Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập: 1.946.080
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Kế Toán Excel
Kế Toán Thiên Ưng

Các hàm Excel thường dùng trong kế toán các loại

Sử dụng thành thạo các hàm Excel trong kế toán là điều mong muốn và bắt buộc đối với tất các bạn làm kế toán, nhất là kế toán kho, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp...
 
Tuy biết rằng các hàm Excel rất quan trọng và bổ ích với kế toán nhưng không phải bạn nào cũng nắm được, bạn nào cũng biết cách sử dụng các hàm này và ứng dụng vào công việc kế toán thực tế.
Trong bài viết này Kế toán thiên Ưng sẽ giúp bạn khắc phục phần nào điều đó

I. Cài đ​ặt hiển thị Excel khi làm kế toán

Trước khi sử dụng các hàm các bạn cần kiểm tra lại việc cài đặt xem mình đã cài đặt đúng chưa như sau:
 Định dạng cho tiền tệ với qui ước sử dụng:
Các hàm excel trong kế toán
Trong Control Panel chọn tuỳ chọn Regional settings, chọn Currency, định lại các
thông số như sau:
o Negative number format : “-” (dấu “-” biểu hiện dấu âm)
o Currency Symbol : “Đồng” (tiếp vị ngữ “Đồng” ký hiệu tiền tệ)
o Decimal Symbol: “,” (dấu phân cách thập phân là dấu “,”)
o Digit grouping Symbol: “.” (dấu phân cách hàng nghìn là dấu “.”)
o Number of digít in group: 3 (số lượng phân cấch nhóm hàng nghìn là 3 số)


 Định dạng số (Number) với quy ước sử dụng:
Trong Control Panel chọn tuỳ chọn Regional settings. Chọn phiếu Number, định lại các
thông số như sau:
o Negative number format: “-“(dấu “-” biểu diễn dấu âm)
o Decimal Symol: “,”(dấu phân cách hàng thập phân là dấu “,”)
o Digit group Symbol: “.”(dấu phân cách hàng nghìn là dấu “.”)
o No. of digits after group : 2(số chữ thập phân là 2 chữ số)
o No. of digits in group: 3 (số lượng phân cách hàng nghìn là 3 số)
o List separator: “,” (dấu phân cách trong danh sách (hay phân cách các tham số
trong công thức dấu “,”)

Tham khảo ứng dụng: Mẫu bảng tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel

II. Các hàm Exc​el dùng cho kế toán phổ biến nhất

Các hàm excel thông dụng trong kế toán
 
Ứng dụng các hàm này như thế nào mời bạn xem ở đây: Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel


3. Hà​m Max()

 Cú pháp: =Max(n1, n2, n3…), trong đó n1, n2, n3… là các số, các địa chỉ ô chưa số,
địa chỉ nhóm ô chứa số.

 Công dụng: Hàm Max( ) trả về giá trị kiểu số là số lớn nhất trong dãy số n1, n2, n3…
 Ví dụ: =Max(1, 3, 5, 2, 9) => 9

4. Hàm Min( )

 Cú pháp: =Min(n1, n2, n3…), trong đó n1, n2, n3… là các số, các địa chỉ ô chưa số,
địa chỉ nhóm ô chứa số.

 Công dụng: Hàm Min( ) trả về giá trị kiểu số là số nhỏ nhất trong dãy số n1, n2, n3…
 Ví dụ: =Min(1, 3, 5, 2, 9) => 1

5. Hàm If( )

 Cú pháp: =IF(TestValue, Value If True, Value If False). Trong đó TestValue là biểu
thức điều kiện, Value If True và Value If False là các giá trị sẽ trả về của hàm (hoặc
địa chỉ chỉ ô chứa giá trị).

 Công dụng: Khi thực hiện hàm sẽ tính toán và xét biểu thức điều kiện TestValue,
nếu đúng thì hàm trả về giá trị Value If True, nếu sai hàm trả về giá trị Value If False.

 Ví dụ: =IF(4>6,4,6)  Hàm trả về số 6.

6. Hàm Left( )

 Cú pháp: =Left(Str,n). Trong đó Str là một chuỗi văn bản hoặc một địa chỉ ô chứa
giá trị chuỗi, còn n là số nguyên dương.

 Công dụng: Hàm trả về giá trị là một chuỗi con được cắt từ bên trái Str sang n ký tự.
 Ví dụ: =Left(“Excel”,2)  trả về chuỗi con “Ex"

7. Hàm Right( )

 Cú pháp: =Right(Str,n). Trong đó Str là một chuỗi văn bản hoặc một địa chỉ ô chứa giá
trị chuỗi, còn n là số nguyên dương.

 Công dụng: Hàm trả về giá trị là một chuỗi con được cắt từ bên phải Str sang n ký tự.
 Ví dụ: =Right (“Excel”,2)  trả về chuỗi con “el”
8. Hàm ​TRIM:
- Cắt bỏ các ký tự trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi.
- Cú pháp: TRIM(Text)


9. Hàm And( )
 Cú pháp: =And(Btđk1, Btđk2, Btđk3,…) trong đó: Btđk1, Btđk2,… là các biểu thức
điều kiện trả về giá trị kiểu Logical.

 Công dụng: Hàm trả về giá trị kiểu Logical, bằng False khi chỉ cần một trong các biểu
thức điều kiện trong hàm sai. Bằng True khi tất cả các biểu thức điều kiện đều đúng.

 Ví dụ: =And(2>3, 4>3, 5>7)  Hàm trả về giá trị False

10. H​àm Or( )
 Cú Pháp: =Or(Btđk1, Btđk2, Btđk3,…). Trong đó: Btđk1, Btđk2,… là các biểu thức
điều kiện trả về giá trị kiểu Logical.

 Công dụng: Hàm trả về giá trị kiểu Logical, bằng True khi một trong các biểu thức
điều kiện trong hàm đúng. Bằng False khi tất cả các biểu thức điều kiện đều sai.

 Ví dụ: =Or(2>3, 4>3, 5>7)  Hàm trả về giá trị True
= Or(2>3, 4<3, 5>7) 
 Hàm trả về giá trị False
11. H​àm INDEX:
- Trả về một giá trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng hay
vùng dữ liệu.
- Cú pháp:
- INDEX(Array,Row_num,Col_num)
- Các tham số:
- Array: Là một vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến.
- Nếu Array chỉ chứa một hàng và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num
tương ứng là tùy ý.
- Nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc
Col_num được sử dụng.
- Row_num: Chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ qua thì Col_num
là bắt buộc.
- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là
bắt buộc.

12. Hàm TODAY:
- Trả về ngày hiện thời của hệ thống.
- Cú pháp: TODAY()
- Hàm này không có các đối số.

13. Hàm ​DAY:
- Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu
Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31.
- Cú pháp: DAY(Serial_num)
- Tham số:
- Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một
hàm hay công thức khác.

Còn rất nhiều các hàm khác quan trọng trong Excel như: Hàm Vlookup, Hlookup,  hàm Average, Hàm Match, Hàm Dsum, Hàm COUNTIF, Hàm COUNTA...

Chi tiết bạn xem tiếp ở đây: Tổng hợp các hàm Excel dùng trong kế toán

Công ty kế toán Thiên Ưng dạy học kế toán Excel để lên sổ sách và lập báo cáo tài chính
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách tô màu xem kẽ giữa các dòng trong Excel 2007, 2013
Hướng dẫn cách tô màu xen kẽ giữa các dòng trong Excel 2007, excel 2010, 2013. Chỉ cần 1 thao tác rất đơn giản...
Cách tạo đường phân trang, bỏ đường phân trang và chia trang trong Excel
Hướng dẫn cách tạo và bỏ đường phân trang (ẩn & hiện đường phân trang) trong Excel 2007, Excel 2010 và Excel 2...
Hướng dẫn xóa bỏ đường kẻ ngang, kẻ dọc trong Excel
3 cách bỏ đường lưới trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, Excel 2013. Đây là những đường Gridlines mặc định, bạ...
Cách làm ẩn dòng, ẩn cột và hiện lại dòng ẩn, cột ẩn trong Excel 2007 - 2013
Để ẩn các dòng, các cột cũng như hiện lại các dòng, các cột ẩn trong Excel 2007, Excel 2010 và Excel 2013 các ...
Hướng dẫn cách tách họ và tên trong Excel đơn giản nhất
Khi bạn có 1 file Excel bao gồm họ và tên viết liền nhau, giờ muốn tách riêng phần họ tên ra chúng ta có thể s...
Cách tô màu có điều kiện trong Excel 2007, 2010, 2013
Hướng dẫn cách tô màu có điều kiện trong từng ô Excel với những điều kiện đặt ra ban đầu. Ứng dụng này được áp...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng Khuyến Mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại