Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 68
Tổng truy cập: 1.946.055
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Thuế Cần Biết
Kế Toán Thiên Ưng

Quy định mới nhất về Thuế, Tiền lương, BHXH, Kế toán năm 2019

Tổng hợp các quy định mới nhất về Thuế, Kế toán, Tiền Lương, Bảo hiểm xã hội, Kinh phí công đoàn năm 2019 cho các bạn tham khảo và áp dụng.

Các văn bản được chia ra làm 3 cấp độ:
Luật: là cấp độ cao nhất hướng dẫn chung nhất và là văn bản đầu tiên
          Cơ quan ban hành: Quốc hội
Nghị định: Là văn bản ra sau luật, được hướng dẫn cho luật, hoặc có nội dung độc lập 
          Cơ quan ban hành: Chính phủ
Thông tư: là văn bản hướng dẫn cho Nghị định, hướng dẫn luật hoặc có nội dung độc lập.
          Cơ quan ban hành: Bộ


=> Xem Luật để hiểu sâu, hiểu bản gốc của vấn đề => xem Nghị định và Thông tư để xem hướng dẫn rõ hơn, kỹ hơn về các nội dung trong luật. Đọc thông tư sẽ dễ hiểu hơn, tuy nhiên thông tư thường chỉ hướng dẫn 1 số điều trong luật chứ không hướng dẫn toàn bộ các điều của văn bản luật.

Quy định mới nhất về thuế, kế toán, bảo hiểm, tiền lương

Sau đây là tổng hợp toàn bộ các văn bản luật, thông tư - nghị định mới nhất năm 2018 về thuế, kế toán, tiền lương, bảo hiểm xã hội...


STT NHÓM, LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG VĂN BẢN
A - KẾ TOÁN
1   Luật 88/2015/QH13 20/11/2015 01/01/2017 Luật kế toán
2   NĐ 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 01/01/2017 Hướng dẫn luật kế toán
I CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
3   TT 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 05/02/2015 Hướng dẫn chế độ kế toán
4   TT 133/2016/TT-BTC 26/08/2016 01/01/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán DN
vừa và nhỏ
II KHẤU HAO TSCĐ
5   TT 45/2013/TT-BTC 25/04/2013 15/06/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ
6   TT 147/2016/TT-BTC 13/10/2016 08/11/2016 Sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC
6a   TT 28/2017/TT-BTC 12/04/2017 26/05/2017 Sửa đổi, bổ sung TT 45/2013/TT-BTC và TT 147
III XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG KẾ TOÁN
6b   NĐ 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 01/05/2018 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
B - THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THUẾ
I HÓA ĐƠN
7
Quy định về hóa đơn


 
NĐ 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 01/01/2011 Quy định hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
8 NĐ 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 01/03/2014
Sửa đổi 1 số điều NĐ 51/2010/NĐ-CP 
về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
9 TT 39/2014/TT-BTC 31/03/2014 01/06/2014 Hướng dẫn NĐ 51 và NĐ 04 về hóa đơn
10 TT 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi bổ sung TT 39/2014/TT-BTC
11 TT 26/2015/TT-BTC 27/02/2015
01/01/2015 &
26/11/2014
Hướng dẫn luật thuế GTGT & NĐ 12/2015/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung 1 số điều TT 39/2014 về hóa đơn
11a TT 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 12/06/2017 Sửa đổi bổ sung TT 39 và TT 26
11b NĐ 119/2018/NĐ-CP 12/9/2018 1/11/2018 Quy định về hóa đơn điện tử
12
Xử phạt vi phạm về hóa đơn
TT 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 02/03/2014 Xử phạt VPHC về hóa đơn
13 TT 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 15/12/2016
Sửa đổi 1 số điều TT 10/2014
 - XPVPHC về hóa đơn
Tham khảo: Thời điểm xuất hóa đơn trong Xây dựng - Dịch vụ - Bán hàng
II - THUẾ GTGT
14
Luật thuế GTGT


 
Luật số 13/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế GTGT
15 Luật số 31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi 1 số điều Luật số 13/2008
16 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
17 Luật số 106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 Sửa đổi 1 số điều Luật thuế GTGT, TTĐB, Luật QLT
18
Nghị định hướng dẫn luật


 
NĐ 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn luật thuế GTGT
19 NĐ 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
20 NĐ 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 26/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, Thuế tài nguyên, QLT)
21 NĐ 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016, 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế
22
Thông tư hướng dẫn Nghị định


 
TT 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn luật thuế GTGT & NĐ 209/2013/NĐ-CP
23 TT 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
Sửa đổi bổ sung TT 219/2013/TT-BTC;
24 TT 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP
sửa đổi bs các NĐ về thuế
25 TT 193/2015/TT-BTC 24/11/2015 10/01/2016 Sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
26 TT 26/2015/TT-BTC 27/02/2015
"01/01/2015 &
26/11/2014 "
Hướng dẫn luật thuế GTGT & NĐ 12/2015/NĐ-CP
; Sửa đổi bổ sung 1 số điều TT 39/2014 về hóa đơn
27 TT 130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016 Hướng dẫn NĐ 100/2016/NĐ-BTC, sửa đổi, bố sung nhiều thông tư
28 TT 99/2016/TT-BTC 29/06/2016 13/08/2016 Hướng dẫn hoàn thuế GTGT
29 TT 173/2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi bổ sung TT 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT
Tham khảo: Thời hạn nộp tờ khai - Báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
III - THUẾ TNDN
30
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp


 
Luật số 14/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật thuế TNDN
31 Luật số 31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12
32 Luật số 04/VBHN-VPQH 11/07/2013
"01/01/2009
& 1/1/2014"
Văn bản hợp nhất Luật thuế TNDN,
Quy định về Luật thuế TNDN
33 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
34
Nghị định hướng dẫn Luật


 
NĐ 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 15/02/2014 Quy định chi tiết và HD Luật thuế TNDN
35 NĐ 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
36 NĐ 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 26/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, Thuế tài nguyên, QLT)
37
Thông tư hướng dẫn Nghị định


 
TT 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014
Hướng dẫn luật thuế TNDN;
Hướng dẫn NĐ 218/2013
38 TT 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
Sửa đổi bổ sung TT 78/2014/TT-BTC
39 TT 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP 
sửa đổi bs các NĐ về thuế
40 TT 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015
Sửa đổi bổ sung TT 78/2014; TT 119/2014;
TT 151/2014; Hướng dẫn NĐ 12/2015/NĐ-CP
Xem thêm: Các khoản chi phí Không được trừ khi tính thuế TNDN
IV - THUẾ TNCN
41 Luật thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 21/11/2007 01/01/2009 Luật thuế TNCN
42 Luật 26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi 1 số điều Luật thuế TNCN
43 Luật 08/VBHN-VPQH 12/12/2012 01/01/2009 Hợp nhất Luật thuế TNCN
44 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
45
Nghị định hướng dẫn Luật
NĐ 65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 01/07/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN
46 NĐ 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
47 Thông tư hướng dẫn Nghị định TT 111/2013/TT-BTC 15/08/2013 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, NĐ về Thuế TNCN
48 TT 04/2015/VBHN-BTC 05/02/2015 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, NĐ 65/2013
49 TT 92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015
Hướng dẫn thi hành thuế TNCN với cá nhân KD
Bổ sung 1 số nội dung Luật số 71/2014/QH13
50 TT 05/VBHN-BTC 14/03/2016 01/10/2013 Hướng dẫn Luật thuế TNCN, NĐ 65/2013
Tham khảo: Mẫu bảng tính thuế TNCN 2017 trên Excel
V - THUẾ MÔN BÀI
51   NĐ 139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 01/01/2017
Quy định lệ phí Môn Bài, DN chia 2 mức
52   TT 302/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017
Hướng dẫn về lệ phí môn bài
VI - QUẢN LÝ THUẾ
53 Luật quản lý thuế Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007 Luật quản lý thuế
54 Luật 21/2012/QH13 20/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi bổ sung 1 số điều LQT số 78
55 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Sửa đổi bổ sung 1 số điều các Luật thuế
56
Nghị định hướng dẫn Luật
NĐ 83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 15/09/2013 Hướng dẫn Luật quản lý thuế
57 NĐ 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, QLT)
58 NĐ 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 26/11/2014
Sửa đổi bổ sung các Nghị định về Thuế
 (TNDN, GTGT, TNCN, Thuế tài nguyên, QLT)
59 Thông tư hướng dẫn Nghị định TT 156/2013/TT-BTC 06/11/2013 20/12/2013 Hướng dẫn LQT & NĐ 83/2013
60 TT 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi bổ sung TT 156/2013/TT-BTC
61 TT 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP 
sửa đổi bổ sung các NĐ về thuế
62 TT 95/2016/TT-BTC 28/06/2016 12/08/2016 Hướng dẫn về Đăng ký thuế
63 TT 06/2017/TT-BTC 20/01/2017 06/03/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
C - LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM, CÔNG ĐOÀN
I - LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG      
64 Luật Bộ Luật số 10/2012/QH13 18/06/2012 01/05/2013 Bộ luật lao động
65 Luật số 38/2013/QH13 16/11/2013 01/01/2015 Luật việc làm
66 Nghị định NĐ 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 01/03/2015 Hướng dẫn 1 số nội dung của Bộ luật LĐ
67 NĐ 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 10/10/2013 Xử phạt VPHC về lao động
68 NĐ 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013/NĐ-CP
69 NĐ 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 01/01/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng 2019
Tham khảo: Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo TT 200 và TT 133
II - BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
70 BẢO HIỂM XÃ HỘI
 
Luật số 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
71 NĐ 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH
72 TT 59/2015/TT-BTC 29/12/2015 15/02/2016 Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội
73 QĐ 595/QĐ-BHXH 14/04/2017 01/05/2017 Quản lý, thu bảo hiểm
73a NĐ 44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Mức đóng BHXH
74 BẢO HIỂM Y TẾ Luật 25/2008/QH12 14/11/2008 01/07/2009 Luật Bảo hiểm y tế
75 Luật 46/2014/QH13 13/06/2014 01/01/2015 Sửa đổi 1 số điều Luật BH y tế số 25
76 NĐ 105/2015/NĐ-CP 15/11/2014 01/01/2015 Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
77 TT 41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 01/02/2015 Hướng dẫn thực hiện BHYT
78 BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĐ 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
79 TT 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015
15-09-2015
chế độ của TT AD 1/1/15
Hướng dẫn luật việc làm & NĐ 28/2015/NĐ-CP
III - CÔNG ĐOÀN
80   Luật số 12/2012/QH13 20/06/2012 01/01/2013 Luật công đoàn
81   NĐ 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013 Hướng dẫn điều 10 Luật công đoàn
82   NĐ 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 10/01/2014 Quy định về tài chính công đoàn

Xem thêm: Mức đóng BHXH năm 2019 mới nhất

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tra cứu các thông tin trên hóa đơn: hợp pháp, phát hành, đơn vị
Hướng dẫn tra cứu tất cả các thông tin trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng như: hóa đơn có hợp pháp hay không,...
Hình thức góp vốn và thời hạn góp vốn điều lệ, vốn liên doanh
Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ, góp vốn liên doanh liên kết và các hình thức góp vốn bằng tài sản, góp v...
Mẫu công văn xin thay đổi hình thức và chế độ kế toán
Mẫu công văn xin chuyển đối - Thay đổi hình thức kế toán và chế độ kế toán mới nhất khi chuyển từ QĐ 48 sang T...
Những sai sót thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp
Tổng hợp những lỗi, sai sót , vi phạm thường gặp trong kê khai nộp thuế của doanh nghiệp do cán bộ thuế kiểm t...
Những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết
Tổng hợp những con số quan trọng kế toán thuế cần phải biết, phải nhớ như: 730k là số tiền ăn ca được trừ, 1,6...
Doanh nghiệp nhỏ, tư nhân có cần có kế toán trưởng không
Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH MTV, Cty Cp không bắt buộc phải có kế toán Trưởng và s...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại