng là như nào chúng ta cùng tìm hiểu trong phần dưới đây.

1. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Không phải cứ nghỉ ốm bao nhiêu ngày cũng được hưởng chế độ ốm đau BHXH cho bấy nhiêu ngày. Mà quy định trong 1 năm người lao động chỉ được việc hưởng số ngày nhất định cụ thể như sau:

a. Đối với trường hợp nghỉ ốm ngắn ngày, bệnh thông thường:
Trong 1 năm được nghỉ tối đa:

+ Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
 
+ Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

b. Đối với trường hợp nghỉ chăm con ốm

+ Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
 
+ Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định như trên.
Thời gian nghỉ cho cả 2 trường hợp a và b nói trên là tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

c.  Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau với thời gian như sau:
 
+ Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
+ Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
Thời gian hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

d. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.
 
Lưu ý:
- Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau của năm nào tính vào thời gian hưởng chế độ ốm đau của năm đó.
- Không điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Điều 26, 27 Luật BHXH 2014

2. Mức hưởng chế độ ốm đau

Quy định tại Điều 28 Luật BHXH và được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
a. Đối với các bệnh ngắn ngày, bệnh thông thường, chăm con ốm
Công thức:

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày


Ví dụ 1: Chị Phạm Hồng Hạnh phải nghỉ làm 05 ngày (từ 10/08/2021 đến ngày 14/08/2021) do ốm. Tháng 8/2021 chị Hạnh đóng BHXH với mức lương 6tr/tháng.
=> Chị Hạnh được hưởng chế độ ốm đau do BHXH tri trả như sau:
Mức hưởng: = 6.000.000 / 24 x 75% x 5 = 937.500đ

Lưu ý: Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
            Giả sử anh Nam phải nghỉ việc do ốm từ ngày 12/02/2021 đến ngày 21/02/2021 (10 ngày) nhưng ngày nghỉ tính hưởng BHXH chỉ là 8 ngày (do 2 ngày là ngày nghỉ hàng tuần: thứ 7 + chủ nhật).

b. Đối với trường hợp phải nghỉ điều trị bệnh dài ngày
Công thức tính:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau


Trong đó:
* Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được tính như sau:
 
- Bằng 65% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
- Bằng 55% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
- Bằng 50% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
 
* Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

24 ngày


Trong đó:
- Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định như phần trên
- Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Ví dụ 2: Chị Trang, bị ốm đau phải nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ ngày 16/4/2021 đến ngày 3/8/2021
 
- Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của chị Trang là 3 tháng (từ 16/4 đến 15/07/2021);
- Số ngày lẻ không trọn tháng của là 19 ngày (từ ngày 16/7 đến ngày 3/8/2021).

Ví dụ 3: Anh Nguyễn Văn Linh phải nghỉ việc để điều trị bệnh thuộc bệnh phải điều trị dài ngày. Anh nghỉ từ 1/8/2021 đến 30/9/2021. Tháng 7/2021 anh đã đóng BHXH theo mức lương là 8.000.000đ.
=> Mức hưởng chế độ ốm đau BHXH của anh Linh như sau:
= 8.000.000 x 75% x 2 = 12.000.000đ
 
c. Đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 100 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

Tức mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Cần biết: Ngoài chế độ ốm đau thì khi tham gia BHXH còn có rất nhiều các chế độ khác như: thai sản, lương hưu, trợ cấp thất nghiệp... Chi tiết bạn tham khảo Cách tính lương hưu năm 2021

3. Chế độ nghỉ Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

* Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.
 
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
 
* Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:
 
+ Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
+ Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;
+ Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.
 
* Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Điều 29 Luật BHXH 2014

CHÚ Ý:
+ Đây là chế độ BHXH dành cho người ốm đau phải nghỉ việc để điều trị bệnh hoặc nghỉ việc để chăm con ốm.
+ Chế độ ốm đau hưởng BHXH này nhằm bù đắp phần tiền lương, tiền công cho người lao động phải nghỉ việc để chữa bệnh, chăm con ốm. Trường hợp bị ốm nhưng không nghỉ việc, không phải nghỉ việc thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau này.
+ Khi bạn phải nằm viện điều trị hay đi khám hay mua thuốc... mà được hưởng các chế độ về viện phí, thăm khám, thuốc thang... thì đó là chế độ về bảo hiểm y tế (tách riêng với chế độ ốm đau hưởng BHXH này).


Như vậy qua bài viết này các bạn đã nắm rõ được mức hưởng bảo hiểm xã hội khi bị ốm đau cũng như thời gian được hưởng. Các bạn làm hồ sơ để được hưởng các chế độ này.
Chế độ ốm đau hưởng bhxh

Tuy nhiên bạn cần biết: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội năm 2021

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại