Loading...
Kế toán Thiên Ưng
Học tập hôm nay - Dẫn đầu ngày mai
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Giaidapketoan@gmail.com
Email:
Kế Toán Thiên Ưng
Tìm chúng tôi trên facebook
Đang trực tuyến: 14
Tổng truy cập: 2.978.043
Học kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế
Học kế toán excel
Học phần mềm kế toán misa
Mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán
Kế Toán Thiên Ưng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP

Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là đề tài tương đối khó và mang đặc thù của công ty sản xuất. Để các bạn có tài liệu tham khảo sau đây Kế toán Thiên Ưng gửi các bạn mẫu đề tài này.

Mẫu báo cáo thực tập - tốt nghiệp kế toán với chuyên đề, đề tài: 
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

Nội dung cụ thể của báo cáo thực tập, tốt nghiệp như sau:
 
MỤC LỤC
TRANG
PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG
 
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
    1. Quá trình thành lập
3
 
3
 
3
    2. Đặc điểm kinh doanh
6
    2.1 Ngành nghề kinh doanh
6
    2.2 Sản phẩm, hàng hoá
7
    2.3 Thị trường
8
    2.4 Nguồn nhân lực
9
    3. Vốn, tài sản của công ty
11
    4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây
13
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
    1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
15
 
15
    2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
16
    2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
17
PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG
 
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1.     Tổ chức bộ máy kế toán:
             Phòng kế toán tài vụ tại Công ty
20
  
20
 
20
             Tại các xí nghiệp thành viên:
22
2.     Chế độ kế toán áp dụng:
24
     3.  Hình thức sổ kế toán
28
II/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long :

    1. Hạch toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp
30
 
 
30
    2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
32
    3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
33
    4. Hạch toán chi phí thuê gia công
 
34
    5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
35

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:

I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
     1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
 
57
 
 
57
 
 
57
     2. Mặt tồn tại cần khắc phục
58
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
    1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
59
 
 
59
    2. Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long
 
60
 
    2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:
60
    2.2 Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
63
    2.3 Về hạch toán NVL nhận gia công
65
    2.4 Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC.
65
    2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang
66
Kết luận
71
 =====================================================================
 
LỜI MỞ ĐẦU
 
Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một mặt Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc.  Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long  làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần:

Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long.

Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long.

Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để chuyên đề thực tập tốt nghiệp này có thể hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương Anh Dũng trong bộ môn kế toán-trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này!

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017
Sinh viên
    Nguyễn Chí Hưng

 

Bạn nào cần tham khảo mẫu đề tài thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long - mã số 11 ở trên thì có thể để lại thông tin ở cuối bài hoặc gửi vào mail: ThienUngLongBien@gmail.com chúng tôi sẽ gửi lại.

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp thành công
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng khuyến mại học phí
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Báo cáo thực tập kế toán đề tài cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán chuyên đề: Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng, dữ trữ vật tư và biệ...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương với đề tài: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích t...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán với chuyên đề: Kế toán vốn bằng tiền để các bạn làm báo cáo thực tập ...
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán tiêu thụ thành phẩm
Mẫu báo cáo thực tập, tốt nghiệp kế toán đề tài: Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty...
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương công ty gia súc
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán đề tài: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia ...
Mẫu báo cáo tốt nghiệp kế toán tình hình tổ chức công tác hạch toán
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán với đề tài: Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh n...
CS1: Lô B11 (tòa nhà Richland), Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
(Gần tòa nhà HITC và Đại học sư phạm Hà Nội)
 
CS2: Phòng H15, Tòa A,­ Chung cư 96 Định Công, số 96 Định Công,­ Phương Liệt, Thanh Xuân,­ Hà Nội
(Cách cầu Định Công 400m, cách đường Giải Phóng 200m)
 
CS3: Phòng 3A, Chung cư 39, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Tầng 1 là ngân hàng Maritime Bank, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi và Trường Chinh)
 
CS4: Phòng 501, nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, p. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
(Gần chi cục thuế quận Long Biên, gần cầu vượt Vĩnh Tuy, quốc lộ 5)
 
CS5: Phòng 602, Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, cạnh cây xăng và đầu ngõ 112 Trần Phú)
 
CS6: Phòng 0.03 (Tầng Lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, P.11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
 
CS7: Tầng lửng, tòa nhà World Star, số 75/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
HOTLINE:
Mr Thật: 0989.233.284 - 02462.917.466
Email: Giaidapketoan@gmail.com
Website: Ketoantu.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com Protection Status
 
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại