Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 68
Tổng truy cập: 1.831.129
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Nhà Thầu
Kế Toán Thiên Ưng

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net và giá Gross mới nhất hiện nay

Các tính thuế nhà thầu khá phức tạp và có nhiều phương pháp tính khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm nhà thầu nước ngoài cũng như cách ký hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ, nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam.

Để các bạn hiểu rõ về cách tính thuế nhà thầu, trong bài viết này Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách tính chi tiết và có ví dụ minh họa cho bạn dễ hiểu nhất.

Cách tính thuế nhà thầu

I. Các phương pháp tính - nộp thuế nhà thầu

Có 3 phương pháp sau đây:
1. Theo phương pháp kê khai
Đây là phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu.
* Điều kiện áp dụng:

         1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
         2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
         3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
Với trường hợp này thì thuế GTGT và thuế TNDN được tính nộp như đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Chi tiết: Cách tính thuế giá trị gia tăng
                       Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp


2. Phương pháp hỗi hợp
Đây là phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu.
Điều kiện áp dụng:

         1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
         2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
         3. Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.
Khi đó thuế GTGT được tính như với doanh nghiệp Việt Nam, thuế TNDN được tính như hướng dẫn trong phần dưới đây.

3. Phương pháp trực tiếp
Là phương pháp nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.
Đây là phương pháp chính và được áp dụng với hầu hết mọi đối tượng chịu thuế nhà thầu. Theo phương pháp này thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.


II. Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net

1. Thuế giá trị gia tăng
Công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Doanh thu tính thuế GTGT: là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu


2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công thức:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế TNDN: là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế


Ví dụ:
Doanh nghiệp A ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để thực hiện dịch vụ với giá trị hợp đồng là 100.000usd.
Tỉ giá là 23.000đ.
Tỉ lệ % để tính thuế GTGT theo quy định là 5%
Tỉ lệ % để tính thuế TNDN theo quy định là 5%
Theo hợp đồng thì toàn bộ tiền thuế nhà thầu và các chi phí liên quan do bên đơn vị tại Việt Nam chịu và nộp thay nhà thầu nước ngoài.
Tính thuế nhà thầu.


Hướng dẫn
Giá trị hợp đồng quy ra tiền Việt Nam là: 100.000 x 23.000     = 2.300.000.000đ

2.300.000.000
Doanh thu tính thuế TNDN:                  -------------------------    =  2.421.052.632đ
    (1 - 5%)
 
Số tiền thuế TNDN phải nộp:                    2.421.052.632 x 5% =  121.052.632đ

2.421.052.632
Doanh thu tính thuế GTGT:                   -------------------------    =  2.548.476.454đ
    (1 - 5%)

Số tiền thuế GTGT phải nộp: 2.548.476.454 x 5% =  127.423.823đ

=> Số tiền thuế nhà thầu phải nộp: 121.052.632 + 127.423.823 = 
248.476.454đ
 

3. Một số trường hợp về xác định doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN

* Nhà thầu nước ngoài B ký hợp đồng xây dựng nhà máy xi măng Z với Bên Việt Nam với tổng giá trị hợp đồng là 10 triệu USD (giá đã bao gồm thuế GTGT). Theo Hợp đồng nhà thầu, Nhà thầu nước ngoài A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp (được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thầu phụ Việt Nam B với giá trị là 01 triệu USD (giá chưa bao gồm thuế GTGT); ngoài ra, trong quá trình xây dựng Nhà máy xi măng Z để thực hiện hợp đồng nhà thầu, Nhà thầu nước ngoài A mua vật tư nguyên vật liệu (gạch, xi măng, cát…) thực hiện xây lắp và mua các loại hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, khách sạn cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm... phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng.
 
Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A trong trường hợp này được xác định như sau:
 
Doanh thu tính thuế GTGT = 10 triệu USD - 1 triệu USD = 9 triệu USD
 
Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A không được trừ các khoản vật tư nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, thuê khách sạn cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm...

* Hãng hàng không nước ngoài B trong quý I năm 2013 phát sinh doanh số là 100.000 USD, trong đó doanh số bán vé hành khách là 85.000 USD, doanh số bán vận đơn hàng hóa là 10.000 USD và doanh số bán MCO (chứng từ có giá) là 5.000 USD; đồng thời phát sinh khoản thu hộ Nhà nước (lệ phí sân bay) 1.000 USD, chi hoàn do khách trả lại vé 2.000 USD.
 
Doanh thu tính thuế TNDN quý I năm 2013 của Hãng hàng không nước ngoài A được xác định như sau:
 
Doanh thu tính thuế TNDN = 100.000 – (1.000 + 2.000) = 97.000 USD

* Công ty A thực hiện làm đại lý cho Hãng vận tải biển X của nước ngoài. Theo hợp đồng đại lý vận tải, Công ty A thay mặt Hãng X nhận hàng vận chuyển ra nước ngoài, phát hành vận đơn, thu tiền cước vận chuyển...
 
Doanh nghiệp B của Việt Nam thuê Hãng X (qua Công ty A) vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Mỹ với số tiền vận chuyển là 100.000 USD.
 
Công ty A đã thuê tàu biển của doanh nghiệp Việt Nam hoặc tàu biển nước ngoài chở hàng từ Việt Nam sang Singapore với tiền cước vận chuyển là 20.000 USD và từ Singapore hàng sẽ được vận chuyển tiếp sang Mỹ bằng tàu của Hãng X.
 
Doanh thu chịu thuế TNDN của Hãng vận tải biển X của nước ngoài được xác định như sau:
 
Doanh thu chịu thuế TNDN = 100.000 – 20.000 = 80.000 USD
 

III. Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

1. Tính thuế GTGT phải nộp
Công thức: 

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu


Trong đó: Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng = Giá trị hợp đồng ký

2. Tính thuế TNDN

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Trong đó: Doan thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng - thuế GTGT phải nộp

Ví dụ về tính thuế nhà thầu theo giá Gross
Doanh nghiệp B ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để thực hiện dịch vụ với giá trị hợp đồng là 50.000usd.
Tỉ giá là 23.000đ.
Tỉ lệ % để tính thuế GTGT theo quy định là 5%
Tỉ lệ % để tính thuế TNDN theo quy định là 5%
Theo hợp đồng thì toàn bộ tiền thuế nhà thầu do bên nhà thầu nước ngoài chịu, bên Việt Nam chịu trách nhiệm nộp hộ những khoản tiền thuế này cho Nhà nước Việt Nam.
Tính thuế nhà thầu.

Cách tính
Thuế GTGT phải nộp: 50.000 x 23.000 x 5% = 57.500.000đ
Doanh thu tính thuế TNDN: 50.000 x 23.000 - 57.500.000 = 1.092.500đ
Thuế TNDN phải nộp: 1.092.500 x 5% = 54.625.000đ

=> Tiền thuế nhà thầu: 57.500.000đ + 54.625.000đ = 112.125.000đ

IV.  Tỷ lệ % để tính thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu:

Tỉ lệ phần trăm khi tính thuế nhà thầu

Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu cho doanh nghiệp (thuế nhà thầu = thuế GTGT + thuế TNDN). Còn đối với cá nhân chịu thuế nhà thầu thì thuế nhà thầu = thuế GTGT + thuế TNCN. Trong đó thuế TNCN được tính theo luật thuế TNCN hiện hành.
Chi tiết: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Như vậy kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách tính thuế nhà thầu theo giá net và giá gross. Việc xác định cách tính t​huế nhà thầu lãi vay hay xác định giá tính thuế gtgt, giá tính thuế tndn trong một số trường hợp đặc biệt và phức tạp thì các bạn có thể tham khảo thêm tại TT 103/2014/TT-BTC.


Ngoài ra Thiên Ưng còn xây dựng file Excel tính thuế nhà thầu theo 2 phương pháp trên. Các bạn chỉ cần thay giá trị hợp đồng và tỉ giá vào là xong.
Bạn nào cần file này để tham khảo thì có thể để lại thông tin ở cuối bài viết hoặc gửi vào mail công ty, công ty sẽ gửi lại.


Xem thêm: Các trường hợp không phải nộp thuế nhà thầu

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các trường hợp không chịu thuế nhà thầu theo thông tư 103
Các trường hợp, các đối tượng không chịu thuế nhà thầu theo thông tư 103 mới nhất bao gồm: Tổ chức, cá nhân nư...
Các đối tượng chịu thuế nhà thầu theo TT 103: cá nhân và nhà thầu nước ngoài
Các trường hợp chịu thuế nhà thầu theo thông tư 103 mới nhất hiện nay áp dụng cho cá nhân và nhà thầu nước ngo...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại