Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập: 3.262.106
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng

Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN

Ngày 16/02/2017 Cục thuế Hà Nội đã ra Công văn 5286/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc cho năm 2017
 
Theo đó việc đăng ký để được cấp MST cho người phụ thuộc được thực hiện như sau:

Thu thập thông tin NPT
            =>  Gửi thông tin NPT đến CQT trực tiếp quản lý
                                         => Nhận kết quả cấp MST cho NPT
                                                          => Điều chỉnh thông tin kê khai sai
 
Chi tiết quá trình thực hiện:
 

1. Thu thập và Bổ sung đầy đủ các thông tin về người phụ thuộc

* Thu thập lại toàn bộ các thông tin về NPT
Kế toán căn cứ vào hồ sơ chứng minh NPT hoặc thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, TCTTN (tổ chức trả thu nhập) thu thập thông tin của NPT khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
 
* Nhập các thông tin NPT vào bảng kê
– Khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
Đối với NPT đã có MST, chỉ khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên NNT, MST NNT, họ tên NPT, MST NPT, quan hệ với NNT, thời gian tính giảm trừ của NPT, không khai các thông tin khác của NPT.
Đối với NPT chưa có MST, khai đầy đủ thông tin NPT theo quy định để cơ quan thuế thực hiện cấp MST NPT.
 
Đăng ký mst người phụ thuộc
Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

– Trường hợp có yêu cầu cấp MST NPT trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 hoặc có số lượng lớn NPT NPT chưa được cấp MST để đảm bảo khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 thực hiện như sau:
 
+ Gửi thông tin của NPT cho CQT trước khi gửi hồ sơ QTT năm 2016 bằng cách khai vào Mẫu 02TH – tiêu đề trên các ứng dụng là “ Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” tên biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” (sau đây gọi là mẫu 02TH) được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm QTT TNCN đến CQT. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, CQT thực hiện cấp MST cho NPT của NNT.
 
+ Khi nộp hồ sơ QTT chỉ khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN đối với NPT đã có MST trước thời điểm QTT năm 2016 và những NPT chưa có MST (bao gồm cả những NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng chưa được cấp MST thành công).
 
Trường hợp NPT đã khai vào mẫu 02TH nhưng đã được thông báo cấp MST thành công thì không phải khai lại vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN
 
+ Trường hợp đã khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước MST cho NPT thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05/QTT-TNCN tại màn hình chức năng “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi CQT đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin.
 
– Thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo gửi đến CQT trực tiếp quản lý.
Các TCTTN nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ
Các TCTTN chưa khai thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy, ký và đóng dấu.
 
Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01/01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh” (01/01/năm sinh)
NPT đã có MST thì nhập các chỉ tiêu hướng dẫn như trên.
NPT từ đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột CMND (người nước ngoài nhập hộ chiếu), NPT dưới tuổi trên thì nhập các chỉ tiêu trên giấy khai sinh.
Chỉ tiêu quốc tịch người Việt Nam mặc định là “Việt Nam”, người nước ngoài chọn “Khác” chỉ tiêu quốc gia nhập tương tự.
 

2. Gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp các thông tin về người phụ thuộc:

 
+ TCTTN khai thuế điện tử: Gửi file dữ liệu lên trang: www.kekhaithue.gov.vn, không phải nộp hồ sơ giấy.
+ Đối với các TCTTN chưa thực hiện khai thuế điện tử:
 
Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: http://tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “bộ phận một cửa
Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.
Lưu ý: TCTTN kết xuất file dữ liệu file Excel để lưu lại TCTTN, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.
 

3. Nhận kết quả cấp về mã số thuế của người phụ thuộc đã gửi

 
Cơ quan thuế trả kết quả cấp MST NPT cho TCTTN dưới dạng phụ lục excel tại nơi TCTTN gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp MST thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp MST không thành công.
 
4. Điều chỉnh thông tin kê khai sai về người phụ thuộc
 
– Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ CQT, trường hợp cấp MST không thành công TCTTN yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin
+ Lỗi trùng thông tin CMND/giấy khai sinh của NPT: thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin CMND/giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục thuế đối với các trường hợp cấp MST cho NNT trùng CMND trước đây và khai nộp lại với CQT (gồm danh sách trùng và phô tô CMND hoặc giấy khai sinh).
+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.
 
– Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT thì thực hiện khai bổ sung theo nguyên tắc sau:
 
+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT mà không làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục khác kèm theo tờ khai QTT thì chỉ cần khai mẫu 02TH cho các trường hợp thay đổi/bổ sung NPT.
 
+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT có làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo tờ khai thì TCTTN thực hiện kê khai như sau:
 
++ Khai bổ sung tờ khai QTT 05/QTT-TNCN và các phụ lục cần điều chỉnh (trừ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN) để điều chỉnh QTT.
++ Khai thông tin thay đổi/bổ sung về NPT vào mẫu 02TH để bổ sung thông tin/cấp MST NPT.
 
- Khi thay đổi thông tin về người phụ thuộc thì cần lưu ý:
 
+ Đối với trường hợp thay đổi các thông tin về NNT đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với NNT, thời gian giảm trừ từ tháng đến tháng thì sử dụng mẫu 02TH để kê khai.
+ Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp MST (bao gồm CMDN và các thông tin trên giấy khai sinh) thì tập hợp mẫu 02/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính) của cá nhân nộp cho CQT trực tiếp quản lý.

Trên đây là toàn bộ quá trình đăng ký cấp MST cho NPT tại doanh nghiệp. Việc  này kế toán tại doanh nghiệp sẽ làm cho người lao động tại doanh nghiệp mình.
Với trường hợp lao động là việc tại nhiều nơi thì việc khấu trừ thuế hay quyết toán thuế kế toán cần hết sức lưu ý:
- Người nộp thuế chỉ được đăng ký NPT tại 1 nơi duy nhất.
- Chỉ được lấy giảm trừ bản thân tại 1 nơi duy nhất
...

Chi tiết: Cách tính thuế TNCN với người có thu nhập nhiều nơi

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Điều kiện và Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (TNCN)
Trình tự, thủ tục và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 cho người lao động và các mẫu biểu hoàn thuế TN...
Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN - Mẫu 05/QTT-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2019 theo Mẫu số 05/KK-TNCN, cách điền các chỉ...
Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý - theo tháng và kê khai mẫu 05/KK-TNCN
Hướng dẫn cách lập tờ khai và kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2020 theo tháng, theo quý mới nhất theo mẫu 05...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 201, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại