Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 17
Tổng truy cập: 2.022.389
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế TNCN

Các khoản thu nhập, khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động không phải tính thuế thu nhập cá nhân, được miễn thuế TNCN mới nhất hiện nay được quy định tại các văn bản gồm: TT 111/2013/TT-BTC, TT 92/2015/TT-BTC, TT 96/2015/TT-BTC...
 

I. Các khoản thu nhập không bị tính thuế thu nhập cá nhân 2019

1. Thu nhập từ tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca

Căn cứ vào điểm g điều 2 TT 111 và điểm 4 điều 22 TT 26/2016/TT-BLĐTBXH
"Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn, chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân."
"Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng."
 
=> Trường hợp công ty tổ chức nấu ăn, mua suất ăn... => số tiền ăn sẽ không bị tính thuế TNCN theo số thực tế đã chi.
Trường hợp chi tiền ăn cho người lao động => không bị tính thuế với số tiền tối đa 730.000đ. Trường hợp chi vượt quá số tiền này thì khoản vượt quá sẽ bị tính thuế TNCN.

Các khoản thu nhập không chịu thuế tncnVí dụ: Công ty tổ chức nấu ăn cho nhân viên. Trung bình hết 1tr/người/tháng => Số tiền ăn này không bị tính thuế TNCN.
Trường hợp công ty phụ cấp tiền ăn được trả bằng tiềncộng vào tiền lương hàng tháng với mức phụ cấp là 1tr/người/tháng
=> Người lao động không bị tính thuế TNCN với số tiền 730.000đ. Số tiền còn lại là 270.000đ sẽ bị tính thuế TNCN.

 

2. Tiền khoán chi văn phòng phẩm

Căn cứ vào điểm đ điều 2 TT 111/2013/TT-BTC
 Phần khoán chi văn phòng phẩm cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.
=> Phần chi khoán văn phòng phẩm cho người lao động nếu nằm trong quy định của công ty, không cao hơn quy định của nhà nước >>> Không bị tính thuế TNCN.
 
Ví dụ: Trong nội quy công ty, quy chế lương thưởng trong doanh nghiệp ghi rõ khoán chi văn phòng phẩm là 500.000đ/người/tháng. Nhưng thực tế bạn lại chi cho người lao động là 650.000đ/người/tháng.
=> Số tiền 150.000đ (cao hơn) sẽ bị tính thuế TNCN.

3. Tiền chi trang phục

Căn cứ vào điểm đ điều 2 TT 111 và khoản 2 điều 4 TT 96/2015/TT-BTC
- Trường hợp doanh nghiệp mua trang phục, bảo hộ cho người lao động: Miễn toàn bộ tiền thuế TNCN
- Trường hợp chi trang phục bằng tiền: Phần chi từ 5trđ/người/năm trở xuống => Không bị tính thuế TNCN. Phần vượt quá mức trên thì sẽ bị tính thuế TNCN.
 

4. Tiền hỗ trợ thuê nhà

Theo Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi điều 2 TT 111/2013/TT-BTC
"Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”
 

5. Tiền phụ cấp công tác phí

Tiền phụ cấp công tác phí nằm trong quy định của công ty và không vượt quá mức quy định của Nhà nước => không bị tính thuế TNCN.
Căn cứ vào điều 2 TT 111/2013/TT-BTC

6. Tiền phụ cấp điện thoại

Theo Công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành vào ngày 21/3/2016
Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
 

7. Tiền phụ cấp xăng xe

Theo Công văn 2192/TCT-TNCN
- Trường hợp phụ cấp xăng xe cho người lao động, chi phí đi lại thuộc công tác phí => không bị tính thuế TNCN
- Phụ cấp tiền xăng xe hàng tháng vào tiền lương của lao động => Phải tính thuế TNCN
 

8. Tiền hiếu, hỉ cho người lao động và người nhà NLĐ

Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 96/2015/TT-BTC
“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
 

II. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không bị tính thuế TNCN

 - Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công,  tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế...
- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp
- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản
- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.
- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
- Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.
-  Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.
Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; ...
- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
- Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... 
- Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.
-  Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. 
Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.
 

III. Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2019

1. Thu nhập từ số tiền cao hơn do làm thêm giờ

Căn cứ vào điểm i điều 3 TT 111/2014/TT-BTC
Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.
 
Ví dụ: Chị Đặng Thị Thắm có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo thỏa thuận là 80.000 đồng/giờ.
 
- Trường hợp chị Thắm làm thêm giờ vào ngày thường => Chị sẽ được trả 120.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 
 
120.000 đồng/giờ – 80.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ
 
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 160.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
 
160.000 đồng/giờ – 80.000 đồng/giờ = 80.000 đồng/giờ 
 
2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Miễn tính thuế TNCN đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng BĐS giữa:
- Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, anh chị em ruột với nhau...
- Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
- Thừa kề BĐS
3. Các khoản thu nhập khác được miễn thuế TNCN như
- Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.
-  Thu nhập từ kiều hối 
-  Tiền lương hưu hàng tháng
- Tiền học bổng
- Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
-  Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 2-9
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bài tập mẫu tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải
Mẫu bài tập tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có lời giải cụ thể cho các bạn tham khảo, trong đó có cách tính ...
Cách hạch toán thuế TNCN phải nộp TK-3335 theo TT 200 mới nhất
Hướng dẫn Định khoản - Hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo TT 200 mới nhất TK - 3335 có Sơ đồ hạch toá...
Hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc theo Công văn 5286/CT-TNCN
Hướng dẫn các đăng ký Mã số thuế người phụ thuộc năm 2017 theo công văn 5286/CT-TNCN của cục thuế Hà Nội ngày ...
Thuế thu nhập cá nhân với chiết khấu thương mại theo luật mới nhất
Chiết khấu thương mại có phải tính thuế TNCN không - Vấn đề này được hướng dẫn tại Công văn 1615/TCT-CS và CV ...
Thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập từ nhiều nơi
Hướng dẫn cách tính thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với người lao động có thu nhập 2 nơi và từ nhiều nơi ...
Điều kiện và Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 (TNCN)
Trình tự, thủ tục và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 cho người lao động và các mẫu biểu hoàn thuế TN...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Long Biên Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại