Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 14
Tổng truy cập: 2.780.944
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Lao Động - Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng

Cách tính lương và phụ cấp lương cơ bản năm 2020 cho công chức nhà nước

Cách tính lương cơ bản năm 2020 cho cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, những người hưởng lương từ hệ thống ngân sách nhà nước từ Trung ương đến địa phương được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24/05/2019 có hiệu lực từ 15/7/2019.

Từ ngày 01/01/2020 - 30/06/2020: Lương cơ bản là 1.490.000đ (theo NĐ 38/2019/NĐ-CP)


Khi đó cách tính lương công chức nhà nước, viên chức, giáo viên năm 2020 cụ thể như sau:


* Công thức tính mức lương:

 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng


* Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng


- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
 

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định


- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.


* Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)


** Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:
 

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

x

Hệ số hoạt động phí theo quy địnhTrong đó:
Cách tính lương công chức, viên chức, giáo viên
     - Bậc Đại học có hệ số lương là : 2,34
     - Bậc Cao đẳng có hệ số lương là: 2,1
     - Bậc Trung cấp có hệ số lương là: 1,86

 

=> Cách tính lương công chức bậc đại học mới ra trường:

              = 1.490.000đ x 2,34 = 3.486.600đ/tháng
Cách tính lương công chức bậc cao đẳng mới ra trường:
              = 1.490.000đ x 2,1 = 3.129.000đ/tháng
Cách tính lương công chức bậc trung cấp theo hệ số công chức
             = 1.490.000đ x 1,86 = 2.771.400đ/tháng


Đối với khoảng thời gian từ 01/07/2020 trở đi

(Lương cơ bản tăng lên thành 1.600.000đ theo Nghị quyết 86/2019/QH14)
 

Khi đó cách tính lương đối với công chức, viên chức như sau:


* Công thức tính mức lương:
 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

=

Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng


* Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
 

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

=

Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng


- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
 

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định


- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.


* Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
 

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

=

Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)


** Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:
 

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

=

Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng)

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

 

Đây là cách tính lương cơ bản chính. Mỗi ngành nghề, đợn vị còn có các khoản phụ cấp khác nhau.
Một số ngành có hệ số phụ cấp cao như:
thuế, tài chính, kho bạc, hải quan... có hệ số là 1,8.
=> Tiền lương hàng tháng: = 1.600.000 x 2,34 x 1,8 = 6.739.200đ (với đại học)

Các ngành như:
công an, quân đội thì có hệ số lương riêng, cao hơn với hệ số công chức thông thường.

Cụ thể như hình dưới đây:
Cách tính lương công an, quân đội

=> Cách tính lương tháng: = 1.490.000 x 4,2 = 6.258.000đ (Với Thiếu úy mới ra trường)
(Tốt nghiệp cấp đại học các ngành công an, quân đội khi ra trường sẽ có quân hàm Thiếu úy. Trường hợp có thành tích suất sắc ra trường sẽ được phong luôn quân hàm Trung úy)
 

Cách tính lương giáo viên

* Giáo viên trung học phổ thông (THPT ~ giáo viên dạy cấp 3)
Giáo viên THPT được chia là 3 hạng:
+ Hạng I: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy trở lên, Có trình độ ngoại ngữ bậc 3, Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi hoặc giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh;...
Hệ số lương: Từ 4,40 đến 6,78
+ Hạng II: Y/c: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các ngành có liên quan trở nên, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2, Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi, giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi cấp trưng trở lên;...
Hệ số lương: Từ 4,0 đến 6,38
+ Hạng III: Y/c tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các ngành có liên quan trở nên... (thường là các giáo viên gảng dạy thông thường còn lại)
Hệ số lương: Từ 2,34 đến 4,98

 

* Lương​ giáo viên trung học cơ sở (THCS ~ giáo viên dạy cấp 2)

+ Hạng I và hạng II: Yêu cầu tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học các ngành có liên quan trở nên, các  yêu cầu khác gần giống với giáo viên hạng I hạng II của hệ THPT ở trên.
+ Hạng I có hệ số lương:
 Từ 4,0 đến 6,38
+ Hạng II có hệ số lương: Từ 2,34 đến 4,98
+ Hạng III: Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở nên hoặc các trường cao đẳng có liên quan.... (thường là các giáo viên gảng dạy thông thường còn lại)
Hệ số lương: Từ 2,1 đến 4,89


* Giáo viên tiểu học và mầm non
Được chia làm 3 hạng: hạng II, hạng III và hạng IV (không có hạng I)
+ Hạng II: Yêu cầu tốt nghiệp đại học sư phạm trở nên...
Hệ số lương: Từ 2.34 đến 4,98
+ Hạng III: Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở nên...
Hệ số lương: Từ 2,1 đến 4,89
+ Hạng IV: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở nên...
Hệ số lương: Từ 1,86 đến 4,06

Căn cứ vào hệ số lương, phân hạng giáo viên của mình mà giáo viên có thể tính ra số lương của mình.

Các ví dụ trên là cách lương cơ bản ​năm 2020 cho công chức, viên chức, giáo viên, công an, quân đội mới vào làm, chưa có các hệ số về thâm niên, hệ số lương đang là bậc 1.

Khi có thời gian công tác lâu năm => Có thêm các hệ số thâm niên, lãnh đạo, bậc lương, nâng lương lần 1, lần 2... khi đó tiền lương hàng tháng như trên sẽ được nhân thêm với các hệ số này.

Xem thêm: Chế độ thai sản mới nhất năm 2020 cho bố và mẹ
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 16 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp được áp dụng
Theo Bộ Luật lao động 2012 mới nhất hiện nay thì Doanh nghiệp được phép áp dụng 3 hình thức kỷ luật đối với nh...
Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động theo luật LĐ mới nhất
Khi người lao động vi phạm các nội quy, quy định thì người sử dụng lao động cần xử lý kỷ luật lao động theo đú...
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp
Hướng dẫn quy trình tính và thanh toán tiền lương trong doanh nghiệp chuẩn nhất với lưu đồ quy trình tính cũng...
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì
Những nội dung cần có trong hợp đồng lao động được hướng dẫn tại Bộ Luật lao động 2012. Theo đó trong hợp đồng...
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh, mua bán mới nhất
Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất dành cho việc góp vốn kinh doanh, góp vốn đầu tư, mua bán với hình thức góp vốn ...
Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu mới nhất - Có mẫu tham khảo
Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương mới nhất 2020 gồm: Công văn đề nghị, quyết định ban hành, hệ thống thang bản...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại