Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 8
Tổng truy cập: 2.977.938
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với để tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc Ninh là bài thực tập kế toán tiêp theo chúng tôi muốn gửi tới các bạn.

Đề tài về kế toán tiền lương là đề tài muôn thủa để các bạn sinh viên kế toán làm đề tài khóa luận cho mình. Dưới đây là đề tài về tiền lương trong công ty gia súc gửi các bạn tham khảo.
=========================================

MỤC LỤC

1

Mở đầu

1

PHẦN I:           LÝ LUẬN  CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG

3

I. Khái niệm về tiền lương.

3

II. Nguyên tắc tính lương

7

III. Phương pháp tính lương

9

IV. Các hình thức trả lương

11

IV.1. Trả lương theo thời gian

11

IV.2. Tiền  lương theo sản phẩm

11

IV.3. Tiền lương khoán

12

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI
XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH

13

I. Giới thiệu chung về xí nghiệp giống gia súc - gia cầm

13

I.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.

13

I.2.  Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp

15

I.3. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp

16

II. Thực trạng công tác quản lý tiền lương của xí nghiệp trong những năm gần đây

20

II.1. Tổ chức lao động của xí nghiệp

20

II.2. Hình thức trả lương và cơ chế tiền lương

22

II.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian
 

23

II.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

25

II.2.2.1. Lượng sản phẩm cá nhân trực tiếp

25

II.2.2.2. Lương sản phẩm cá nhân gián tiếp

26

II.2.2.3. Hình thức lương sản phẩm khoán

29

II.2.2.4. Hình thức lương sản phẩm luỹ tiến

29

II.2.2.5. Lượng sản phẩm có thưởng
 

30

II.2.3. Tiền thưởng

31

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG
GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH

34

I. Nhận xét chung

34

I.1. Ưu điểm của việc thực hiện công tác tiền lương của xí nghiệp.

34

I.1.1.  Về tạo nguồn tiền lương

34

I.1.2. Phân phối quỹ lương

35

I.1.2.1. Đối với các bộ phận sản xuất

35

I.1.2.2. Đối với cá nhân người lao động

35

I.1.2.3. Đối với bộ máy gián tiếp

35

I.2. Những mặt tồn tại

36

I.2.1. Đơn giá cho một đơn vị sản phẩm

36

I.2.2. Trả lương cho khối gián tiếp

36

II. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh

37

II.1. Về công tác quản lý tiền lương nói chung của xí nghiệp

37

II.2. Về chuyên đề công tác quản lý  tiền lương

37

II.3. Một số kiến nghị đề xuất

38

KẾT LUẬN

40

Tài liệu tham khảo

41

==================================


MỞ ĐẦU

 
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.

        Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương đối với người lao động. Với kiến thức hạn hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “
Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh”.

          Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm trực thuộc  Xí nghiệp Nông sản -Bắc ninh, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong xí nghiệp đặc biệt là các cô các chú phòng tổ chức lao động cùng với phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm của Thầy giáo Vũ Dương Hoà và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.
 

Bạn nào cần mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cũng với đề tài kế toán tiền lương công ty gia súc mã 032 này thì có thể để lại thông tin để được gửi hoặc gửi vào mail: ThienUngLongBien@gmail.com để được gửi.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích t...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tình hình tổ chức công tác hạch toán
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh n...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại