Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 8
Tổng truy cập: 3.262.084
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng

Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN - Mẫu 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn cách lập tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN và 05-3/BK-QTT-TNCN cho kỳ tính thuế TNCN năm 2018 và được quyết toán thuế vào năm 2019.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN được lập trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất năm 2019 là HTKK 4.0.8

Cách làm Mẫu số 05/QTT-TNCN - tờ khai QTT TNCN như sau:

Bước 1: Mở phần mềm HTKK 4.0.8 và đăng nhập vào hệ thống
                        Chọn mục 05/QTT-TNCN (theo TT 92/2015)
Cách làm tờ khai quyết toán thuế tncn

Sau khi bấm vào và chọn kỳ cần làm tờ khai quyết toán là năm 2018 trương trình sẽ ra giao diện của tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN như sau:

Mẫu tờ khai quyết toán thuế tncn

Bước 2: Điền các chỉ tiêu vào tờ khai quyết toán thuế TNCN

Có thể bạn chưa biết: Các chỉ tiêu trên tờ khai QTT TNCN sẽ được tự động cập nhật khi chúng ta làm 3 phụ lục còn lại.
=> Để điền các chỉ tiêu này chúng ta sẽ đi làm các phụ lục liên quan.

Bước 3: Làm các phụ lục liên quan đến tờ khai quyết toán

1. Cách lập phụ lục 05-1/BK-Q​TT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

Dành cho những cá nhân cư trú và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở nên và có đăng ký giảm trừ tại cơ quan mình => mới được tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần.
Các bạn kích vào
Tab phụ lục và điền các chỉ tiêu như sau:

Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN quyết toán thuế TNCN


- Chỉ tiêu [06]: Là số thứ tự của cá nhân. Muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.
- Chỉ tiêu [07], [08], [09]: Điền đầy đủ họ tên, mã số thuế, số CMND của cá nhân người nộp thuế.
Lưu ý: Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].
- Chỉ tiêu [10]: Click vào ô vuông nếu cá nhân ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay.
 
* Mục “Thu nhập chịu thuế”:
 
- Chỉ tiêu [11]: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
 
Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu.
Tổng thu nhập để điền vào chỉ tiêu [11] được xác định như sau:


Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

- Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
- Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 
* Phần: “Các khoản giảm trừ”
 
- Chỉ tiêu [15] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong đó:
 
+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.
 
Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.
 
+ Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.
 
Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ nếu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định (Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ).
 
- Chỉ tiêu [16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).
- Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ:  gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. (Tổng 10,5%)
- Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).
 
- Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
- Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.
- Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).
 
- Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay.
Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].
- Chỉ tiêu [23] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.
- Chỉ tiêu [24] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.
=> Đã hoàn thành phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN => Chuyển sang làm phục lục tiếp theo.

2. Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.
Phục lục quyết toán thuế TNCN - Cách làm

- Chỉ tiêu [06]: Là số thứ tự của cá nhân. Muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.
- Chỉ tiêu [07], [08], [09]: Điền đầy đủ họ tên, mã số thuế, số CMND của cá nhân người nộp thuế.
Lưu ý: Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].
- Chỉ tiêu [10]: Nếu là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.
- Chỉ tiêu [11]: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
 
Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. (Tương tự như khi lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN)
 
- Chỉ tiêu [12]: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của doanh nghiệp BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).
- Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
- Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
- Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.
 
Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.
 
- Chỉ tiêu [16]: Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).
-Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế (nếu có).
>>> Tham khảo: Cách tính thuế TNCN với người có thu nhập nhiều nơi

3. Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh


Phụ lục bảng kê người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN
 
- Kê khai đầy đủ người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.
- Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [10] “Ngày sinh người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.
 
Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST.
 

Bước 4: Xem kết quả trên tờ khai quyết toán thuế TNCN


Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục trên thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.
 
Xử lý số liệu:
- Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN.
- Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Chi tiết: Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019


* Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (tức là ngày 31/3/2019 đối với kỳ QTT TNCN của năm 2018 và ngày 30/3/2020 đối với kỳ QTT TNCN của năm 2019).

Để hiểu rõ hơn về cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN các bạn có thể xem hướng dẫn bằng Video dưới đây:

CHÚC CÁC BẠN LÀM TỜ KHAI THÀNH CÔNG
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN
Hướng dẫn các đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc năm 2017 theo công văn 5286/CT-TNCN của cục thuế Hà Nội ngày ...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Điều kiện và Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (TNCN)
Trình tự, thủ tục và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 cho người lao động và các mẫu biểu hoàn thuế TN...
Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý - theo tháng và kê khai mẫu 05/KK-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai và kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo tháng, theo quý mới nhất theo mẫu 05...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại