Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 13
Tổng truy cập: 2.838.901
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Kế Toán Thiên Ưng

Cách tính thuế TNDN tạm tính năm 2020 theo luật mới nhất

Hàng quý doanh nghiệp cần tạm tính tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý để mang đi nộp. Quy định cũng như hướng dẫn về cách tính thuế TNDN năm 2020 Kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn trong bài viết này. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại TT 78/2014/TT-BTC và một số văn bản khác.

1. Cách tính thuế TN​DN tạm tính quý năm 2020

Công thức:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp bạn có trích 1 khoản quỹ để làm quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì khi đó thuế TNDN được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Lưu ý: Đươc trích quỹ phát triển khoa học công nghệ tối đa 10% thu nhập tính thuế

a. Xác định thuế suất thuế TNDN năm 2020

+ Đối với các doanh nghiệp thông thường: thuế suất thuế TNDN là 20%Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2018
+ Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 10% đối với:
- Phần thu nhập từ lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao môi trường (gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).
- Phần thu nhập từ lĩnh vực  xuất bản, hoạt động báo chí
- Thu nhập từ hoạt động nông, lâm ngư nghiệp: trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, trồng trot, chăn nuôi...
+ Áp dụng mức 10% trong 15 năm đối với:
- Thu nhập từ dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn
- Thu nhập từ lĩnh vực đầu tư phát triển khoa học công nghệ
- Thu nhập từ lĩnh vực đầu tư bảo vệ môi trường...
+ Thuế suất thuế TNDN là 32% - 50% đối với hoạt động tìm kiếm, khai thác, tham dò dầu khí...
Chi tiết cụ thể hơn bạn có thể tham khảo tại Điều 11 TT 78/2014/TT-BTC và TT 96/2015/TT-BTC

b. Xác định thu nhập tính thuế TNDN

Công thức:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định


Trong đó:
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ  + Các khoản thu nhập khác

* Doanh thu:
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 
+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 
Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng có xuất hóa đơn bán bán máy điều hòa như sau:
Tổng tiền hàng:                20.000.000 đồng.
Thuế GTGT (10%):            2.000.000 đồng.
Tổng thanh toán:              22.000.000 đồng.
=> Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 20.000.000 đồng.
 
+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.
 
+ Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

* Chi phí được trừ: là các khoản thỏa mãn các điều kiện sau đây
       + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
       + Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
       + Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Các khoản chi phí trong doanh nghiệp mà không đáp ứng được các điều kiện này thì sẽ không được tính là chi phí được trừ.
* Các khoản thu nhập khác: là các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, chuyện nhượng dự án đầu tư, cho thuê tài sản...

Các khoản lỗ được kết chuyển: Là số lỗ của quý trước, năm trước chuyển sang quý sau, năm sau nếu trong kỳ tính thuế TNDN là có lãi.

Ví dụ: Quý I/2020 Công ty Hồng Hà lỗ 80.000.000đ => Không phải nộp thuế TNDN
            Quý II/2020 Hồng Hà lãi 60.000.000đ
Số lỗ của quý I được
chuyển sang quý II => Thu nhập tính thuế TNDN của quý II/2020 là -20.000.000đ
=> Quý II/2020 Công ty Hồng Hà mặc dù có lãi nhưng vẫn không phải nộp thuế TNDN.
Việc chuyển lỗ cho năm cũng tương tự như vậy.


* Thu nhập được miễn thuế:
+ Là thu nhập nhận được từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã
+ Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp
+ Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ...
Bạn có thể tham khảo thêm tại Điều 8 TT 78 và Điều 6 TT 96
 

Để hiểu rõ hơn về Cách tính​ thuế TNDN năm 2020 các bạn cùng xem ví dụ sau:

+ Quý II/2020 Kế toán Thiên Ưng có doanh thu từ hoạt động đào tạo kế toán là: 500.000.000đ
+ Chi phí trong quý: 300.000.000đ (gồm chi phí tiền lương, chi phí in ấn tài liệu, mua sắm trang thiết bị...)
+ Quý I Thiên Ưng lỗ 50.000.000đ
=> Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2020 Kế toán Thiên Ưng phải nộp được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế: 500.000.000 - 300.000.000 = 200.000.000đ
Thu nhập tính thuế: 200.000.000 - 50.000.000 = 150.000.000đ
Thiên Ưng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề => thuế suất thuế TNDN là 10%
=> Thuế TNDN nộp trong quý II/2020: 150.000.000 x 10% = 15.000.000đ
Thiên Ưng sẽ mang số tiền 15.000.000đ này đi nộp thuế tại ngân hàng, kho bạc hoặc nộp Online.

 

2. Những điều cần biết khi tín​h thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

+ Doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính mà chỉ cần tính số tiền thuế và đem đi nộp.
+ Vì số tiền thuế TNDN hàng quý là tạm tính và đem đi nộp nên số tiền thuế thực tế phải nộp có thể là thấp hơn hoặc cao hơn số tiền tạm tính này.
       - Trường hợp khi quyết toán mà số tiền thuế tạm tính nộp là cao hơn thực tế thì số tiền này sẽ được chuyển sang cho kỳ sau.
       - Trường hợp khi quyết toán mà số tiền tạm nộp bị
thiếu trên 20% thì doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp với số tiền trên 20% tính từ ngày sau ngày hạn nộp thuế TNDN quý IV.

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng đã tạm tính và nộp thuế TNDN trong năm 2020 như sau:
Quý I: nộp 20tr
Quý II: nộp 30tr
Quý III: nộp 40tr
Quý IV: nộp 50tr
Tổng: 140.000.000đ
Đến khi quyết toán thuế TNDN năm 2020 Kế toán Thiên Ưng phải nộp số tiền là 150.000.000đ
=> Số tiền chênh: (150.000.000 - 140.000.000) / 150.000.000 = 6,66% <20%
=> Thiên Ưng
không phải nộp tiền chậm nộp.

Giả sử khi quyết toán thuế TNDN năm 2020 Thiên Ưng phải nộp số tiền thuế là 200.000.000đ
=> Số tiền Công ty đã nộp bị thiếu = (200.000.000 - 140.000.000) = 60.000.000 ~ 30%
=> Thiên Ưng sẽ phải nộp tiền chậm nộp với khoản tiền chênh trên 20%.

Cụ thể: 20% số tiền được phép nộp ít hơn tương ứng với 20% x 200.000.000 = 40.000.000đ
Khoản tiền bị tính tiền chậm nộp là: 60.000.000 - 40.000.000 = 20.000.000đ.
Số tiền chậm nộp được tính như sau:
Tiền phạt chậm nộp = 20.000.000 x 0.03% x số ngày chậm nộp
Ngày 31/3/2021 Công ty làm xong quyết toán thuế xong khi đó số tiền phạt chậm nộp như sau:
= 20.000.000 x 0.03% x 60 = 360.000đ
=> Số tiền thuế TNDN công ty phải mang nộp thêm trong ngày 31/3 là:
60.000.000 + 360.000 = 60.360.000đ.
Nếu ngày 31/3/2021 mà doanh nghiệp không mang nộp số tiền như trên thì sẽ tính cả tiền phạt chậm nộp với khoản tiền 60.000.000đ
 

Như vậy các bạn đã nắm rõ về cách ​tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 theo luật thuế mới nhất hiện nay. Bạn nào còn chỗ nào không hiểu thì có thể đặt câu hỏi ở phía dưới để được giải đáp.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu về thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án cụ thể
Mẫu bài tập về tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo với đầy đủ các ...
Hạch toán thuế TNDN tạm tính quý TK 821 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN tạm tính quý phải nộp, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo Thông tư 20...
Cách hạch toàn tiền vi phạm hợp đồng và khấu trừ thuế TNDN
Hướng dẫn cách hạch toán tiền vi phạm hợp đồng theo TT 133 và TT 200 mới nhất. Tiền vi phạm hợp đồng phải xuất...
Chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN và Cách hạch toán
Xử lý chi phí lãi vay để hợp lý - hợp lệ và được tính vào làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cũng như các...
Lương giám đốc Cty TNHH MTV, 2 thành viên, cổ phần được tính là chi phí không
Tiền lương của giám đốc Công ty TNHH một thành viên, 2 thành viên, cổ phần, chủ doanh nghiệp tư nhân có được t...
Các trường hợp, đối tượng được miễn thuế TNDN theo luật mới
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đầu tư vào những dự án được ưu đãi thuế TNDN, giảm...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại