Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách lập tờ khai thuế GTGT theo quý - theo tháng: Mẫu 01/GTGT và kê khai
Kê khai thuế giá trị gia tăng là việc cần làm hàng tháng (hoặc quý) của kế toán tại mọi doanh nghiệp. Việc kê khai thuế GTGT mục đích tính ra số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

Hiện nay có 2 kỳ kê khai thuế GTGT:
theo tháng theo quý.
Theo tháng: dành cho những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.
Theo quý: dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

Sau khi xác định được được kỳ kê khai, bạn cần xác định loại tờ khai cần làm.
Có 5 loại tờ khai thuế GTGT như sau:
+ 01/GTGT: tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (TT 156/2013, TT 26/2015)
+ 02/GTGT: tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư 
+ 03/GTGT: tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (cho doanh nghiệp vàng bạc, đá quý)
+ 04/GTGT: tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (hóa đơn bán hàng)
+ 05/GTGT: tờ khai thuế GTGT với doanh số kinh doanh ngoại tỉnh

Xác định xong tờ khai, kỳ kê khai chúng ta tiến hành lập tờ khai thuế GTGT để kê khai như sau:

1. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bước 1: Mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
Phần mềm HTKK mới nhất hiện nay là phiên bản HTKK 4.2.8. Bạn chưa có thì tải về TẠI ĐÂY
Sau khi mở phần mềm các bạn thực hiện đăng nhập và tiến hành tạo tờ khai thuế GTGT theo quý như sau:

Cách lập tờ khai thuế gtgt

Ở đây Kế toán Thiên Ưng hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ => chọn mục 01/GTGT.
Sau khi kích vào sẽ ra bảng chọn để chọn kỳ kê khai như sau:

Chọn kỳ kê khai thuế gtgt

Bước 2: Chọn các thông số tờ khai

+ Nếu kê khai theo tháng => tích chọn tờ khai tháng
+ Nếu kê khai theo quý => tích chọn tờ khai quý
+ Kích vào mũi tên để chọn tháng (hoặc quý) cần kê khai
+ Tích chọn tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung tùy vào mục đích bạn đang muốn.
+ Chọn ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình (kinh doanh thông thường hay khai thác dầu mỏ, sổ số...)
+ Tích chọn phụ lục kê khai nếu cần

=> Sau khi chọn xong các mục cần thiết => Nhấn vào
"đồng ý" để ra giao diện của tờ khai thuế GTGT


Bước 3: Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT

Trong tờ khai thuế giá trị gia tăng có các chỉ tiêu từ [21] đến [43]
Trong đó:
+ Các ô màu trắng: là ô phải điền giá trị (điền được)
+ Các ô màu xanh: là các ô mặc định tự tính của phần mềm (cá nhân không can thiệp được)

Cách kê khai thuế gtgt


Chỉ tiêu [21]: Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ. Nếu doanh nghiệp bạn trong kỳ không phát sinh mua bán thì bạn tích vào chỉ tiêu [21] này.
Khi đánh dấu (x) vào chỉ tiêu [21] thì ứng dụng sẽ khóa không cho kê khai các chỉ tiêu từ [23] đến [35], [39], phụ lục 01-5/GTGT, 01-7/GTGT . Nếu các chỉ tiêu này đã kê khai thì ứng dụng đưa ra thông báo “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xóa bằng 0. Có đồng ý không?”. Nếu NSD chọn “Có” thì ứng dụng thực hiện khóa các chỉ tiêu này và đặt lại giá trị bằng 0, nếu NSD chọn “Không” thì ứng dụng sẽ quay lại màn hình kê khai.
 
+ Chỉ tiêu số [22]: Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Chỉ tiêu [22] được lấy từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước chuyển sang cho phép sửa. Nếu sửa khác với chỉ tiêu [43] của kỳ trước thì ứng dụng đưa câu cảnh báo vàng “Giá trị của chỉ tiêu này khác với giá trị của chỉ tiêu kỳ trước chuyển sang. Đề nghị xem lại.” và vẫn cho phép in tờ khai. Nếu không có tờ khai kỳ trước thì đặt giá trị mặc định bằng 0 và cho phép NSD nhập giá trị. Các trường hợp hỗ trợ chuyển từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau là:
+ Chuyển từ tờ khai tháng sang tờ khai tháng
+ Chuyển từ tờ khai quý sang tờ khai quý
+ Chuyển từ tờ khai tháng sang tờ khai quý: chuyển từ tháng 3 sang quý 2, chuyển từ tháng 6 sang quý 3, chuyển từ tháng 9 sang quý 4, chuyển từ tháng 12 sang quý 1 năm sau.
+ Chuyển từ tờ khai quý sang tờ khai tháng: chuyển từ quý 1 sang tháng 4, chuyển từ quý 2 sang tháng 7, chuyển từ quý 3 sang tháng 10, chuyển từ quý 4 sang tháng 1 năm sau.

- Chỉ tiêu [23]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. Số liệu này được lấy từ số liệu dòng “Tổng giá trị HHDV mua vào”
- Chỉ tiêu [24]: Số liệu ghi vào mã số này được lấy từ số liệu ở dòng  “Tổng số thuế HHDV mua vào”
- Chỉ tiêu [25]: “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”:
Nếu hàng hóa mua vào trong kỳ đều đủ điều kiện được khấu trừ VAT thì chỉ tiêu [25] bằng chỉ tiêu [24]

- Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: Bạn nhập giá trị của hàng hóa bán ra mà đủ điều kiện không chịu thuế GTGT trong kỳ.

- Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32]
Phần mềm tự cộng và cập nhật

- Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33]: Phần mềm tự cộng và cập nhật

- Chỉ tiêu [29]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 0%
Bạn tự nhập số liệu vào
 
- Chỉ tiêu [30]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
Bạn tự nhập số liệu vào
- Chỉ tiêu [31]: Tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
Phần mềm tự nhân và tự điền kết quả
- Chỉ tiêu [32]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
Bạn tự nhập số liệu vào
- Chỉ tiêu [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế. Cho phép nhập dạng số, có thể âm, mặc định là 0
 
- Chỉ tiêu [33]: Tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 10%
Phần mềm tự nhân và tự điền kết quả
 
- Chỉ tiêu [34]: Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ
+ Chỉ tiêu [34] = Chỉ tiêu [26] +Chỉ tiêu [ 27]
+ Phần mềm tự cộng và nhảy số
 
- Chỉ tiêu [35]: Tổng Số thuế GTGT của HHDV bán ra trong kỳ
+ Chỉ tiêu [35] = Chỉ tiêu [28] 
+ Phần mềm tự cộng và nhảy số

- Chỉ tiêu [36]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra  trong kỳ trừ đi số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:
+ Chỉ tiêu [36] = Chỉ tiêu [35] - Chỉ tiêu [ 25]
 + Phần mềm tự cộng và nhảy số liệu vào

- Chỉ tiêu [37]: “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).

- Chỉ tiêu [38]: “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).

- Chỉ tiêu [39]: “V. Tổng số thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh”: Số liệu lấy từ dòng tổng số tiền thuế đã nộp (cột 6) của Bảng kê 01-5/GTGT.

- Chỉ tiêu [40a]: Số tiền thuế GTGT phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Phần mềm tự cộng và nhảy kết quả.

- Chỉ tiêu [40b]: nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

- Chỉ tiêu [40]: Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ này.
+ Chỉ tiêu [40] = Chỉ tiêu [40a] - Chỉ tiêu [40b].
+ Phần mềm tự cộng và nhảy số liệu vào
Nếu xuất hiện giá trị trong chỉ tiêu [40] => Đây chính là số tiền thuế GTGT cần phải nộp trong kỳ này.

- Chỉ tiêu [41]: Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết trong kỳ này
+ Chỉ tiêu [41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39]
 + Phần mềm tự cộng và nhảy số liệu vào

- Chỉ tiêu [42]: phản ánh số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết mà NNT đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế.

- Chỉ tiêu [43]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.
+ Chỉ tiêu [43] = Chỉ tiêu [41] – Chỉ tiêu  [42]
+ Phần mềm tự cộng và nhảy số liệu vào
+ Số tiền thuế tại chỉ tiêu [43] sẽ được chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.

Nếu xuất hiện giá trị trong chỉ tiêu [43] => Kỳ nay không phải nộp tiền thuế GTGT.

2. Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT

Trong tờ khai thuế GTGT ở trên thông thường chúng ta chỉ phải điền vào các chỉ tiêu [23], [24], [25]từ chỉ tiêu [29] đến [33].

Vậy những số liệu để điền vào các chỉ tiêu này được lấy ở đâu.
Chúng ta có 3 cách như sau:
            1. Lấy số liệu từ các tài khoản TK 3331 và TK 1331 trên sổ sách kế toán
            2. Lấy từ phần mềm kế toán trong phân hệ thuế
            3. Lập bảng tính mua vào - bán ra trên Excel đúng như các phục lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK của các phiên bản cũ trước đây.


Bảng kê mua vào bán ra trên Excel được lập như sau:

Mẫu bảng kê mua vào - bán ra trên excel

Bảng kê được lập sẵn các công thức, bạn chỉ cần điền hóa đơn, chứng từ mua vào bán ra của đơn vị mình vào là số liệu sẽ được tự động tổng hợp.

Bạn nào của có file Excel này thì có thể để lại thông tin ở cuối bài viết Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn.

3. Cách kê khai thuế GTGT qua mạng

Sau khi điền xong các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT các bạn làm như sau:
Bước 4: Ấn "Ghi" trên phần mềm HTKK.
+ Sau khi ấn
"Ghi" => Nếu có chỉ tiêu báo đỏ => Thông tin kê khai sai, bạn xem và sửa lại cho đúng
+ Nếu chỉ tiêu báo vàng => Cảnh báo tại chỉ tiêu đó, bạn cần xem xét lại, nếu chắc chắn đã đúng thì vẫn chọn để ghi.

Bước 5: Kết xuất tờ khai
Bạn chọn
"Kết xuất XML" để kết xuất tờ khai vừa làm ra dưới dạng XLM để gửi tờ khai qua mạng

Bước 6: Gửi tờ khai qua mạng
Bạn truy cập vào Website: nhantokhai.gdt.gov.vn để tiến hành nộp tờ khai tới cơ quan thuế trực tuyến.


Bạn xem cách nộp tờ khai - báo cáo thuế qua mạng ở Video dưới đây

Như vậy Kế toán Thiên Ưng đã hướng dẫn xong các bạn cách kê khai thuế GTGT qua mạng cũng như cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Bạn có phần nào chưa hiểu có thể để lại câu hỏi ở dưới để được giải đáp.


Bạn xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai - Báo cáo thuế năm 2020 mới nhất
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 5 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ theo Thông tư 200: TK - 133 và Sơ đồ hạch...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào, có bị phạt không? Câu trả lời là không, chúng ta chỉ cần làm l...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm giá khóa học kế toán
Giảm giá khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại