Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý - theo tháng và kê khai mẫu 05/KK-TNCN
Trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN của người lao động thì doanh nghiệp cần làm tờ khai và kê khai thuế TNCN theo Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành theo TT 92/2015/TTBTC.

Trong bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế TNCN theo quý (thuế TNCN từ tiền lương, tiền công). Đối với các doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng thì cũng làm tương tự.


Kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý? Bạn đã xác định được chưa?
Theo tháng: Khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN khấu trừ từ 50trđ trở lên.
Theo quý: Khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
                  Hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng.


1. Cách kê​ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Để kê khai được thuế thu nhập cá nhân thì bạn cần có số liệu để khai. Ở đây Kế toán Thiên Ưng đã có bảng tính thuế TNCN cho quý 3/2017 được lập trên Excel như sau:

Mẫu bảng tính thuế tncn trên excel theo quý

Bảng tính thuế TNCN quý 3 được tổng hợp từ bảng tính thuế TNCN của 3 tháng: tháng 7 + 8 + 9.
Bạn có thể tham khảo ở đây: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel


Sau khi đã có số liệu chúng ta tiến hành kê khai như sau:

Bước 1: Mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
Các bạn đăng nhập bằng MST của doanh nghiệp mình sau đó chọn như sau:

Cách kê khai thuế TNCN

Chọn mục
"Thuế thu nhập cá nhân" = > Chọn tiếp đến tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN theo thông tư 92/2015
(Mẫu theo Thông tư 156 là mẫu cũ => Không còn sử dụng nữa)

Sau khi bạn tích chọn vào tờ khai thuế TNCN phần mềm sẽ ra lựa chọn cho bạn như sau:

Bước 2: Lựa chọn kỳ kê khai thuế TNCN
Chọn kỳ kê khai thuế TNCN
+ Nếu doanh nghiệp bạn kê khai theo tháng => Tích vào tờ khai tháng
+ Nếu DN kê khai theo quý => Tích vào tờ khai quý (ở đây Thiên Ưng chọn quý)
+ Chọn quý cần kê khai
+ Chọn trạng thái tờ khai
- Lần đầu: Nếu là lần đầu kê khai trong kỳ hoặc chỉnh sửa nhưng còn trong hạn nộp tờ khai
- Tờ khai bổ sung: Nếu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã khai, đã gửi
+ Sau khi chọn xong => Ấn
"Đồng ý"
Sau khi ấn Đồng ý, phần mềm sẽ hiện ra giao diện của tờ khai thuế TNCN chúng ta tiến hành làm tờ khai.

Bước 3: Làm tờ khai thuế TNCN theo quý

Trên tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN có 7 mục và 16 chỉ tiêu (từ chỉ tiêu [21] đến chỉ tiêu [36])

Cách lập tờ khai thuế tncn

Chúng ta tiến hành điền các giá trị vào các chỉ tiêu ô màu trắng (ô màu xanh là công thức phần mềm sẽ tự cộng và tự nhảy số).


+ Chỉ tiêu [21]: Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.
Trong ví dụ trên Thiên Ưng có tổng 11 lao động.

+ Chỉ tiêu [22]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Là tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ. (Hợp đồng thời vụ, dưới 3 tháng sẽ không tính)

+ Chỉ tiêu [23]: Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế:
Chỉ tiêu [23] = [24] + [25] 
 + Chỉ tiêu [24]: Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.
+ Chỉ tiêu [25]: Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

+ Chỉ tiêu [26]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân:
Chỉ tiêu [26] = [27] + [28]

+ Chỉ tiêu [27]: Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.
Khi tính toán thì dùng công thức: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Thu nhập miễn thuế

+ Chỉ tiêu [28]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.
Dùng công thức tương tự như tính với chỉ tiêu [27] ở trên.

+ Chỉ tiêu [29]: Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế:
Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]
Là tổng TNCT của các cá nhân ở các Tháng đã bị khấu trừ
(Chỉ lấy ở tháng đã bị KT thuế trong quý đó)
 
+ Chỉ tiêu [30]: Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ. 
+ Chỉ tiêu [31]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [32]: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ:
Chỉ tiêu [32] = [33] + [34]
Số tiền trong chỉ tiêu [32] chính là số tiền thuế TNCN mà doanh nghiệp sẽ đem đi nộp trong kỳ.

+ Chỉ tiêu [33]: Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [34]: Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Để tính chính xác được số tiền thuế TNCN cho lao động dài hạn, lao động thời vụ, lao động là chuyên gia, lao động làm việc tại nhiều nơi... các bạn học cách tính ở đây: Cách tính thuế TNCN với người có thu nhập nhiều nơi

+ Chỉ tiêu [35]: Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

+ Chỉ tiêu [36]: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%.

Sau khi điền xong các chỉ tiêu trong tờ khai thuế TNCN các bạn tiến hành làm đến các bước tiếp theo như sau:

Bước 4: Ấn
"Ghi" trên phần mềm để lưu lại dữ liệu bạn đã kê khai
Bước 5: Ấn
"Kết xuất XML" để kết xuất file tờ khai thuế TNCN ở trên ra dạng file XML để gửi qua mạng.

2. Cách kê k​hai thuế TNCN qua mạng

Sau khi đã có file dạng XML được kết xuất từ phần mềm HTKK ở trên bạn tiến hành gửi tờ khai như sau.
Bước 6: Gửi tờ khai qua mạng
   + Truy cập vào Website: Nhantokhai.gdt.gov.vn
   + đăng nhập thông tin hệ thống với MST và mật khẩu của đơn vị mình
   + Chọn
"Nộp tờ khai" để tiến hành gửi tờ khai thuế TNCN đến cơ quan thuế bằng hình thức Online.

Lưu ý:
- Hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng đầu quý sau (nếu theo quý), là ngày 20 của tháng sau (nếu theo tháng).
- Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế
- Trong kỳ nếu không phát sinh số thuế TNCN phải nộp => Vẫn phải làm tờ khai thuế TNCN nếu kỳ trước phát sinh
- Nếu trong kỳ KHÔNG phát sinh thuế TNCN mà các kỳ trước cũng không phát sinh => Không phải làm tờ khai.


Với thuế GTGT thì xem cách kê khai ở đây: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng - theo quý mới nhất 2020

Nếu xem hướng dẫn trên mà bạn còn chưa hiểu thì xem hướng dẫn kê khai thuế TNCN qua Video dưới đây:


Như vậy Công ty kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn xong các bạn cách kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng theo quý. Các đơn vị làm theo tháng được kê khai tương tự. Các chỉ tiêu trong tờ khai các bạn không hiểu thì có thể xem kỹ từ bảng tính thuế TNCN đã làm và điền vào tờ khai 05/KK-TNCN như trong ví dụ ở trên. Nếu vẫn còn vướng mắc thì bạn có thể để lại câu hỏi ở dưới để được giải đáp.

Chúc các bạn kê khai thuế TNCN thành công

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN
Hướng dẫn các đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc năm 2017 theo công văn 5286/CT-TNCN của cục thuế Hà Nội ngày ...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Điều kiện và Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (TNCN)
Trình tự, thủ tục và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 cho người lao động và các mẫu biểu hoàn thuế TN...
Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN - Mẫu 05/QTT-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2019 theo Mẫu số 05/KK-TNCN, cách điền các chỉ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại