Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 5
Tổng truy cập: 2.977.960
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài tiền lương là đề tài được rất nhiều bạn lựa chọn bởi sự phổ biến và có những điểm lợi thế khi làm đề tài này.

Để các bạn có tài liệu tham khảo sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin gửi tới các bạn mẫu báo cáo thực tập - tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài cụ thể: 
Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà NộiMỤC LỤC
 
1.....LỜI NÓI ĐẦU.

3.....PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC        KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP.


3.....I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC                  KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
3.....1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương.
4.....2. Đặc điểm của tiền lương.
5.....3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

6.....II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH
6.....1. Các hình thức tiền lương.
11....2. Quỹ tiền lương.
13....3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

15....III. HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG.
15....1. Hạch toán số lượng lao động.
15....2. Hạch toán thời gian lao động. 
16....3. Hạch toán kết quả lao động.
17....4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động.

19....IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
19....1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động
21....2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương và tính toán tiền lương nghỉ phép
24....3. Tổ chức hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương

26....PHẦN THỨ HAI. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI

26....I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI
26....1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thoát nước.
28....2. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
28....a) Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thoát nước Hà Nội 
32....b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thoát nước Hà Nội 
34....3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội

38....II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI
38....1. Quy mô  và cơ cấu lao động. 
38....2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng.
38....a. Trả lương theo thời gian
39....b. Trả lương khoán.
39....3. Tổ chức  hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 39
39....a. Hạch toán lao động.
40....b. Hạch toán tiền lương.
47....c. Hạch toán các khoản trích theo lương
49....4. Kế toán tổng tiền lương và các khoản trích theo lương.

60....PHẦN THỨ BA: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI
60....1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
60....a) Ưu điểm:
63....b) Nhược điểm
63....        2.  Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp thoát nước số 3 
65....KẾT LUẬN.
66....TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
                         BHXH:        Bảo hiểm xã hội
                         BHYT:         Bảo hiểm y tế
                         KPCĐ:         Kinh phí công đoàn
                         CNVC:         Công nhân viên chức
                         CNSX:         Công nhân sản xuất
                         TK     :         Tài khoản
                         TNLĐ:         Tai nạn lao động
 
 
LỜI NÓI ĐẦU
 
Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất sức lao động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động mà người lao động bỏ ra với lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về từ lượng những sản phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần để trả cho người lao động đó chính là tiền công của người lao động (tiền lương).
         Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà người lao động đã bỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lương có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau.
Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng người lao động.
           Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy việc hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó cũng góp cho người lao động thấy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động cũng là động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất và yên tâm tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp.

            Là một doanh nghiệp Nhà nước, nên đối với Công ty Thoát nước Hà Nội việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm tin, khuyến khích người lao động hăng say làm việc là một việc rất cần thiết luôn được đặt ra hàng đầu. Nhận thức được vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội tôi đã chọn đề tài:
"Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội".

Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp thoát nước số 3 trực thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.
Phần III: Đánh giávề tổ chức kế toán của Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.
Trong quá trình thực tập nghiên cứu, sưu tầm tài liệu tôi được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của thầy giáo Chu Thành, được sự giúp đỡ của toàn thể cán bộ nhân viên phòng Thống kê kế toán Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành chuyên đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự góp ý để nâng cao thêm chất lượng của đề tài.


Bạn nào cần lấy mẫu đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội - mã số 018 ở trên để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cho mình thì có thể để lại thông tin hoặc gửi vào mail: ThienUngLongBien@gmail.com chúng tôi sẽ gửi lại bạn.


Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thành công
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tí...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia ...
Mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tình hình tổ chức công tác hạch toán
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh n...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại