Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo TT 200
Tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nhằm phản ảnh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào được khấu trừ hoặc đã khấu trừ hoặc còn được khấu trừ tiếp.
 
Việc hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải được tách riêng với quá trình hạch toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trong một số nghiệp vụ không thể tách riêng số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ thì kế toán hạch toán hết vào TK 133 sau đó cuối kỳ sẽ xách định lại cụ thể từng loại.
 

1. Kết cấu của tà​i khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Bên Nợ:
            Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
Bên Có:
            - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;
            - Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;
            - Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;
            - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được hoàn lại.
Số dư bên Nợ:
Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.
Chú ý: Tài khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2:
+ Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
+ Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định
 

2. Sơ đồ hạch toán th​uế thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo TT 200

Cách hạch toán thuế gtgt
Hạch toán thuế GTGT theo TT 200

Nếu doanh nghiệp bạn áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 48 thì:

Sơ đồ hạch toán thuế GTGT được khấ​u trừ theo QĐ 48

Sơ đồ hạch toán thuế gtgt theo qđ 48
Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo qđ 48
 

3. Cách ​hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo TT 200

- Khi mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
               Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 242,... (giá chưa có thuế GTGT)
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                         Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ:
+ Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, ghi:
               Nợ TK 152, 153, 156, 211
                        Có TK 331 - Phải trả cho người bán
                        Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập
khẩu không được khấu trừ)
                       Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
                       Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
                       Có TK 33381 - Thuế Bảo vệ môi trường
                       Có các TK 111, 112, ...
+ Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
                         Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
 
- Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
                     Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 611 (giá chưa có thuế GTGT)
                     Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
                            Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Khi mua hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng (không qua nhập kho), nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT)
                 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
                           Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
- Trường hợp hàng đã mua và đã trả lại hoặc hàng đã mua được giảm giá do kém, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua và đã trả lại người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
                        Nợ các TK 111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)
                                Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại
hoặc được giảm giá)
                               Có các TK 152, 153, 156, 211,... (giá mua chưa có thuế GTGT).
 
- Vật tư, hàng hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường, nếu thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được khấu trừ:
+ Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:
                       Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
                             Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).
+ Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của các tổ chức, cá nhân, ghi:
                 Nợ các TK 111, 334,... (số thu bồi thường)
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu được tính vào chi phí)
                          Có TK 138 - Phải thu khác (1381)
                          Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).
 
- Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
+ Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi:
               Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua chưa có thuế GTGT)
               Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)
                          Có các TK 111, 112, 331,...
+ Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:
                 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
                        Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
 
- Cuối tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:
              Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
                        Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.
 
- Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ, ghi:
                Nợ các TK 111, 112,....
                         Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
Để có thể thực hành thành thạo hơn về thuế GTGT các bạn có thể tham khảo thêm: 

Để các bạn nắm rõ hơn Kế toán Thiên Ưng xin gửi các bạn

Sơ đồ hạch toán TK133 theo QĐ 15

Sơ đồ hạch toán thuế gtgt được khấu trừ
Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo qđ 15
 
Quyết định 15 hiện đã không còn được sử dụng (được thay thế bằng TT 200/2014/TT-BTC), sơ đồ các bạn chỉ dùng để tham khảo.
 

Xem thêm: Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập tính thuế GTGT có đáp án cụ thể để tham khảo
Đây là Mẫu bài tập tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có lời giải cho bạn tham khảo với đầy đủ các nghiệp vụ ki...
Cách xử lý hàng về trước hóa đơn về sau - Hạch toán
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp Hàng về trước - Hóa đơn về sau để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí ...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỉ lệ % trên doanh thu
Danh mục các nghành nghề phải tính thuế thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỉ lệ % trên doanh thu và cá...
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào
Thông báo phát hành hóa đơn bị sai sửa thế nào, có bị phạt không? Câu trả lời là không, chúng ta chỉ cần làm l...
Mẫu công văn hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai
Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai gửi lên chi cục thuế quản lý trực tiếp để hủy đi tờ khai...
Mẫu quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử năm 2020 - Cách lập
Mẫu quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020 theo quy định tại TT 32/2011/TT-BTC có hướng ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại