Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Hóa Đơn - Chứng Từ Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020 - Mẫu BC26/AC
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là 1 phần trong báo cáo thuế hàng tháng hoặc quý mà doanh nghiệp phải nộp để gửi cơ quan thuế. Việc làm BC THSDHĐ để cơ quan thuế nắm được số lượng hóa đơn đã sử dụng, hóa đơn còn lại, hóa đơn hủy, xóa bỏ... trong kỳ đó.

Bạn cần biết:
+ Trong kỳ nếu đã mua hóa đơn hoặc đã làm thông báo phát hành hóa đơn => Phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của kỳ đó (kể cả không sử dụng hóa đơn cũng phải làm báo cáo).

+ Nếu không mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc không làm thông báo phát hành hóa đơn với trường hợp đặt tin, tự in => Không phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn.

+ Báo cáo sử dụng hóa đơn có 2 kỳ báo cáo:

       - Theo tháng: Cho doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
Điều 5 thông tư 119/2014/TT-BCT
       - Theo quý: Các doanh nghiêp, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ còn lại.

=> Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được kê khai theo quý. Những đơn vị nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp mình thuộc diện rủi ro cao về thuế thì mới phải làm báo cáo THSDHĐ theo tháng.


CÁCH LÀM BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ ​DỤNG HÓA ĐƠN THEO QUÝ TRÊN PHẦN MỀM HTKK


Bước 1: Mở phần mềm HTKK phiên bản mới nhất
+ Đăng nhập vào phần mềm với thông tin, MST của đơn vị mình
+ Chọn đến mục làm báo cáo sử dụng hóa đơn như sau:

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Chọn mục
"Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)". Đây là phần báo cáo sử dụng hóa đơn cho các doanh nghiệp thông thường.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC): dành cho Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn
Kỳ lập báo cáo sử dụng hóa đơn
Bước 2: Chọn kỳ báo cáo sử dụng hóa đơn
Sau khi bấm vào "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)" sẽ ra cửa sổ mới để bạn lựa chọn như sau:
+ Tích chọn
"Tờ khai quý"
+ Chọn quý cần làm báo cáo
+ Chọn các phụ lục nếu cần
+ Ấn
"Đồng ý" để tiếp tục

Bước 3: Làm báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC

Để các bạn hiểu rõ về cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực tế, sau đây Kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ để làm BC THSDHĐ của Thiên Ưng thực tế trong quý II/2017 vừa qua.

Thông tin và tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty kế toán Thiên Ưng trong quý 2 như sau:
        + Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng
        + Ký hiệu mẫu hóa đơn: 01GTKT1/003
        + Ký hiệu hóa đơn: TU/17P
        + Quý 1 đã đặt in 300 tờ và đã sử dụng hết 255 tờ (từ số 0000001 đến 0000255)
        + Quý 2 đăt in 100 tờ (Xem thêm: Thủ tục đặt in hóa đơn lần 2)
        + Quý 2 sử dụng 120 tờ
        + Xóa bỏ 1 tờ số 0000355 do viết sai hóa đơn
        + Mất 1 tờ số 0000360

=> Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho quý 2/2017 của công ty Thiên Ưng như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Tiếp
Lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

Cột 1:
Số thứ tự => Phần mềm tự nhảy
Cột 2:
Tên loại hóa đơn => Kích vào mũi tên để chọn loại hóa đơn của đơn vị mình.
Kế toán Thiên Ưng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng => Chọn 01GTKT

Cột 3:
Ký hiệu mẫu hóa đơn => Điền ký hiệu mẫu hóa đơn của đơn vị mình trên tờ hóa đơn
Cột 4:
Ký hiệu hóa đơn => Điền ký hiệu của tờ hóa đơn đơn vị mình đã in
Công ty Thiên Ưng hóa đơn có ký hiệu là TU/17P

Cột 5:
Tổng số hóa đơn => Là tổng cộng số hóa đơn tồn của quý 1 chuyển sang Cộng với số hóa đơn đã làm thông báo phát hành của quý 2 (Cột này phần mềm tự tính và Không cho phép sửa).

Cột 6:
Tồn đầu kỳ từ số => Là số hóa đơn tồn của quý 1 chuyển sang sử dụng cho quý 2.
Với Thiên Ưng là bắt đầu từ số hóa đơn số 0000266 => Điền số 0000266 vào cột 6

Cột 7:
Tồn đầu kỳ đến số => Là số hóa đơn tồn của kỳ trước chuyển sang (số cuối cùng)
Với Thiên Ưng là số 0000300 => điền vào cột 7 số 0000300

Cột 8:
Số mua/phát hành trong kỳ từ số => Là số hóa đơn nhỏ nhất đã mua, phát hành trong kỳ.
Thiên Ưng phát hành trong quý 2 từ số 0000301 đến số 0000400 => Cột 8 điền 0000301

Cột 9:
Số mua/phát hành trong kỳ đến số => Là số hóa đơn lớn nhất đã mua, phát hành trong kỳ
Với Thiên Ưng điền số 0000400

Cột 10 + cột 11:
Tổng số hóa đơn đã sử dụng, hóa bỏ, mất, hủy từ số, đến số: Số hóa đơn đã sử dụng trong kỳ. Cột này sẽ được tự động điền sau khi điền xong cột 13.

Cột 12: Cộng tổng hóa đơn đã sử dụng, xóa bỏ... => là tổng số hóa đơn đã sử dụng (đã lập) trong kỳ. Cột 12 được tự động điền sau khi điền xong hết các cột còn lại.

Cột 13: Số lượng hóa đơn đã sử dụng => Là số hóa đơn đã được sử dụng (đã xuất ra cho khách) không bao gồm các hóa đơn xóa bỏ, hủy đơn mất, hủy...
Thiên Ưng quý 2 sử dụng 120 tờ => điền 120 vào cột 13

Cột 14:
Số lượng hóa đơn xóa bỏ => Phần mệm tự động điền sau khi bạn điền cột 15.
Cột 15:
Các số hóa đơn xóa bỏ => Điền các số hóa đơn trong kỳ doanh nghiệp đã xóa bỏ
Thiên Ưng quý 2 đã xóa bỏ 1 tờ hóa đơn số 0000355 => cột 15 Thiên Ưng điền 0000355

Cột 16:
Số lượng hóa đơn mất => Phần mềm tự điền sau khi điền cột 17
Cột 17:
Số hóa đơn mất trong kỳ => Điền các số hóa đơn đã bị mất trong kỳ báo cáo
Thiên Ưng quý 2 bị mất 1 tờ hóa đơn số 0000360 => Cột 17 điền 0000360

Cột 18+19:
Số hóa đơn hủy => Tương tự với cột 15, 16 và 17, 18.
Trong kỳ Thiên Ưng không hủy hóa đơn nào => Cột 19 bỏ trống.

Cột 20 + 21 + 22:
Số hóa đơn tồn cuồi kỳ => Phần mềm tự tổng hợp và tính từ những số liệu bạn đã nhập trước đó
Thiên Ưng quý 2 đã sử dụng từ số 0000266 đến số 0000387 => tồn cuối quý 2 là từ số 0000388 đến số 0000400 (13 số)

Số tồn này sẽ được chuyển sang khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý III/2017 (tại cột 6 và 7)

Người lập biểu: Điền hoặc có thể bỏ qua
Người đại diện theo pháp luật: Điền tên người đại diện pháp luật Công ty mình
Ngày lập báo cáo: sửa hoặc để mặc định ngày đã cài đặt chuẩn trong máy tính


Bước 4: Lưu báo cáo
Sau khi các bạn điền xong các số liệu như trên thì ấn
"Ghi" để lưu dữ liệu đã làm.
Sau khi ấn Ghi nếu chố nào
báo đỏ => Bị sai => Cần sửa lại

Bước 5: Kết xuất dữ liệu
Chọn
"kết xuất XML" để kết xuất báo cáo sử dụng hóa đơn vừa lập để gửi cơ quan thuế

Bước 6: Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng

Các bạn vào trang Web: nhantokhai.gdt.gov.vn, thuedientu.gdt.gov.vn để tiến hành gửi BC THSDHĐ quan mạng (Online)

Chú ý:
+ Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là ngày 20 của tháng sau (nếu kê khai theo tháng), là ngày 30 của tháng đầu quý sau (nếu kê khai theo quý)
+ Nếu làm sai mà không tự phát hiện ra để sửa và gửi lại => bị phạt từ 200.000 - 1.000.000 khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thấy sai.
+ Nếu nộp chập BCTHSDHĐ từ 10 ngày trở nên sẽ bị phạt từ 2tr - 8tr tùy theo số ngày nộp chậm.
+ Ngoài việc phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn, trong kỳ bạn còn phải kê khai thuế GTGT, thuế TNCN...
Chi tiết kê khai bạn xem ở đây: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý mới nhất


Cách gửi các loại tờ khai, báo cáo thuế qua mạng bạn xem trong Video sau:

Như vậy công ty kế toán Thiên​ Ưng đã hướng dẫn xong các bạn cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất năm 2020 theo mẫu BC 26/AC. Trong quá trình làm báo cáo có vướng mắc các bạn có thể để lại câu hỏi để được giải đáp.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT trong các trường hợp khó
Hướng dẫn kế toán Cách lập hóa đơn GTGT trong một số trường hợp đặc biệt như: HĐ chiết khấu TM, giảm giá hàng ...
Mức phạt mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Mức phạt khi làm mất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo luật thuế mới nhất: Phạt theo luật thuế và luậ...
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT Dịch vụ - Xây Dựng - Bán hàng
Quy định về thời điểm Lập hóa đơn - Xuất hóa đơn đơn giá trị gia tăng trong dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận c...
Cách lập bảng kê kèm hóa đơn khi bán hàng có số hàng nhiều
Mẫu và cách lập bảng kê đính kèm hóa đơn khi số hàng hóa nhiều hơn số dòng trên hóa đơn. Bảng kê kèm hóa đơn p...
Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng mới nhất
Tổng hợp các quy định mới nhất về hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng năm 2017 tại các thông tư: TT 39,...
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn vẫn được chấp nhận
Viết thiếu địa chỉ trên hóa đơn, địa chỉ viết tắt trên hóa đơn vẫn được chấp nhận kê khai và khấu trừ thuế, kh...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại