Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Bảo Hiểm Xã Hội
Kế Toán Thiên Ưng
Những khoản phụ cấp nào phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo quy định của Luật BHXH 2014 thì kể từ ngày 1/1/2018 tiền lương đóng BHXH là mức lương + các phụ cấp theo lương và các khoản bổ sung khác. Vậy những khoản phụ cấp + bổ sung nào phải tính đóng BHXH? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần dưới đây.

Từ trước tới nay chúng ta đều thấy 1 nghịch lý: doanh nghiệp thì luôn muốn lấy chi phí lương thật nhiều và làm chi phí doanh nghiệp, tuy nhiên lại trốn không muốn làm nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc luôn muốn đóng mức BHXH là thấp nhất.
 
Tuy nhiên điều này sẽ bị hạn chế khi:Các khoản phụ cấp phải đóng bhxh
Tại Điều 89 của Luật BHXH 2014 quy định về mức lương dùng để đóng BHXH như sau:
“Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).”
Đó là quy định đối với khối Nhà nước.
 
Với khối doanh nghiệp tư nhân quy định như sau:
“Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.”
Từ 1/1/2018 trở đi tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
 

1. Các khoản phụ cấp​ phải tính đóng bảo hiểm xã hội 2020

a. Với các đơn vị hành chính sự nghiệp
Tiền lương dùng để đóng BHXH bắt buộc ngoài tiền lương tháng theo ngạch, theo bậc thì còn cộng thêm với các khoản tiền phụ cấp theo lương như:
      + Các khoản phụ cấp về chức vụ
      + Các khoản phụ cấp về thâm niên vượt khung
      + Các khoản phụ cấp thâm niên nghề.
Như vậy ta có thể thấy các khoản phụ cấp phải tính đóng Bảo hiểm xã hội thường là những khoản phụ cấp có độ bền theo thời gian. Các khoản phụ cấp, trợ cấp mang tính thời điểm, tình huống... như phụ cấp đi lại, công tác... sẽ không bị tính đến.

b. Với khối doanh nghiệp tư nhân
Các khoản phụ cấp lương được quy định tại Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:
“Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;”
 
Nội dung này được hướng dẫn kỹ hơn tại Điều 3 Thông tư số23/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể:
- Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 
- Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.
 
- Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.
 
- Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao.”

Như vậy có thể hiểu rằng phụ cấp lương là các khoản tiền phụ cấp liên quan đến 4 việc sau:
Điều kiện lao động
Tính chất phức tạp của công việc
Điều kiện sinh hoạt
Mức độ thu hút lao động
(Về các ví dụ phân tích cụ thể khi các bạn học trên lớp học kế toán Excel thực hành các giáo viên đã nói rất kỹ rồi, các bạn mở giáo trình ra và xem lại)

Ngày 14/4/2017 BHXH Việt Nam ra Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 1/5/2017 có bổ sung thêm các trường hợp, các khoản phụ cấp phải đóng BHXH bắt buộc cụ thể như sau:

+ Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

+ Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tiền lương theo chế độ tiền lương của cơ quan, tổ chức đang công tác trước khi được cử làm đại diện phần vốn nhà nước.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty là tiền lương theo chế độ tiền lương do tập đoàn, tổng công ty, công ty quyết định.

 

2. Tiền lương​ dùng để đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương theo công việc + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác
 
Cũng theo điều  21 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:
- Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng
- Phụ cấp lương
- Các khoản bổ sung khác
“Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

Tuy nhiên bạn cần lưu ý: Có một số khoản phụ cấp lương không phải tính đóng BHXH như: phụ cấp tiền ăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại... Chi tiết bạn đọc ở đây: Các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH.

Khi đó trên hợp đồng lao động sẽ phải ghi rõ mức lương công việc và các khoản phụ cấp cũng như các khoản bổ sung khác để chúng ta có thể loại trừ, không cộng vào khi tính tiền lương đóng BHXH cho người lao động.
 

Như vậy các bạn đã nắm rõ được các khoản phụ cấp lương phải tính đóng BHXH từ năm 2020.

Chú ý:
+ Mức lương đóng tối thiểu: Bằng mức lương tối thiểu vùng
+ Mức lương đóng tối đa: Bằng 20 lần mức lương cơ sở

Xem cụ thể ở đây: Mức đóng BHXH năm 2020 mới nhất

Các bạn có thể xem thêm: Chế độ thai sản cho chồng 2020 khi có vợ sinh con

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với Kế toán Thiên Ưng hoặc để lại Comment ở dưới.
Chúc các bạn kế toán làm tốt
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 5 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quy định về thẻ bảo hiểm y tế theo luật BHXH mới nhất 2017
Những quy định, những điều cần biết về thẻ bảo hiểm y tế - BHXH theo luật mới nhất hiện nay. Các ký hiệu trên ...
Hồ sơ chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất và thủ tục cần làm
Hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chốt sổ BHXH 2018 qua mạng mới nhất hiện nay cho lao động nghỉ việc, dừng đóng BH...
Đóng BHXH bị gián đoạn, không liên tục - Chế độ thai sản, hưu trí
Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) không liên tục, Bị gián đoạn, Bị ngắt quãng vẫn được hưởng Chế độ thai s...
Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN - Mẫu số 04/ĐK-IVAN
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04/ĐK-IVAN theo NĐ 1...
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH
Mẫu Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm ...
Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Mẫu số 01/ĐK-GD theo...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
CS1: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
CS2: Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
 
CS3: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
CS4: Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 
CS5: Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
 
CS6: Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Kế toán Thiên Ưng - Thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại