Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Tài Sản Cố Định
Kế Toán Thiên Ưng
Quy trình kiểm kê tài sản cuối năm: Thời điểm, mẫu kiểm kê...
1. Trước khi đi vào vấn đề chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm:

Kiểm kê tài sản là gì?

Theo khoản 1 của điều 40 của Luật kế toán 2015 có định nghĩa như sau:
“ Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.”
Tức chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ số tài sản thực tế hiện đang có tại doanh nghiệp và xác định về giá trị cũng như chất lượng của những tài sản này.

kiểm kê tài sản cuối kỳ
Vậy câu hỏi đặt ra:

Khi nào phải ki​ểm kê tài sản?

- Xét trong nội bộ doanh nghiệp: thì khi giám đốc có yêu cầu tại 1 thời điểm bất kỳ, muốn kiểm kê lại toàn bộ các tài sản đang có tại doanh nghiệp mình cũng như có các số liệu đánh giá về tài sản để có thể bố trí mua mới, thanh lý, sửa chữa, nhượng bán... sao cho phù hợp với những kế hoạch phát triển của doanh nghiệp mình.
 
- Đối với pháp luật thì có quy định như sau:
“Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:
a) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;
b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;
c) Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;
d) Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;
đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”
Khoản 2 điều 40 Luật kế toán 2015

Cũng theo Điều 40 chúng ta cần phải lưu ý về quy định kiểm kê như sau:
“3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.
4. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.”
Xem thêm: Quy định về sổ sách kế toán
 

2. Theo các quy định ở ​trên chúng ta có thể đưa ra quy trình kiểm kê tài sản như sau:

1. Thành lập hội đồng kiểm kê: có thể bao gồm: Giám đốc, kế toán trưởng, thủ kho...
2. Tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản đang có của doanh nghiệp: cân, đo, đong, đếm...
3. Kỹ thuật và các bộ phận liên quan đánh giá lại chất lượng của tài sản tại thời điểm kiểm kê.
4. Lập bảng tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê, xác định nguyên giá của tài sản.
5. Gửi báo cáo liên các bộ phận, cơ quan có yêu cầu.
 

3. Mức phạt vi phạm tron​g kiểm kê tài sản

Theo quy định nếu không có những bất thường, sự cố thì ít nhất 1 năm doanh nghiệp phải kiểm kê tài sản 1 lần và khi kiểm kê phải phản ánh đúng số tài sản cũng như giá trị hiện có. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo NĐ 105/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm kế toán như sau:
 
“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê theo quy định;
b) Không xác định nguyên nhân chênh lệch; không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán vào sổ kế toán.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản.”
Theo Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản
 

4. Xử lý tài sản thừa - thiếu s​au khi kiểm kê

Sau khi kiểm kê tài sản xong nếu số liệu thực tế bị sai lệch so với số liệu trong sổ sách kế toán thì giám đốc sẽ là người đưa ra quyết định về việc xử lý những tài sản này cũng như điều tra các nguyên nhân của chúng.
Còn đối với kế toán thì chúng ta cần tiến hành hạch toán với những tài sản thừa thiếu này như sau:
 
a/ Trường hợp tài sản bị thừa
- Căn cứ vào biên bản kiểm kê:
Nợ TK 152, 153, 155, 156
          Có TK 3381
 
- Khi có quyết định xử lý sau kiểm kê:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381)
            Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc
            Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB;
            Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388);
            Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
            Có TK 711 - Thu nhập khác.
 
b/ Trường hợp tài sản bị thiếu
+ Căn cứ vào biên bản kiểm kê:
Nợ TK 1381
       Có TK 152, 153, 155, 156
 
+ Khi có quyết định xử lý sau kiểm kê:
Nợ TK 111 - Tiền mặt (cả nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 1388 - Phải thu khác (cả nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (phần giá tnj còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê phải tính vào tổn thất của doanh nghiệp)
          Có TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý.
Đọc thêm: Các tài khoản kế toán thường dùng theo TT 200 và QĐ 48
 
Lưu ý:
- Trường hợp tài sản thiếu đã xác định được nguyên nhân và đã có biên bản xử lý ngay trong kỳ thì ghi vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua tài khoản 1381.
-  Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên bản xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua tài khoản 338 (3381).
 

5. Mẫu biên bản k​iểm kê tài sản

Các bạn có thể lấy các mẫu biên bản kiểm kê tài sản ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc mẫu biên bản theo TT 133/2016/TT-BTC.
Chi tiết: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo TT 133 và TT 200

 
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt
 
==============================
Lớp học kế toán Excel dạy đầy đủ cho bạn làm được: kế toán nội bộ, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán TSCĐ, CCDC...
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp dịp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quyết định thanh lý tài sản cố định theo đúng luật
Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2019 cho các tài sản như xe ô tô, máy móc, trang thiết bị...
Cách lập mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel
Mẫu và Hướng dẫn Cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định trên Excel năm 2020 với đầy đủ phần trích và phân...
Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 133 và TT 200 mới nhất - Cách lập
Mẫu và cách lập biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133 và TT 200 mới nhất sau khi hội đồng thanh ...
Biên bản kiểm kê tài sản theo thông tư 200 và TT 133 - Cách lập
Cách lập biên bản kiểm kê tài sản cố định (TSCĐ) theo thông tư 133 và thông tư 200 mới nhất, Có mẫu biên bản k...
Quy định về trích khấu hao TSCĐ năm 2020
Quy định mới nhất về trích khấu hao TSCĐ năm 2020 được ban hành tại Thông tư Số: 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017...
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ và những điều cần biết
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định mới nhất năm 2021 và những điều cần biết về trích khấu ...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại